Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10679

Projektin nimi: Asiantuntijat pk- yritysten tukena

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Salpausselänkatu 22, PL 1041

Puhelinnumero: 020 63 60090

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa osoitetta. Tiedot palveluista löytyvät www.ely-keskus.fi sivultamme.

Vastuuhenkilön nimi: Soile Pietiläinen

Asema: Asiakkuuuspäällikkö

Sähköposti: soile.pietilainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295029149

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Lappeenranta, Rautjärvi, Virolahti, Hamina, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Kotka, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat liiketoimintaosaamisen vahvistamista ja lisäkilpailukykyä hakevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Erityisenä kohderymänä ovat sukupolvenvaihdostilanteessa olevat yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen pk- yritysten neuvonta- jaa kehittämisorganisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 213, joista naisia 86

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 214, joista naisia 87

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen sekä yritysten johdon ja avainhenkilöiden osaamisen kehittäminen osana seudullista yrityspalvelua. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu vahvasti aiempaan toimintaan ja hyödyntäen saatavilla olevaa ennakointitietoa. Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan tarvelähtöisiä pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia liikkeenjohdon asiantuntijapalveluja.

Vuosina 2008 - 2013 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Kaakkois-Suomessa 114 yritykseen ja 213 henkilöön. Sama yritys lasketaan mukaan vain kerran, vaikka olisi käyttänyt usempia palveluita projektin keston aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin palveluista tiedotetaan internet-sivuilla ja erillisillä tuote-esitteillä. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös ilmoittamalla lehdissä. Palveluista kerrotaan eriliaisissa tilaisuuksissa. Tiedotusta suorittavat myös yhteistyökumppanit. Lisäksi hyödynnetään ASKO-järjestelmän tarjoamaa viestintämahdollisuutta sekä sähköistä uutiskrjettä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei laadittua aikataulua.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 451 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 439 664

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 451 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 440 664

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Toiminnalla toteutettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategian mukaisia tavoitteita. Projekti tähtäsi siihen, että kehityssysäyksiä antamalla ja tukemalla asiantuntijoiden kautta yritysten osaamispääoman kehittämistä ja koko toiminnan tai osatoimintojen kehittämissuunnittelua saadaan Aluekehitysrahaston puolelle enemmän ja laadukkaampia yrityskohtaisia investointi, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeita, jotka parantavat alueen työllisyyttä.

Kohderyhmät
Kohderyhminä olivat pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Erityisenä ryhmänä oli sukupolvenvaihdostilanteessa olevat yritykset ja
välillisenä kohderyhmänä alueen yritysten neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot, Yritys-Suomi konseptiin kuuluvat Seudulliset yrityspalvelut, joiden kanssa on voimassa seutusopimukset pk-yritysten kehittämiseksi yhteistyössä.

Projektin toimenpiteet ja tulokset:
Tavoitteena oli saada palveluita käyttämään Kaakkois-Suomen alueella 114 pk-yritystä ja henkilöosallistujia 214, joista naisia 86. Tavoite täyttyi. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi 1809 (tavoite 1804). Yrityskohtaiseen konsultointiin käytettiin 597 päivää.

Pk-yrityksille suunnatut palvelut olivat 1) valmennusohjelmat ja konsultointi ja 2) tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja yrityskohtaiset konsultoinnit.

1.Valmennusohjelmat ja konsultointi
Pk-yritysten johto- ja avainhenkilöille tarkoitetut johtamiskoulutus- ja valmennusohjelmat ja niihin liittyvät konsultoinnit työ- ja elinkeinoministeriö kilpailutti vuonna 2008 ja teki 1.4.2008 puitesopimukset 21 toimittajan kanssa. Kilpailutuksen pohjalta ELY-keskukset (TE-keskukset ) tekivät omat asiakastarpeisiinsa sopivat tilaukset. 1.1.2012 kehittämispalveluiden asiakashinnat (koulutus ja konsultointi) ovat sisältäneet De minimistukea.

TEMin valitsemat valmennusohjelmat:

Pk-yritysten johtamiskoulutusohjelmat,
Pk-yritysten taloushallinnon päällikkövalmennukset,
Pk-yritysten markkinoinnin päällikkövalmennukset,
Pk-yritysten tuotannon päällikkövalmennukset,
Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelmat,
Kasvuyritysten valmennusohjelmat,
Tietotekniikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa.

Valmennusohjelmien ja niihin liittyvien konsultointien toteutuminen
Toimitusjohtajakursseja 2 kpl,
Talouspäällikkökursseja 3 kpl,
Markkinointi- ja myyntipäällikkökurssi 1 kpl
Kasvuyritysten kehittämisvalmennus 1 kpl

Itsejärjestettyjä koulutuspäiviä oli 84 kpl ja koulutuksiin liittyvien konsultointipäivien määrä oli 186. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi 1809, mikä oli tavoitteen mukaista.

2.Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja yrityskohtaiset konsultoinnit
Balanssi - Talouden ja rahoituksen ohjelma,
eAskel - Tietotekniikka liiketoiminnassa ohjelma,
Globaali - Kansainvälistymisen ohjelma,
Kunto - Liiketoiminnan ohjelma,
Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin ohjelma,
PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatiminen,
TuoteStart- Tuote- ja palveluideoiden ohjelma,
Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden ohjelma,
ViestinVaihto - sukupolvenvaihdokseen valmentava ohjelma,
DesignStart,
Palvelutuotto,
Yrityskohtainen konsultointi pk-yrityksille
Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut hinnat tuotteistetuille palveluille 2008-2013.
1.1.2012 kehittämispalveluiden asiakashinnat (koulutus ja konsultointi) sisältävät De minimistukea

Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden ja yrityskohtaisen konsultoinnin toteutuminen
Balanssi 1 kpl,
DesignStart 3 kpl,
Tuotto 1 kpl,
eAskel 1 kpl,
ViestinVaihto 3 kpl,
TuoteStart 6 kpl,
TuoteStart jatko-osa 5 kpl,
LTS-ohjelmia 11 kpl,
Palvelu-Tuotto 1 kpl,
Muu konsultointi 1 kpl

Yhteenveto tuloksista
Koulutuksiin ja konsultointeihin osallistui tavoitteen mukaisesti 114 yritystä ja 214 henkilöä. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi 1809 (tavoite 1804). Osallistuvista yrityksistä 60 eli 52 % oli Kymenlaaksosta ja 54 eli 48 % Etelä-Karjalasta. Osallistuvat yritykset olivat erilaisissa elinkaaren vaiheissa ja siten kehitystarpeet kohdistuivat liiketoiminnan eri alueisiin, joihin palveluilla voitiin vastata. Sama yritys saattoi osallistua useampaan toimenpiteeseen projektin keston aikana. Sukupolvenvaihdostilanteessa olevia yrityksiä oli vaikea tavoittaa. Heille sopi parhaiten ViestinVaihto, LTS-ohjelma, joka on liiketoimintasuunnitelma ja johtamiskoulutukset.

Koulutuksiin ja konsultointiin osallistuneista pk-yrityksistä n. 26 % oli myös rahoitusasiakkaina saaden joko investointi- tai kehittämistukea.

Palveluita käyttäneiltä asiakkailta on kysytty palautetta systemaattisesti. Saatu palaute on ollut hyvää ja erinomaista 4-4,5 asteikolla 1-5, jossa 5 on erinomainen.

Yhteistyö seudullisten yrityspalveluiden kanssa sujui hyvin. Yrityksiä palveltiin seutusopimuksiin liityvien toimintasuunnitelmien mukaan joustavasti.