Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10652

Projektin nimi: Tekninen tuki / Uusimaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kirkkokatu 12

Puhelinnumero: 0295 02 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: ww.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Kauranen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295025151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-hankkeiden hallinnointi ja siihen liittyvät tehtävät Uudenmaan ELY-keskuksella. Henkilöstö siirtyi 1.1.2014 alkaen Hämeen ELY-keskuksen palvelukseen, mutta toimintojen sijoituspaikkana pysyi edelleen Helsinki.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 663 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 663 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 663 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 663 000