Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10602

Projektin nimi: ESR-koordinaatio Kainuussa, tiedotus ja viestintä

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1/PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helena Lämsä

Asema: Johtava henkilöstöasiantuntija

Sähköposti: helena.lamsa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 186

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 alueellinen ja toimeenpanoa tukeva tiedottaminen ja viestintä Kainuussa vuosina 2007-2015. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 alueellinen ja toimeenpanoa tukeva tiedottaminen ja viestintä Kainuussa vuosina 2014-2015.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 440