Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10599

Projektin nimi: ESR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä, OLH STO

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0245422-5

Osoite: Linnankatu 3

Puhelinnumero: 071 876 0361

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.laaninhallitus.fi/lh/oulu

Vastuuhenkilön nimi: Helena Lämsä

Asema: henkilöstöpäällikkö

Sähköposti: helena.lamsa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 182 3640

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektilla toteutetaan Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston ESR-ohjelman tiedotukseen ja viestintään liittyvät tehtävät.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0