Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10667

Projektin nimi: Keski-Uudenmaan Yrityspalveluyksikön yrityshautomotoiminta

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1452836-7

Osoite: Puuvalonaukio 2 D, 3. krs

Puhelinnumero: 010 820 4500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keuke.fi

Projektin kotisivun osoite: www.keuke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Juuso Markkanen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: juuso.markkanen(at)keuke.fi

Puhelinnumero: 040 551 5693

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrityshautomo toimii nk. virtuaalisena yrityshautomona, jonka pääpaikkana Kerava, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin toimitiloissa. Yrityshautomoon hyväksytään yrityksiä ilman toimialarajoitusta. Projektin kohderyhmänä ovat uudet ja aloittavat yritykset (0-3 vuotta) Keski-Uudellamaalla. Järvenpään kulttuurialan yrityshautomo on profiloitunut erityisesti luovan liiketoiminnan, matkailun, viihdeteollisuuden ja sisällöntuotannon aloille ja projektilla tuetaan siellä aloittavia uusia, alle kolme vuotta toimineita yrittäjiä.
Lisäksi Keuken yrityshautomo profiloituu erityisesti yrittäjäpolvenvaihdoksissa uusia yrittäjiä(0-3v) tukevaksi yksiköksi koko Uudellamaalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat yrityshautomotoiminnan ulkopuoliset yritykset, Keski-Uudenmaan kaupungit ja kunnat sekä Helsingin seutu. Lisäksi projektin välillisiä kohderyhmiä ovat Seutu YPP-verkosto, johon kuuluvat Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry, MäntsälänYrityskehitys Oy, Finnvera Oyj ja ProAgria Uusimaa ry. Lisäksi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus on mukana Yritys Suomi ohjausryhmässä, jonka toiminnassa tulemme hyödyntämään tämän projektin kautta saamaamme tieto-taitoa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 220, joista naisia 88

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 195, joista naisia 81

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 200, joista naisten työpaikkoja 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52, joista naisten työpaikkoja 23

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 100, joista naisten perustamia 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisten perustamia 21

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n Yrityshautomo tarjoaa KUUMA-kuntien uusille ja hiljattain toimintansa aloittaneille yrityksille (0-3 vuotta) yrityskohtaisia palveluja, jotka suunnitellaan ja määritellään yritystoiminnan nykytilanteen arvioinnin pohjalta. Yrityspalveluyksikkö on erikoistunut KUUMA-kuntien yrittäjäpolvenvaihdostilanteisiin ja uusien jatkajien (0-3 vuotta) neuvontaan, ohjaamiseen ja konsultointiin.

Yrittäjälle räätälöidään aina yrityskohtainen palvelusuunnitelma, joka muodostuu seuraavien palvelujen yhdistelmästä: yritysneuvonta, liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman arviointi ja sparraus, liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten laskelmien laadinta ja ohjaus, rahoitusneuvonta ja yrittäjän ajankäytön arviointi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vuonna 2008 aloitetaan projektin aktiivinen markkinointi. Uudenmaan TE keskukselle raportoidaan uusien yritysten ja uusien työpaikkojen määrät sille erikseen määritetyttä pohjalla. Yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia (0-3v) eli projektin asiakkaita tiedotetaan projektista sähköisillä välineillä sekä erikseen valittua asiakasjoukkoa myös suoraan puhelimella. Säännöllinen tiedotus tapahtuu sähköisesti ns hautomokirje, joka tapahtuu neljä (4) kertaa vuodessa. Omistajille ja sidosryhmä tuotamme myös oman sähköisen tiedotteen projektista ja sen tuloksista neljä (4) kertaa vuodessa. Pääpaino tiedottamisessa on siinä, minkälaisia muutoksia ja toiminnan kehittymistä projekti on aikaansaanut yrityksissä. Jotta projektin yrityksissä aikaansaamaan muutosta voidaan todentaa ja siitä tiedottaa suoritamme yrityksissä tuloskyvyn/ tuloskunnon mittauksia. Uusyrityskeskusten yritysneuvojille tuotamme projektin palveluista tiedotteen sekä käymme projektin keskeiset toiminnot heidän kanssaan henkilökohtaisesti lävitse. Näin varmistutaan siitä että alueen jokaisella uusyrityskeskuksen yritysneuvojalla on erittäin hyvät ja kattavat tiedot siitä miten projekti voi tuottaa lisäarvoa (0-3v) toimiville yrityksille. Tarkoituksena on tuottaa projektin edetessä uusyrityskeskuksen yritysneuvojille tilastotietoa siitä miten heidän asiakasyrityksensä (ne jotka projektiin ovat osallistuneet) ovat saaneet toimintaansa kehitetty, esim liikevaihdon ja liikevoiton kehitys sekä työllistyminen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tulokset ja hyvät käytännöt raportoidaan projektin lopuksi. Projektin aikana laaditut materiaalit ja työkalut kootaan yhteen ja niistä tiedotetaan yhteistyökumppaneita säännöllisesti vuosittain. Lisäksi ollaan yhteydessä Uudenmaan yrityshautomoihin ja yhteydenpitoa myös muiden maakuntien kanssa tiivistetään. Viestinnän kohteena ovat erityisesti yrityshautomoiden henkilökunta ja yrittäjäjärjestöjen edustajat. Myös kansainvälinen hyvien käytäntöjen molemminpuolinen jakaminen pyritään toteuttamaan esimerkiksi Cambridgen alueen kanssa. Lisäksi tehdään tiivistä benchmarking -yhteistyötä Suomen lähialueilla mm. Baltiassa. Alueen yrittäjäjärjestöt (12kpl) käydään jokainen lävitse niin, että osallistumme yrittäjäjärjestön kokouksiin. Näissä kokouksissa tiedotamme projektin alkamisesta ja käymme lävitse yrittäjäjärjestöihin liittyneitä (0-3v) toimineita yrityksiä eli projektin kohderyhmää. Kun projekti alkaa tuottamaan tuloksia tiedotamme myös näistä alueen yrittäjäjärjestöihin. Tiedottaminen tapahtuu kokouksissa, järjestöiden lehdissä sekä tapahtumissa. Uudenmaan TE-keskuksen työryhmiä eli muita yrityshautomoita ja niiden sidosryhmiä tiedotetaan osallistumalla aktiivisesti eri työryhmien kokouksiin. Näissä työryhmissä jaetaan muille hautomoille sellaista tietoa ja tuloksia joita he voivat käyttää oman toimintansa kehittämisessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 435

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 448

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 894 286

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 493 917

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on toteutunut tavoitteiden mukaisesti niin, että projektissa on ollut mukana 135 yritystä, joissa yhteensä 195 henkilöä. Projekti on auttanut alle 3 vuotta toimineita Keski-Uusimaalaisia yrityksiä kasvamaan ja saavuttamaan nopeammin paremman kannattavuuden.