Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10594

Projektin nimi: Tekninen tuki ESR, tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kymenlaakson liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kymenlaakson Liitto

Organisaatiotyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0206714-5

Osoite: PL 35

Puhelinnumero: 05 230 8900

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kymenlaakso.fi

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Kallström

Asema: aluekehityssuunnittelija

Sähköposti: riitta.kallstrom(at)kymenlaakso.fi

Puhelinnumero: 050 368 3936

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman tiedotukseen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 000