Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10634

Projektin nimi: Maaseutuyrityshautomo Uusimaa Nyland

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: ProAgria Uusimaa ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0202518-0

Osoite: Seutulantie 1

Puhelinnumero: 020-7472500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.proagria.fi/uusimaa

Projektin kotisivun osoite: www.proagria.fi/uusimaa

Vastuuhenkilön nimi: Ari Toivonen

Asema: Johtaja

Sähköposti: ari.toivonen(at)proagria.fi

Puhelinnumero: 020-7472501

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen suora kohderyhmä ovat hautomossa tällä hetkellä mukana olevat hautomoyritykset.
Maaseutuyrityshautomossa on hakemuksen laadintavaiheessa mukana 10 kpl yrityksiä. . Lisäksi maaseutuyrityshautomoon otetaan uusia yrittäjiä jatkuvana hakuna. Kohderyhmänä ovat siis Uudellamaan Te-keskuksen alueella toimivat pk yrittäjät joko maatiloilla muuten maaseudulla toimivat. Nämä yrittäjät ovat joko aloittavia tai laajentavia yrittäjiä, joilla toimiala ja liikeidea on sellainen, missä hyödynnetään maaseudun ja maatilan omia resursseja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yrityshautomossa mukana olevien yrittäjien asiakkaat:
( Asiakkaalla on jatkossa saatavissa parempi tuote/palvelu). Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat yrittäjien käyttämät muut yritykset joko investointi-vaiheessa tai yritystoiminnan jo ollessa käynnissä.( = Palvelujen / tuotteiden ostaminen). Hautomossa olevat yritykset ovat usein investoivia yrittäjiä, joilloin yrittäjien täytyy ostaa erilaisia tuotteita sekä palveluja investointien toteuttamiseksi. Yritystoiminnan laajentuessa yritykset tarvitsevat lisää työpanosta joko palkkaamalla lisää työvoimaa tai ostamalla työpanosta ostopalveluna. (= Työllistävä vaikutus).

Välillinen vaikutus on myös se, että Uudenmaan maaseudun palvelutasoa pystytään turvaamaan / kehittämään, maaseudulla säilyy työpaikkoja, ja siten varmistetaan osaltaan maaseutualueiden asuttuna pysyminen.

Hautomon oma toiminta tulee välillisesti vaikuttamaan eri organisaatioiden toimintaan, koska yhteistyötä joudutaan tekemään eri toimijoiden ( mm. rahoittajien, neuvonta- ja koulutusorganisaatioiden, tutkimus- ja tuotekehitystahojen kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 34, joista naisia 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maaseutuyrityshautomo on aloittavien ja laajentavien maaseudun pienyrittäjien tieto- ja asiantuntijapankki. Maaseutuyrityshautomon asiakkaana voi olla maatilayritys tai muu maaseudun mikroyritys, jonka tavoitteena on yritystoiminnan käynnistäminen tai kehittäminen. Noin kaksivuotisen hautomovaiheen aikana maaseutuyrittäjän käytössä on eri alan asiantuntijoita selvittämässä ja ratkaisemassa yritystoimintaan liittyviä asioita. Hautomoon valinnan jälkeen tehdään jokaiselle yrittäjälle oma henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, johon on kirjattuna hautomojakson, noin kahden vuoden aikana tehtävät toimenpiteet. Tavallisimpia yrityksessä tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelutyöt, investointien ja rahoituksen suunnittelu ja erilaiset talouslaskelmat. Tarvittaessa tehdään esim. tuotekehitystä, markkinatutkimuksia ym.
Hautomoon on jatkuva haku, eli yrittäjiä voi hakeutua jatkuvasti hautomoon. Valintavaiheessa tärkeintä on se, että asiakkaalla on selkeä liikeidea ja hänellä on henkilökohtaiset edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa ideaa. Hankkeen toiminta-alue on koko Uudenmaan Te-keskuksen alue ja palvelua on saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Hautomomaksu yrittäjältä on 650 € + alv 22 % /vuosi. Tätä maksua vastaan yrittäjä saa max 4 - 5 asiantuntijapäivää / vuosi käytettäväkseen.
Yrittäjien kanssa tehtävää neuvontatyötä toteutetaan pääasiassa asiakkaiden luona henkilökohtaisesti tapaamalla, tai hautomon toimistolla. Lisäksi hautomon toimitatapaa kehitetään ja etsitään sähköisiä menetelmiä, millä voidaan lisätä hajallaan toimivien yrittäjien keskinäistä yhteistyötä sekä yrittäjän ja neuvojien välistä vuorovaikutusta sähköisiä järjestelmiä hyväksikäyttäen.
Hanketta hallinnoi ProAgria Uusimaa ry Järvenpäästä.
Hankkeen rahoitus: Uudenmaan Te-keskus / ESR, Kunnat ja yrittäjät
Maaseutuyrityshautomo on yksi Uudenmaan yrityshautomoista. Uudenmaan hautomot toimivat yhteistyössä verkostona. Hautomoiden tavoite on uusien kilpailukykyisten yritysten perustaminen ja kehittäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotussuunnitelma
1.Esitteen valmistaminen hankkeesta ( Selvitetään ensin rahoittajan vaatimat logot ym.)
-jakelu: kunnat, toimintaryhmät, uusyrityskeskukset, järjestöt, muut hautomot, elinkeinokeskukset, työvoimatoimisto, muut alueella toimivat maaseutuyrittäjyyttä edistävät hankkeet
-yhteistyöstä hautomoverkoston kanssa sovitaan myöhemmin, mitä tiedotusyhteistyötä verkosto haluaa yhdessä toteuttaa
2.Hankeen esittely hallinnoijan omilla kotisivuilla
-www.proagria.fi/uusimaa sivustoilta löytyy oma kohta, missä esitellään hankkeen toimintaa
3.Ulkoinen tiedotus hankkeen toteutusvaiheessa:
-lehdistötiedotteiden laadinta 1 - 4 kpl/ hankkeesta / vuosi
- hautomoyrittäjien nostaminen julkisuuteen, kannustetaan yrittäjiä saada yritystoimintaa tiedotusvälineille tiedoksi ja edelleen juttuaiheiksi
-tiedote hankkeen yhteistyökumppaneille vuosittain toiminnasta
-hautomoverkoston yhdessä toteutettavat tiedotuskampanjat sovitaan myöhemmin yhteisissä palavereissa
4.Sisäinen tiedotus hankkeen aikana:
-Sähköpostitse toteutettava nopea tiedotus hautomoyrittäjille ajankohtaisista asioista sekä hautomovetäjälle tulevien muiden tiedotteiden välittäminen( tilanne ja tarvekohtaista)
-hautomon henkilöstö valmistelee ns, asiakashallintajärjestelmän, missä sovitaan käytännöistä mitä tietoja ja kuinka asiakastietoja talletetaan, säilytetään ja arkistoidaan
- kehitetään sähköistä vuorovaikutusjärjestelmää, mikä lisäisi neuvojan ja yrittäjäjän kanssakäymistä säännölliseksi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvät käytännöt kirjataan väli- ja loppuraporttiin.
Loppuraportin yhteydessä laaditaan selkeä arvio siitä, missä toimenpiteissä hanke on onnistunut ja missä toimenpiteissä olisi kehitettävää. Loppuraportti on kirjalliseen muotoon koottu raportti, mitä jaetaan painettuna sekä voidaan lähettää sähköisesti.
Jakelun määrä ja kohteet sovitaan ohjausryhmässä ellei rahoittajalla ole osoittaa tahot, minne raportti on toimitettava.

Koska Uudellamaalla toimivat hautomot ovat jo verkostoituneet , jatkuu toiminta edelleen. Hautomoiden omilla ns. kehittämispäivillä käydään hautomoiden hyviä käytäntöjä ja yrityscasejä. Lisäksi hautomoiden vetäjät pienryhmissä miettivät niin tiedotuksen, markkinoinnin, palveluprosessin, koulutuksen sekä koko hautomostrategian kehittämistä.
Tavoitteena on, että toisilta oppien voidaan viedä hyviä käytäntöjä suoraan eri hautomoiden toimintaan. Tämä toiminta on jatkuvaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Hyvistä käytännöistä ja tuloksista kerrotaan myös yhdessä hautomoverkostona.

Tarvittaessa yksittäisen hautomon tai hautomoverkoston toimintaa esitellään sekä kotimaisille että ulkomaisille ryhmille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 275

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 797

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 418

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Maaseutuyrityshautomo oli aloittavien ja laajentasien maaseudun mikroyritysten ( 0 - 3 vuotiaiden yritysten) neuvonta-hanke, mitä toteutettiin Uudenmaan maaseutualueilla.

Hanketta hallinnoi ProAgria Uusimaa ry, joka on maatalouden ja maaseutuyritysten neuvontajärjestö. Hallinnoijan toimisto sijaitsee Järvenpäässä, mutta neuvontatyötä tehtiin tarvittaessa myös asiakaan omissa tiloissa. Hautomo oli ns. virtuaalihautomo.

Hautomossa oli yrityksiä 23 kpl, joissa toimi 33 yrittäjää. Näistä yrittäjistä yli puolet, 19 oli naisyrittäjiä. Yrityksistä 75 % olivat maaseudun mikroyrityksiä ja 25 % maatilakytkentäisiä. Yritykset saivat keskimäärin 2- 3 vuotta hautomon neuvontapalveluita. Tärkeimpiä neuvonnallisia toimenpiteitä yrittäjille olivat liiketoiminnan, markkinoinnin suunnittelutyöt, investointien suunnittelu, rahoituksen suunnittelu ja hakeminen sekä erilaiset yrityksen talouslaskelmat.

Hankkeen toiminta-aikana perutettiin yhteensä kuusi ( 6) uutta yritystä, sekä hankkeen aikana syntyi yrityksiin kahdeksan ( 8) uutta työpaikkaa.

Hankkeen toteutusaikana yritykset investoivat yhteensä n. 6,2 miljoonaa euroa. Investointien koossa oli eroja, pienimissä yrityksissä 20 000 € ja suurin hanke oli 1,7 miljoonaa euroa. Yritykset hakivat toimenpiteisiinsä erilaisia yritystukia yhteensä n. 810 000 €. Kaikki yritykset jatkavat toimintaansa hankkeen päätyttyä.