Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10610

Projektin nimi: ESR-ohjelman Itä-Suomen osion tietohallinto

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Seuranta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 029 506 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Vastuuhenkilön nimi: Keijo Hämäläinen

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: keijo.hamalainen(at)tem.fi

Puhelinnumero: 050 396 0211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projekti on osa teknisen tuen hankekokonaisuutta, jolla rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevien rakennerahastotietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokustannuksia.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 318 722

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 318 722

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 318 722

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 318 722