Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10613

Projektin nimi: Tekninen tuki ESR, hallinnointi, ISLH / STO

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Käsityökatu 41, PL 2000

Puhelinnumero: 020 636 0080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Vastuuhenkilön nimi: Arto Lappalainen

Asema: Hallintopäällikkö

Sähköposti: Arto.lappalainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 40 586 5307

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-ohjelman 2007-2013 toimeenpanoon ja hallinnointiin liittyvät tehtävät sekä ohjelmakauden 2000-2006 päättämiseen liittyvät tehtävät.

Tehtäviin sisältyvät mm:
- ESR-projektien valmistelu ja valinta, toimeenpanon seuranta ja valvonta, maksatus ja varmennus sekä alueellisen yhteistyön järjestäminen
- toimeenpanoon liittyvän ohjeistuksen, koulutuksen ja neuvontapalveluiden tuottaminen ja hankinta
- valtakunnallisesti ja aluellisesti koordinodut kehittämistoimet ja näihin liittyvien palveluiden toteuttaminen
- seurantakomitean toimintaan osallistuminen.
- Toiminnan organisointi ELY-keskuksessa

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 586

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 586