Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10647

Projektin nimi: YRTY -Yrittämisellä eteenpäin

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Asemapäällikönkatu 14, PL 36

Puhelinnumero: 020 636 0070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/uusimaa

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Merja Ekqvist

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: merja.ekqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 587 9679

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmiä ja asiakkaita ovat:
- yrittäjyysvalmennuksissa ja ammattitutkinnoissa työpaikkaohjaajat ja perehdyttäjät, erityisesti
yrittäjäpolvenvaihdoksissa
- opinnoista yrittäjäuralle siirtyvät
- perustettavat ja nuoret, alle 3 vuotta toimineet pk-yritykset ja niiden henkilöstö
- yliopistot ja korkeakoulut
- yrityshautomot ja hautomoyrittäjät
- yritysneuvonta-, työvoimapalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö
- yrittäjyysvalmennuksissa ja ammattitutkinnoissa työpaikkaohjaajat ja perehdyttäjät, erityisesti
yrittäjäpolvenvaihdoksissa
- yritysneuvonta-, työvoimapalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö
- opetushenkilöstö yrittäjyyteen liittyvissä työelämäyhteistyön kehittämishankkeissa
- yrittäjyyttä harkitsevat maahanmuuttajat
- naisyrittäjät, sosiaaliset yritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritys-Suomi palveluverkostoon osallistuvat tahot ja toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 570, joista naisia 174

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 533, joista naisia 219

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 42, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten perustamia 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YRTY -Yrittämisellä eteenpäin -projekti kuuluu osana valtakunnalliseen Yritys-Suomi palvelujärjestelmään ja on osa seudullista yrityspalvelua. Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnassa hanke on osa Työllisyys, yrittäjyys ja maahanmuutto -yksikön (TYM) toimintaa ja sen tavoitteena on turvata työllisyyden myönteistä kehitystä Uudenmaan alueella edistämällä uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnassa Yrittämisellä eteenpäin -projektilla on keskeinen operatiivinen palveluvastuu yrityksen perustamista harkitsevan ja alkavan yrittäjän/yrityksen palvelutarjonnassa. Hanke on osa TYM -yksikön Työnvälitys ja yrityspalvelut -ryhmän toimintaa.
Hankkeen keskeinen operatiivinen sisältö on:
- Alkavan yrittäjyyden palvelukokonaisuuden ja palvelupolun suunnittelu,kehittäminen ja lanseeraus yhdessä ELY-keskuksen muiden E-vastuualueyksiköiden ja muiden seudullisten yrityspalvelutoimijoiden - erityisesti TE-toimistot, Uusyrityskeskukset ja Yrityshautomot- kanssa.
- ELY-keskuksen erityisesti TYM-yksikön yrityspalveluiden markkinointiviestintä ja yhteistyön kehittäminen yhdessä alueen TE-toimistojen kanssa koskien erityisesti TE-toimiston palvelulinjaa 1 Työnvälitys ja yrityspalvelut,
- PK -yrityksille suunnatut tuotteistetut asiantuntijapalvelut 30.9.2013 asti
- PK-yrityksille suunnatut kehittämispalvelut, lanseeraus/käyttöönotto vuonna 2014
- Luoville aloille suunnatut yrityspalvelut
- Osallistuminen alkavan yrittäjyyden koulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelutyöhön
- Seudullisten yrityspalveluiden (SEUTU YP) kehitystyö yhdessä ELY-keskuksen muiden toimijoiden
kanssa

Ohjelmakauden 2007-2013 keskeinen tulos projektin näkökulmasta on se, että vuonna 2014 Uudellamaalla
on Yritys-Suomeen tukeutuva koko alueen kattava tehokas ja toimiva seudullinen palveluverkosto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan kaikille tarvittaville tahoille. Projektin tiedotussuunnitelma esitellään projektin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja hyödyntäminen EU:n alueella, erityisesti lähialueilla (Baltia) ja uusissa jäsenmaissa. Toteutetaan seuraavasti: Vuosina 2009 ja 2010 tehtävät kansainvälisten yhteyksien ja osaamisverkostojen kehittämiseen liittyvät ulkomaan messut ja seminaarimatkat. Kv-matkakohteet valitaan valikoidusti ja yksilöidysti EurOffice kv-verkoston kohteista.Messut ja seminaarimatkat liittyen toiminnan benchmarkkaukseen ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Uudenmaan alueella hyvistä käytännöistä tiedotetaan toimijoille säännöllisesti mm. seminaareissa, tapahtumissa, internetin ja muiden medioiden välityksellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 532 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 332 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 532 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 332 979

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

YRTY -Yrittämisellä eteenpäin -projekti kuuluu osana valtakunnalliseen Yritys-Suomi palvelujärjestelmään ja on osa seudullista yrityspalvelua.Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnassa hanke on osa Työllisyys, yrittäjyys ja maahanmuutto-yksikön (TYM) toimintaa ja sen tavoitteena on turvata työllisyyden myönteistä kehitystä Uudenmaan alueella edistämällä uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Yrittämisellä eteenpäin -projektilla on keskeinen operatiivinen palveluvastuu yrityksen perustamista harkitsevan ja alkavan yrittäjän/yrityksen palvelutarjonnassa.Kohderyhmänä erityisesti 0-3 vuotta toimineet yritykset.Hanke on osa TYM -yksikön koordinoimaa alkavan yrittäjyyden palvelukokonaisuutta, jossa hanke toimii Yritystoiminnan käynnistäminen -teeman vastuutahona.Tämän teeman keskeinen operatiivinen sisältö on:1) Alkavan yrittäjyyden palvelukokonaisuuden ja palvelupolun suunnittelu, kehittäminen ja lanseeraus yhdessä ELY-keskuksen muiden E-vastuualueyksiköiden ja muiden seudullisten yrityspalvelutoimijoiden -erityisesti TE-toimistot, Uusyrityskeskukset ja Yrityshautomot- kanssa,2) ELY-keskuksen yrityspalveluiden integrointi osaksi alueen TE-toimistojen palvelukokonaisuutta,3) PK -yrityksille suunnatut tuotteistetut asiantuntijapalvelut,4) Alkavan yrittäjyyden koulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelu ja koordinointi,5) Seudullisten yrityspalveluiden (SEUTU YP) kehitystyö
yhdessä ELY-keskuksen muiden toimijoiden kanssa.

Tulostavoitteista johdetut työllistämistavoitteet ovat: Perustettuja yrityksiä 40 kpl ja työpaikkoja 60kpl .

Ohjelmakauden 2007-2013 keskeinen tulos projektin näkökulmasta on se, että vuonna 2013 Uudellamaalla on Yritys-Suomeen tukeutuva koko alueen kattava tehokas ja toimiva seudullinen palveluverkosto.

TOTEUTUS:1. Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta
Yritysneuvontaan 2008-2010 asiakkaat tulleet ajanvarauksen kautta.Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden osalta asiakkaat tulleet internetin sähköisen ilmoittautumisen kautta. 2. Luovien alojen jalostamoklinikat 2010-2011, yhteensä 33 klinikkaa ja noin 50 konsulttipäivää, tilaukset Jalostamokoordinaattorilta (Keski-Suomen ELY).
Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa
Projektin keskeiset alueelliset yhteistyökumppanit ovat: Yrityshautomot (2010 asti 14 kpl, 2011-2013 7 kpl), uusyrityskeskukset, TE-toimistot, elinkeinoyhtiöt, Finnvera, TEKES, keksintösäätiö ja oppilaitokset. Projekti on tehnyt yhteistyössä edellä mainittujen toimijoiden kanssa Uudenmaan alueella erilaisia yrityspalveluiden rakenteelliseen ja sisällölliseen kehittämiseen tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä seuraavasti: Järjestelyvastuu Yritysneuvojavalmennusohjelman järjestämisessä 2011 (kuusi valmennusohjelmaa), yhteistyö naisyrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa, yhteistyö alueen TE-toimistojen kanssa liittyen yrityspalveluihin (toimijoina myös paikallisesti UYK, yrityshautomo), TEKES yhteistyö koskien uusasiakashankintaa ja poluttamista, SEUTU YP työkokoukset, yrittäjyyteen liittyvät tapahtumat, tiedottamis- ja vierailutilaisuudet eri tahojen kanssa sekä TE-toimiston henkilökunnan ASKO -järjestelmäkoulutukset. Vuosittainen järjestelyvastuu OmaYritys messut yhdessä muiden YritysSuomi toimijoiden kanssa. Projekti on ollut mukana Yrittäjäksi Suomeen (ESR) hankkeen, Länsi-Uudenmaan yrityspalvelujen kehittämishankkeen, Baltic Sea Integration -BSI 2009-2011 hankkeen (HSE Pienyrityskeskus) ja Young Business Development YBD 2010-2011 hankkeen (Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus) ohjausryhmissä.Projekti on ollut mukana Uudenmaan ELYn asiakkuustiimissä 2012-2013 ja TEMin PK-yritysten kehittämispalveluiden uudistamisiin liittyvässä työryhmätyöskentelyssä ja Yrityksen kehittämiskartoitustyökalun lanseerauksessa sekä nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvassa Nuorten Yrittäjien paja pilottihankkeessa 2013-2014.Projektilla ollut edustus Uudenmaan YAJR alaisuuteen perustetussa alkavien yritysten työryhmässä.
TULOKSET: Projektisuunnitelmaan kirjatut työllistämistavoitteet ovat: Perustettuja yrityksiä 40 kpl, toteuma 38 ja työpaikkoja 60 kpl, toteuma 42. Projekti tehnyt pk-yrityksille suunnattuja tuottetteistettuja asiantuntijapalveluita. yhteensä 354 kpl (yli 1200 konsultointipäivää) vuosina 2009-2014. Projektiin mukaan tulleiden yritysten määrä oli 253 kpl, joista 243 (96%) edusti mikroyrityksiä alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä. Huom. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden tekeminen päättyi valtakunnallisesti 30.9.2013. Vuosina 2008-2010 projektin antamaa yritysneuvontaa on raportoitu seurantaraporteissa lyhytkestoisina toimenpiteinä (1092 asiakasta). Seudullisten yrityspalveluiden sopimuspäivitykset SEUTU YP 2011-2012.