Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10621

Projektin nimi: Perkuu-hanke (S10229)/ Työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 010 602 3500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 536 2502

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeassa työllistystilanteessa olevat työttömät henkilöt
- pitkäaikaistyöttömät
- vaikeasti työllistyvät
- vajaakuntoiset
- nuoret
- maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ks. Perkuu-hanke (hakemusnumero 702311).

Kyläyhdistykset ja alueella asuvat kyläläiset, sosiaaliset yritykset, työvoimapulasta kärsivät yritykset, kouluttajat, viranomaistahot (työvoimatoimistot, työvoimanpalvelukeskus, Kela, kaupunki, kunnat; alentuneet Kela-maksut).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Kainuun Nuotta ry:n Perkuu - Kainuun rakennetyöttömien kuntoutushanke -projektille (hakemusnumero 702311).

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja palkkatuet) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ks. Perkuu-hanke (hakemusnumero 702311). Projektista tiedotetaan em. hankkeen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ks. Perkuu-hanke (hakemusnumero 702311). Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä ko. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 377 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 525

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 414 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 178 525

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tämä hanke käsitti Perkuu-hankkeen työvoimapoliittiset toimenpiteet, palkkatuella työllistämisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen hallinnoinnin. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden budjetointi, delegointi työ- ja elinkeinotoimistoille, toimenpiteiden ja rahoituksen toteutuksenaikainen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta ja raportointi, muu hallinnointi jne.
Väliraportit, tiivistelmät ja loppuraportit toimitettu rahoittajalle.