Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10639

Projektin nimi: Travel Park - Matkailualan yrityshautomo

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Haaga Instituutti-säätiö/ Haaga-Perho

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0116845-4

Osoite: Pajuniityntie 11

Puhelinnumero: 09-5807 8411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.haagaperho.fi

Projektin kotisivun osoite: www.travelpark.fi (ei enää toiminnassa)

Vastuuhenkilön nimi: Tiina Lähteenoja-Niemelä

Asema: Johtaja

Sähköposti: tiina.lahteenoja-niemela(at)haagaperho.fi

Puhelinnumero: 09-5807 8201

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmä on aloittavat ja kasvuhakuiset matkailualan yrittäjät ja yritysideat.
Matkailuala luokitellaan TOL 2002 luokituksen mukaisesti, jonka lisäksi hyödynnetään uusia, eri toimialojen välisiä matkailua tukevia liikeideoita (kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, teknologia, urheilu)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä Travel Park toimintaan liittyy:
Toimintaan osallistuviin yrityksiin työllistyvät henkilöt.
Hautomoyritysten kanssa verkottuvat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset matkailutoimijat ja niiden henkilöstö.
Matkailualan oppilaitosten opiskelijat, opettajat ja tutkijat.
Uudenmaan matkailulliset organisaatiot ja niiden henkilöstö.
Hautomotoiminnan tukemiseen osallistuvat yritykset ja yhteisöt sekä niiden henkilöstö.
Uudenmaan hautomoverkon muut hautomot ja niiden henkilöstö.
Seudullisten yrityspalvelupisteiden yrittäjyyttä edistävät organisaatiot.
Rahoitusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 68, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 587, joista naisia 407

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 120, joista naisten työpaikkoja 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68, joista naisten työpaikkoja 37

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 45, joista naisten perustamia 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten perustamia 7

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Travel Park Uusimaa - matkailualan yrityshautomo toimii Public-Private -partneriuteen perustuvalla elinkeinovetoisella kehitysympäristökonseptilla, jonka lopputuloksena on laadukas, kasvuhakuinen, innovatiivinen ja verkostoitunut matkailun yritystoiminta. Konsepti edistää alueellista, toimialasidonnaista yritystoimintaa. Travel Park-hautomotoiminnan avulla uusien matkailutuotteiden markkinoilletulokynnystä madalletaan.Travel Park -toiminnan kautta varmistetaan yrityksen kannattavuus, jonka kautta luodaan pk-seudulle uusia työpaikkoja ja matkailutuotteita. Hankkeen vaikutuksesta matkailuyrityksen tunnettuuden ja luotettavuuden kehittyminen nopeutuu. Projektin avulla pk-seudulle syntyy uusia innovatiivisia matkailutuotteita laajentamaan alueen olemassaolevaa matkailutarjontaa

Matkailualan yrityshautomon kohderyhmä on aloittavat ja kasvuhakuiset matkailualan yrittäjät ja yritysideat. Lisäksi hyödynnetään uusia, eri toimialojen välisiä matkailua tukevia liikeideoita.

Hautomojakson aikana yritykset saavat yrityksensä kehittämiseen monipuolisia palveluita kehittämistarpeidensa mukaan. Travel Park tuottaa ja tarjoaa toiminallaan matkailuyritysten tarpeisiin konseptoituja, tuotteistettuja palveluja. Koulutus, konsultointi ja toimitilatarjonnan lisäksi Travel Park tarjoaa erityisesti yrityksen laadun kehittämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen suunnattuja palveluita. Laadun kehittämiseen tarkoitettuja palveluita ovat mm. Laatutonni / matkailu-ja ravintola-alan laatujärjestelmä, Design Management -ohjelma, Mystery Shopping sekä SETLA / Seikkailu- ja elämystoimialan turvallisuuden laatuohjelma. Muita Travel Park Uudenmaan palvelutuotteita ovat mm. verkostoitumis-, messu- , markkinointi- ja benchmarkingtapahtumat.

Travel Park -toiminnalla varmistetaan alkavan ja kasvuhakuisen matkailuyrityksen kehittyminen. Toiminnan painopiste on yritysten laadullinen kehittäminen, jolloin tuloksena on laadukasta matkailualan yritystoimintaa, joka palvelee alueen matkailullisia tarpeita. Kehittämistyön tuloksena yritykset ovat valmiimpia kasvuun ja sitä kautta työllistämiseen. Tuotekehityksen kautta luodaan alueelle uusia palveluja, jotka huokuttelevat enemmän kävijöitä alueelle. Lisäksi luodaaan edellytykset toimialojen rajojen yli tapahtuvalle yritystoiminnalle. Verkostoituminen kehittää myös yhteistyötä olemassa olevien yritysten ja hautomoyritysten välillä. Yritysten laadullista kehittymistä seurataan erityisten laatutyökalujen avulla koko prosessin ajan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alustava suunnitelma tiedotuksen toteuttamiseksi projektin elinkaaren aikana:
Rekrytointi-/markkinointivaihe:
- yleisesite Travel Park-hautomotoiminnasta , touko-elokuu 2008
- www-sivut, touko-elokuu 2008
- messu- ja tapahtumamateriaali kesä 2008
- yhteistoiminnan aktivointi uusyrityskeskukset/Seutu Ypp:t , kesä 2008
- uuden ohjelmakauden hautomotoiminnan esittely, Uudenmaan hautomoverkko syksy 2008

Toteutusvaihe:
- yhteismarkkinointi matkailuorganisaatiot (Hki-Espoo-Vantaa), 2008-2010
- mediamainonta, 2008-2010, päämedioina ilmaisjakelulehdet ja toimialan ammattijulkaisut
- internet-markkinointi 2008-2010
- pressitilaisuudet palvelututkimusten tuloksista osana Uudenmaan hautomoverkostoa 2008-2010
- suoramarkkinointi uusyrityskeskusten/ seutu ypp:n kautta, 2008-2010
- suoramarkkinointi matkailualan tapahtumissa (messut, seminaarit yms) 2008-2010
- suoramarkkinointi yrittäjyyttä edistävissä tapahtumissa (messut, seminaarit yms) 2008-2010
- Travel Park järjestää yrityksille, opiskelijoille ja matkailun sidosryhmille tarkoitettuja omia tilaisuuksia, joissa esitellään Travel Park-hautomon ja hautomoyritysten toimintaa. 2008-2010
Sisäinen tiedottaminen:
www-sivut / www.travelpark.fi
Travel Park -tiedotteet 12 krt / vuosi
yrittäjien aamukahvitapaamiset 1 krt/ kuukausi
Haaga Yhtymän / Haaga-Perhon Intranet ja www-sivut

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Travel Park -matkailualan yrityshautomo on osa Uudenmaan hautomoverkkoa. Hyvien käytänteiden levittäminen on olennainen osa yrityshautomoverkoston toimintaa. Yrityshautomoverkoston työryhmätyöskentelyn (laatu- ja prosessit, markkinointi, kv- ja koulutus, strategia) avulla projekti hankkii ja jakaa ajantasaista tietoa sekä hyviä (ja huonoja) käytänteitä. Yrityshautomoverkon toiminnassa kehittämistyö on jatkuva prosessi.
Hyvien käytänteiden levittämiseen osallistuu Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien matkailuorganisaatiot. Travel Park tuloksista tiedotetaan ns. yleisten medioiden kautta artikkelein ja haastatteluin.

Travel Park-konseptia esitellään ja edistetään alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kotimaassa ja ulkomailla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 220 154

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 443 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 299 154

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Travel Park - matkailualan yrityshautomon tavoite oli luoda toimialalle tuleville yrityksille ja yritysideoille kehittymisympäristö ja mahdollisuus hautomoajan jälkeen pärjätä yhä kovenevassa kilpailussa elinkeinossa.
Projektin lopputuloksena olisi laadukas, kasvuhakuinen, innovatiivinen ja hyvin verkostoitunut matkailualan yritystoiminta. Projektin avulla luotiin pk-seudulle uusia innovatiivisia matkailutuotteita laajentamaan jo olemassa olevaa matkailutarjontaa.

Travel Parkin toiminta perustui kehitettyyn Public - Private partneriuuteen. Hyväksi havaittua elinkeinovetoista kehitysympäristökonseptia on tämän jälkeen laajasti konseptoitu myös muilla alueilla.
Projektin toteutuksesta ja koordinoinnista vastasi nimetty projektipäällikkö yhteistyössä ohjausryhmän, yrittäjien ja rahoittajien kanssa.

Projektin aikana syntyi useita uusia matkailualan yrityksiä tuottamaan laadukkaita palveluja pk-seudulle. Tuloksena yritykset olivat myös valmiimpia kasvuun ja sitä kautta työllistämiseen. Myös toimialojen rajojen yli tapahtuva toiminta lisääntyi. Lisäksi yritysten laadullista kehittymistä seurattiin erityisten laatutyökalujen avulla koko prosessin ajan.