Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10598

Projektin nimi: Keski-Suomen liiton ESR:n tekninen tuki 2007 - 2013

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.1.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen liitto

Organisaatiotyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0830155-3

Osoite: Sepänkatu 4

Puhelinnumero: 0207 560 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keskisuomi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Peräaho

Asema: ohjelmapäällikkö

Sähköposti: pirjo.peraaho(at)keskisuomi.fi

Puhelinnumero: 040 595 0008

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Teknisen tuen tarkoituksena on varmistaa ESR-ohjelman sujuva toimeenpano. Hankkeella resurssoidaan pieneltä osin hankkeiden maksatusten hoidosta vastaavan henkilön palkkakustannuksia. Hanke vastaa myös maakunnan yhteistyöryhmän alaisen osaamisen ja työllisyyden työryhmän kokouskustannuksista ja asiantuntijapalveluiden hankinnoista.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 947

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 947