Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10654

Projektin nimi: Keski-Suomen TE-keskuksen tekninen tuki (ESR) 2007 - 2013

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 024 613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-osarahoitteista teknistä tukea käytetään henkilöstökuluihin seuraavissä tehtävissä: toimenpideohjelman valmistelu, hallinnointi, seuranta, valvonta, maksatus, ohjeistus ja tiedotus sekä muut toimet, joilla parannetaan täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia ohjelmakaudella 2007 - 2013.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 264 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 264 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 264 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 264 800