Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10606

Projektin nimi: Tekninen tuki ESR, hallinnointi, ISLH / SIV

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

Vastuuhenkilön nimi: Timo Ollila

Asema: Rahoituspäällikkö

Sähköposti: timo.ollilka(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 295 026 695

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-ohjelman 2007-2013 toimeenpanoon ja hallinnointiin liittyvät tehtävät sekä ohjelmakauden 2000-2006 päättämiseen liittyvät tehtävät.

Tehtäviin sisältyvät mm:
- ESR-projektien valmistelu ja valinta, toimeenpanon seuranta ja valvonta, maksatus, varmentaminen sekä alueellisen yhteistyön järjestäminen
- toimeenpanoon liittyvän ohjeistuksen, koulutuksen ja neuvontapalveluiden tuottaminen ja hankinta
- valtakunnallisesti ja alueellisesti koordinoidut kehittämistoimet ja näihin liittyvät palvelut ja
- seurantakomitean toimintaan osallistuminen.
- ELY-keskuksen rakennerahastoiminnan järjestäytyminen

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 395 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 395 487

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 395 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 395 487