Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10670

Projektin nimi: Itä-Suomen Taitaja -osaaminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Osoite: Tulliportinkatu 3

Puhelinnumero: 013 244200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pkky.fi/Resource.phx/pkky/projektit/taitaja-osaaminen/index.htx

Vastuuhenkilön nimi: Veli Mäkinen

Asema: suunnittelujohtaja

Sähköposti: veli.makinen(at)pkky.fi

Puhelinnumero: 013 244 2201

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Rautalampi, Kitee, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Rantasalmi, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Vieremä, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä muodostuu mukana olevien ammatillisen koulutuksen järjestäjien opetushenkilöstöstä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja edunsaajina ovat kaikki ammatilliset perustutkinto-opiskelijat, yritykset ja työpaikat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 74, joista naisia 29

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattitaitokilpailutoiminnan avulla edistetään ammatillisen koulutuksen ja osaamisen arvostusta ja tunnettavuutta sekä parannetaan oppimistuloksia ja opiskelijoiden kiinnostusta ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Kilpailutoiminnan tavoitteena on nostaa esille nuoria kykyjä käyttämällä entistä yksilöllisempiä pedagogisia opetusmenetelmiä, jotka motivoivat nuoria parempiin oppimistuloksiin. Kilpailut lisäävät tietoisuutta nykypäivän osaamistarpeista.

Hankkeen tavoitteena on tukea itäsuomalaisten koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja toisilta oppimista sekä ammattitaitokilpailutoimintaan osallistumista ja opetushenkilöstön osaamista sen varmistamiseksi, että mahdollisimman suuri osa opiskelijoista saavuttaa kiitettävän tason ammatillisessa osaamisessaan.
Itäsuomalaisilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on paljon opittavaa toisiltaan ammattitaitokilpailutoiminnan kytkemiseksi paremmin osaksi päivittäistä normaalia koulutustoimintaa ja työelämäyhteistyötä ja osaksi ammatillisen koulutuksen laadun varmistusta.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Savon koulutuskuntayhtymä julkistivat joulukuussa 2007 ammattitaitokilpailutoiminnan vaikuttavuusarviointiensa tulokset. Tällä hankkeella levitetään kilpailutoiminnan ohjaamisen ja ammatilliseen perusopetukseen kytkemisen hyviä käytäntöjä laajasti itäsuomalaisille koulutuksen järjestäjille.

Hankkeen keinoina käytetään seuraavia toteutustapoja

1. Hankkeen toteuttaminen mukana olevien itäsuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteisvastuullisena kehittämishankkeena.
2. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien yhteistyö parhaiden käytänteiden jakamisessa ja kehittämisessä ammattitaitokilpailutoiminnan hyödyntämiseksi osana ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Tässä keinoina ovat ammattialojen opetushenkilöstön yhteiset koulutustilaisuudet ja tapaamiset sekä ohjaustyö. Osana koulutusta toteutetaan suunnittelutyötä muutaman potentiaalisen perustutkinnon/kilpailulajin avaamiseksi kilpailuohjaukseen ja huippuvalmennukseen.
3. Ammattitaitokilpailutoiminnan vaikuttavuustutkimusten tulosten hyödyntäminen ja jakaminen koulutuksen järjestäjien sisällä ja kesken.
4. Hankkeen tuki ammattitaitokilpailutoimintaan liittyvän tiedon ja osaamisen kokoamisessa, ammatilliseen perusopetukseen siirtämisessä ja niihin liittyvien parhaiden käytänteiden levittämisessä.
5. Itä-Suomen Ammattitaito ry:n hyödyntäminen kehittämisfoorumina.
6. Kansallinen yhteistyö SkillsFinland ry:n kanssa. Itä-Suomen koulutuksen järjestäjien Taitaja -lajipäällikkyyksien mahdollistaminen.
7. Opiskelijan oppimisen mahdollisimman monipuolinen ja ajantasainen takaaminen vaatii jatkuvaa resursointia ja uusien kehittämisideoiden tuomista oppilaitoksiin ja niiden sidosryhmäyhteistyöhön. Näistä parhaista ideoista ja käytännöistä jaetaan tietoa itäsuomalaisessa verkostossa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistymisestä ja tuloksista tiedotetaan koulutuskuntayhtymien sisällä.

Koulutusten aineisto julkaistaan tietoverkoissa (esimerkiksi Moodle, hankkeen verkkosivut tai Verkko-opisto), jolloin aineistot ovat kaikkien ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuvien ja osallistumisesta kiinnostuneiden käytössä.

Kehittämistyöryhmien toiminnan tulokset julkaistaan tietoverkoissa (esimerkiksi Moodle, hankkeen verkkosivut tai Verkko-opisto), jolloin aineistot ovat kaikkien ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuvien ja osallistumisesta kiinnostuneiden käytössä.

Hankkeesta ja sen toimenpiteistä tiedotetaan osana kilpailutoimintaa myös tiedotusvälineiden kautta, mutta myös sisäisesti varmistaen opetushenkilöstön innostuminen ja osallistumismahdollisuudet kehittämisideoineen.

Kuntayhtymien ja E-S Koulutus Oyn johtoryhmät (mm rehtorit) on keskeinen väylä viedä yhtenäisiä menettelyjä johdon käsittelyyn.

Kuntayhtymien sisäisiin tiedotteeseen laitetaan tarvittavat keskeiset tiedot hankkeesta. Internet on keskeinen kanava ulkoisessa tiedottamisessa.

Opiskelijoille tiedottaminen tapahtuu ryhmäohjaajien toimesta suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotus hankkeen käynnistyessä.

Tiedotustoiminta ja kokemusten jakaminen projektikoordinaattorien, opettajien ja koulutusyksiköiden kesken merkittävistä innovaatioista kilpailuohjauksessa.

Tiedotus ja hyvien mallien jakaminen toiminnan koko hankkeen aikana.

Yhteistyö projektin ohjausryhmässä (hankkeessa mukana olevat Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostavat ohjausryhmän keskeiseltä osilta). Kokemusten vaihtaminen tapahtuu alakohtaisesti opetushenkilöstön tapaamisissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 525 901

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 493 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 628 128

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 594 132

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohta on ammatillisen koulutuksen laaja-alainen kehittäminen ammattitaitokilpailutoiminnan avulla. Kilpailutoiminta on aikaisempien Taitaja-hankkeiden vaikuttavuusarvioinnin perusteella osoittautunut tehokkaaksi ja monipuoliseksi ammatillisen koulutuksen kehittämisvälineeksi.

Hankkeen kohderyhmä on toteuttajakuntayhtymien opetushenkilöstö, 2. asteen ammatillinen koulutus.

Hankkeen toteuttamisen suunnittelu on tehty yhteistyössä toteuttajien kesken. Hanke edistää toisen asteen koulutuksen yhteistyötä Itä-Suomen maakuntein alueella. Hankkeen toteuttaminen kokoaa kohderyhmän toteuttajaorganisaatioiden alueelta yhteisiin koulutuksiin ja kehittämisyhteistyöhön.

Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä hallinnoi hanketta. Hankkeen toteutus jakautui hankkeen ohjauksessa tapahtuvaan toteutukseen ja kunkin osatoteuttajan tarpeista lähtevään toteututtamiseen. Hankkeen ohjauksessa tapahtuvan toteuttamisen perusteet on luotu toteuttajien välisenä yhteistyönä. Lisäksi kukin toteuttajataho loi omaan toimintakulttuuriin sopivan toteutamismallin.

Erilaisiin Taitaja -koulutuksiin osallistui yhteensä noin 320 opettajaa ja noin 270 opiskelijaa, noin 30 eri koulutustapahtumassa.
Kaikissa koulutuskuntayhtymistä osallistuttiin opettajien alaperhetoimintaan, jota järjestettiin keskimäärin 2 kertaa vuodessa auto-, sähkö-, metalli-, kokki-, tarjoilija-, ja lähihoitaja-aloilla.

Yksi keskeinen mittari taitaja -kilpailutoiminnan jalkautumiseen perusopetukseen on osallistuneiden opiskelijoiden määrä semifinaalikilpailuihin. Ilmoittautuneiden määrä kasvoi 79 % ja finaaleihin päässeiden osuus kasvoi 42 %.

Itä-Suomi on myös valtakunnallisesti merkittävä taitaja -kilpailutoiminan vaikuttaja; meillä on kahdeksan eri taitajalajin lajipäällikköä, kaksi edustajaa Skills Finland ry:n kilpailutoiminnan kehittämisryhmässä ja kaikki koulutuksen järjestäjät ovat mukana koulutuksen järjestäjien yhdistyksen (KJY) kilpailutoiminnan verkostossa.

Hankkeen uudet innovaatiot
Alakohtaiset itäsuomalaiset kehittämistyöryhmät.
Hanke kokoaa yhteen ammattitaitokilpailutoiminnassa mukana olevia ja siitä kiinnostuneita opettajia. Alaperhe muodostetttiin toisiaan lähellä olevien alojen opettajista.

Opettajien taitajapolku.
Hanke järjesti taitajatoiminnassa uusille ja siitä kiinnostuneille itäsuomalaisille ammatillisen koulutuksen opettajille yhteisen polun. Taitajapolun aikana opettaja osallistui Taitajakilpailujen seuraamiseen, kehittämistehtävien tekemiseen ja eri koulutuksiin. Tavoitteena oli antaa perustietoa taitajatoiminnasta, sen siirtämisestä perusopetukseen ja sen merkityksestä oman opetuksen kehittämisessä.

Itäsuomalainen yhteinen tehtäväpankki
Perustettiin avoin vanhojen semi- ja taitajatehtävien pankki, josta opettaja voi ladata hyviä tehtäviä oman opetuksen käyttöön ja näyttöjen suorittamiseen.

Hanke loi uutta avointa yhteistyökulttuuria ja kehittämistoimintaa hankkeen toteutuksessa mukana olevien organisaatioiden välille.

Hanke loi uuden toimintamallin siitä kuinka semifinaali- ja taitajakilpailuissa saatu kokemus hyödynnetään paremmin opetuksen kehittämiseen.

Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen ohjauksessa lisääntynyt ammattitaitokilpailutoiminta generoi sinänsä uutta kilpailutoimintaa toteuttajaorganisaatioissa. Käytäntö on osoittanut, että ensimmäisen kerran kilpailuissa mukana olo valmentajana johtaa lähes poikkeuksetta innostumiseen ja uuteen osallistumiseen.

Hankkeen toteuttaminen alakohtaisten kehittämistyöryhmien muodossa synnyttää verkoston, jonka olemassaolo helpottaa toimintaan osallistuvien opettajien työtä, jolloin on syytä olettaa, että tämä toiminta jatkuu luonnostaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä itäsuomalaisissa tietoverkoissa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Hankkeen toteuttamisen tuloksena syntyvät uudet toimintatavat ja opetuksen kehittämismenetelmät ovat toteutettavissa laajasti ammatillisen koulutuksen kentässä.

Opettajien semifinaali- ja Taitaja -kilpailujen kokemusten myötä tuottaman henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman tuloksia on jo nyt hyödynnetty perusopetuksen kehittämiseen.

Yhteistä näyttö- ja taitajatehtäväpankkia hyödynnetään jo nyt eri aloilla perusopetuksen harjoitustehtävissä ja opintokokonaisuuksien näytöissä.

Itäsuomalaisten opettajien yhteinen verkkoympäristö on käytössä opetuksen yhteisenä keskustelufoorumina tiedon ja hyvien käytänteiden jakamispaikkana.

Taitaja -kilpailutoiminta on mukana kehityskeskustelulomakkeessa ja se on yksi opettajan ammatillisen kehittymisen suuntautumisvalinta.

Taitaja -kilpailutoiminnasta tulee kuvaus opiskelijan oppaaseen, joka jaetaan kaikille aloittaville opiskelijoille ja heidän ryhmäohjaajille

Itä-Suomen ammattitaito ry on yhteinen toimija joka jatkaa esim. yhteisten taitajakoulutuksien järjestämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista.