Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10601

Projektin nimi: ESR-koordinaatio Kainuussa, toimeenpano ja hallinnointi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2007 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 020 63 60100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Vastuuhenkilön nimi: Juha Puranen

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: juha.puranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 515 1375

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektilla toteutetaan ESR-ohjelman toimeenpanoa ja hallinnointia Kainuun ELY-keskuksessa. Keskeisiä tehtäviä ovat ESR-hankkeiden hakijoiden ja toteuttajien ohjaus ja neuvonta, hankearviointi, päätösten valmistelu, maksatushakemusten ja seurantatietojen käsittely, hankkeiden arviointi sekä seuranta ja valvonta.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 304 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 304 699