Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10645

Projektin nimi: Itä-Uudenmaan yrityshautomo

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kehitysyhtiö Posintra Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1481499-6

Osoite: Kipinätie 1

Puhelinnumero: 010 8367 700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.posintra.fi

Projektin kotisivun osoite: www.posintra.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Poppius

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: ulla.poppius(at)posintra.fi

Puhelinnumero: 040-549 8849

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa

Seutukunnat: Loviisan, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Lapinjärvi, Askola, Loviisa, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvuhakuiset, 0-3 vuotta toimineet, uudessa toimintavaiheessa olevat yritykset sekä perustetut, toimintansa aloittaneet uudet yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Itä-Uudenmaan maakunta ja osallistuvien kuntien elinkeinotoiminta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 73, joista naisia 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 13, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 41, joista naisten työpaikkoja 16

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Uudenmaan maakuntaohjelmaan ja toteuttamissuunnitelmaan on kirjoitettu, että pääkaupunkiseudun läheisyys asettaa haasteita Itä-Uudenmaan maakunnalle työpaikkakehityksen ja yritystoiminnan kannalta ja jotta voidaan vastata tähän haasteeseen on panostettava elinkeinojen kehittämiseen ja yritysten toimintaedellytysten tukemiseen ja parantamiseen. Yhtenä työkaluna on mainittu yrityshautomotoiminta.

Yrityshautomo vastaa tähän haasteeseen valitsemalla toimintansa piiriin kasvuhakuisia uudessa toimintavaiheessa olevia nuoria sekä aloittavia yrityksiä, joita hanketoimenpiteiden avulla autetaan menestykselliseen ja innovatiiviseen yritystoimintaan Itä-Uudenmaan alueella. Hautomoyritys pääsee samalla mukaan ympäristöön, jossa on mahdollisuus oppia, kehittyä, kasvaa sekä jakaa kokemuksia ja verkostoitua toisten yritysten kanssa.
Hautomotoimintaan valitaan yrityksiä eri aloilta, joista mainittakoon esim. energia-ala, sähköinen talotekniikka & ICT , luovat toimialat, hoiva-ala.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan heti hankepäätöksen jälkeen lehdistötilaisuudessa. Hautomohankkeella on omat päivitettävät sivut www.posintra.fi-kotiosoitteen alla.Hautomohanke saa näkyvyyttä myös suunniteilla olevilla Itä-Uudenmaan elinkeinoelämän palveluita markkinoivilla kotisivuilla. Projekti osallistuu tilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin elinkeinoelämään liittyviin tapahtumiin tuoden esille hankkeen tarjoamat mahdollisuudet yrittäjille. Projekti on tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa ja tiedottaa hautomon tarjoamista mahdollisuuksista.Projekti tiedottaa vuosittain tehtävistä asiakaspalautekyselyiden tuloksista osallistuvia kuntia ja lehdistöä sekä yrittäjäjärjestöjä. Myös hautomosopimusten solmineiden yritysten kanssa pyritään tiedottamaan onnistumisista esim lehdistön avulla.
Tärkein työkalu on projektipäällikkö itse, joka aktiivisella toiminnallaan ja yhteydenotoilla tiedottaa yrityksiä yrityshautomon tarjoamista palveluista. Lehti-ilmoittelua käytetään tilanteen niin vaatiessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Uudenmaan yrityshautomoverkosto kokoontuu säännöllisin väliajoin, joten hyvien käytäntöjen levittäminen tätä kautta sujuu luonnollisella tavalla. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan myös Posintra Oy:n laajojen verkostojen kautta. Onnistumisista kerrotaan myös lehdistössä hautomoyrityksen suostumuksella ja menestystarinoita käytetään kannustavina esimerkkeinä. Onnistuneita kokemuksia ja toimenpiteitä esitellään myös benchmarking-tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 157 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 150 114

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 272 575

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Uudenmaan yrityshautomon lähtökohtana on ollut tukea ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja toimia työkaluna Itä-Uudenmaan elinkeinojen kehittämisessä. Yrityshautomon kohderyhmänä ovat olleet kasvuhakuiset uudessa toimintavaiheessa olevat nuoret yritykset ja toimintansa aloittaneet uudet yritykset, joita hanketoimenpiteiden avulla on autettu menestykselliseen ja innovatiiviseen yritystoiminaan Itä-Uudenmaan alueella.
Yhteistyökumppanit koostuvat Posintra Oy:n laajasta yhteistyöverkostosta eri aloilta ja oppilaitoksista. Yhteistyötä on tehty koulutustilaisuuksien järjestämisen ohella. Hautomo on ollut mukana alueen verkostoiden luomisessa. Itä-Uudenmaan yrityshautomo on toiminut tiivissä yhteistyössä erityisesti Uudenmaan muiden hautomoiden kanssa, mutta myös kansallisella tasolla yrittäjäneuvonta organisaatioiden kanssa.
Projektin jälkeen Itä-Uudellamaalla uusien yritysten määrä on kasvanut 13 yrityksellä ja uusien työpaikkojen määrä 41 työpaikalla hautomotoimenpiteiden avulla. Projektiin mukaan tulleiden yritysten lukumäärä on 26 yritystä. Projektissa aloittaneiden henkilöiden määrä on 64. Projektin jälkeen kaikki projektiin osallistuneet yritykset toimivat tuloksellisesti.