Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10655

Projektin nimi: Increasing Multicultural Co-working (IMC)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Koulutuskeskus Dipoli

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: PL 18000

Puhelinnumero: (09) 47001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.dipoli.tkk.fi/hankkeet/imc

Projektin kotisivun osoite: aaltopro.fi/imc

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Köninki

Asema: Johtava koulutuspäällikkö

Sähköposti: kalevi.koninki(at)tkk.fi

Puhelinnumero: (09) 4702 4470

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat akateemisesti koulutetut maahanmuuttajat, heitä palkanneet tai monikulttuurisuutta toiminnassaan toteuttavat ja suunnittelevat yritykset ja organisaatiot sekä työelämäkouluttajat ja -koulutusorganisaatiot.

Lisäksi kansainvälisten organisaatioiden työryhmissä saattaa olla mukana ulkomailla työskenteleviä henkilöitä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää koko suomalaisessa työelämässä. Tarvitsemme
ulkomailta tulevaa ja tullutta työvoimaa edessä olevan työvoimapulan helpottamiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 422, joista naisia 289

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 638, joista naisia 397

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Increasing Multicultural Co-working (IMC) -projekti auttaa akateemisia maahanmuuttajia työllistymään
heidän koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Se kehittää monikulttuurisen työyhteisön johtamista ja
esimiestoimintaa. Se ohjaa työntekijöitä työskentelemään monikulttuurisessa työyhteisössä. Se edistää
monikulttuurisen huomioimista työelämän koulutuksessa. Se madaltaa yritysten kynnystä rekrytoida
Suomessa jo olevaa sekä suoraan ulkomailta tulevaa ulkomaista työvoimaa.
Projektin kohderyhmänä ovat akateemisesti koulutetut maahanmuuttajat, maahanmuuttajia palkanneet tai sitä suunnittelevat yritykset ja organisaatiot sekä työelämäkouluttajat ja koulutusorganisaatiot.
Projektiin tulevien akateemisten maahanmuuttajien osaaminen kartoitetaan ja heille laaditaan HOPS. Siihen sisältyy opintoja täydentävää ja ammattitaitoa päivittävää ammatillista koulutusta sekä koulutusta.
suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.
Yritykset ja organisaatiot, jotka ovat palkanneet tai palkkaamassa akateemisia maahanmuuttajia, saavat
koulutusta monikulttuurisen työyhteisön johtamisessa ja esimiestoiminnassa ja niiden työntekijät koulutusta toimimaam em. työyhteisössä.
Projektin toimintaa seurataan tutkimuksessa, jonka perusteella laaditaan suositukset yritysjohdolle ja
rekrytoinnista vastaaville toimijoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan partnerien ja yhteistyökumppaneiden kautta, www-sivuilla, tiedottein ja
tiedotustilaisuuksissa.

Syksy 2008
- Tiedotustilaisuus ja lehdistötiedote projektin käynnistymisestä
- lehdet
- järjestöt, sidosryhmät
- maahanmuuttajien järjestöt
- kouluttajat

2009
- (Lehdistö)tiedotteet projektista, tavoitteet & edistyminen
- kevät ja syksy
- kontaktit sidosryhmiin

2010
- aktiivista sähköpostimarkkinointia
- syksy 2010: TuTan tutkimuksen julkistamistilaisuus /tulokset, niiden hyödyntäminen ym.
- tiedote tutkimuksen tuloksista
- tiivistelmää tutkimuksen tuloksista levitetään tilaisuuksissa, postitse ja internetissä
- tilaisuus viestinnän ammattilaisille monikulttuurisuudesta 29.11.2010

2011
- keväällä hankkeen loppuseminaari

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa syntyvät hyvät käytännöt otetaan valmistuttuaan käyttöön. Ne levitetään projektiin osallistuvien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tietoon. Tutkimuksen tulokset julkistetaan sen valmistuttua.

2009- 2010:
- projektissa syntyneistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan sitä mukaan kuin niitä syntyy

Syksy 2010:
- järjestetään seminaari, jossa käsitellään projektin tuloksia ja tutkimuksen perusteella syntyneitä suosituksia.
- tuloksista tiedotetaan sidosryhmille ja työmarkkinajärjestöille
- tiedotetaan uusista koulutuskäytännöistä eri kouluttajaryhmille.

Kevät 2011:
Loppuseminaari

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 502 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 499 918

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 599 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 593 783

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Increasing Multicultural Co-working (IMC) -projektin on auttanut akateemisia maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan ja sen kautta parantanut heidän työmarkkinavalmiuksiaan ja työnsaantimahdollisuuksiaan. Lisäksi projekti on auttanut yritysmaailmaa ymmärtämään ja hyödyntämään maahanmuuttajien uusia näkökulmia tuovaa osaamista. Kolmanneksi projekti on edistänyt monikulttuurisuutta suomalaisessa työelämässä ja sitä kautta rohkaista suomalaisia työnantajia palkkaamaan akateemisia maahanmuuttajia. Projektissa mallinnettiin monikulttuuristen työyhteisöjen toimintamalleja.