Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10605

Projektin nimi: Pohjanmaan ELY-keskus Tekninen tuki - Tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 02950245000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Ilmoitukset, tilaisuudet, viestintäpalvelut ja muut mahdolliset tiedotukseen ja viestintään liittyvät toimet.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 884

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 884