Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10635

Projektin nimi: ESR-koordinaatio Varsinais-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1, PL 250

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Vastuuhenkilön nimi: Eija Heinonen

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: eija.heinonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 024 658

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-ohjelman toimeenpanoon ja hallinnointiin liittyvät tehtävät, mm. hakijoiden ohjaus ja neuvonta, tiedottaminen, hankkeiden arviointi ja hankepäätösten valmistelu, maksatushakemusten ja seurantatietojen käsittely, hankkeiden ohjaus, valvonta ja varmentaminen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 526 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 525 917

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 526 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 525 917