Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10632

Projektin nimi: POINTTI - työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 020 6360 120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 649 704

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajat, jotka ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankitaan työvoimapoliittista koulutusta POINTTI-projektin suunnitelman mukaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päätöksen edellyttämällä tavalla yhdessä POINTTI-projektin kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Päätöksen edellyttämällä tavalla yhdessä POINTTI-projektin kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 227 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 499

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 227 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 224 499

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittä yhdessä POINTTI-maahanmuuttajat työvoimakis hankkeen kanssa sellaisia työvoimapalveluita että maahanmuuttajataustaiset työllistyisivät avoimille työmarkkinoille nopeasti ja joustavasti.
Hankkeessa toteutettiin erilaisi koulutuspalveluita sekä tukitoimia, jotka auttavat maahanmuuttakien työllistymistä tai ammatillisesta koulutuksesta suoriutumista
Hankkeella on ollut selkeä rooli maahanmuuttajien yskilöllisten koulutuspolkujen rakentajana.
Maahanmuuttajien työssäoppimisen täsmällisempi ja tarkempi ohjaaminen kouluttajaorganisaation taholta on tuottanut hyviä tuloksia.t