Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10681

Projektin nimi: Startti yrittäjäksi, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus/ Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 2000, Viestikatu 1-3

Puhelinnumero: 020 636 0080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/starttiyrittajaksi

Vastuuhenkilön nimi: Jari Vitikainen

Asema: Yrityspalvelupäällikkö

Sähköposti: jari.vitikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 40 755 4533

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet sekä yrittäjäksi aikovat henkilöt (työttömät, työttömyysuhan alaiset, työssä olevat, työvoiman ulkopuolella olevat), yritysneuvojat sekä työ- ja elinkeinopalvelujen henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työ- ja elinkeinohallinto, seudulliset elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset, koulutusyritykset sekä yrittäjäjärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1298, joista naisia 519

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 850, joista naisten työpaikkoja 340

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 850, joista naisten perustamia 340

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Startti Yrittäjäksi, työvoimapoliittiset toimenpiteet -projektin kohderyhmänä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet sekä yrittäjäksi aikovat henkilöt sekä yritysneuvojat ja työ- ja elinkeinopalvelujen henkilöstö.

Projektissa edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilöiden omaehtoista työllistymistä sekä parannetaan aloittavien yrittäjien mahdollisuuksia päästä kasvu-uralle nykyistä nopeammin. Projektin tavoitteena on kehittää aloittavien yrittäjien saamaa starttirahapalvelua sekä työvoimapoliittista yrittäjäkoulutuspalvelua ja luoda aloittaville yrittäjille parempia menestymisedellytyksiä. Tavoitteena on kehittää yrittäjyydestä tiedottamista, yrittäjiksi aikovien rahoitus-, koulutus- ja neuvontapalveluja sekä aloittavien yrittäjien jatko-ohjausta heidän tarpeita paremmin palvelevaksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää koulutusten systemaattista organisointia. Tavoitteena on myös tukea koulutuksella starttirahaneuvontaa antavia viranomaisia.

Tuloksena asiakasta neuvova henkilö pystyy paremmin arvioimaan henkilön rahoituspalvelutarpeen ja soveltuvuuden työvoimapoliittiseen yrittäjäkoulutukseen ja hänellä on paremmat tiedot maakunnassa järjestettävistä erilaisista koulutus- ja neuvontapalveluista. Projektin tulokset hyödyttävät palvelua tarvitsevaa asiakasta ja auttavat häntä paremmin ja nopeammin kehittämään liiketoimintasuunnitelmaansa tai yritystään liiketoiminnan laajentamiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Kehittämistoimenpiteiden avulla aloitettavien yritysten määrä säilyy Pohjois-Savossa väestömuutoksista huolimatta hyvällä tasolla. Aloitettujen yritysten kannattavuus lisääntyy ja yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kasvattaa toimintaansa. Viranomaisilla on hyviksi todetut toimintamallit aiempaa tuloksellisempaan yrittäjyystiedotukseen ja yrittäjäkoulutukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottamista tehdään koko projektin ajan tiedotussuunnitelman mukaisesti. Projektin toiminnasta ja saaduista kokemuksista tiedotetaan eri tiedotusvälineiden kautta (www-sivut, lehdistö ja radio). Projektin palveluista pyritään tekemään esite. Hankkeen lopussa pyritään järjestämään seminaari kehitetyistä hyvistä käytännöistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toiminnassa havaituista hyvistä käytännöistä tiedottamista tehdään koko projektin ajan tiedotussuunnitelman mukaisesti eri tiedotusvälineiden kautta. Hyviä käytäntöjä juurrutetaan ja niistä tiedotetaan koko projektiajan tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa, tavoitteena ottaa ne käyttöön ELY-keskuksessa sekä yhteistyökumppaneiden organisaatioissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 530 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 467 374

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 530 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 467 374

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli tarve edistää alkavien yrittäjien toimintaedellytyksiä Pohjois-Savossa. Tavoitteena oli lisätä uusien yritysten määrää, edistää yritysten perustamista koulutuksella ja tiedottamisella. Starttirahaan liittyvän palveluprosessin kehittäminen kuului myös tärkeänä osana projektin tavoitteisiin. Pääasiallisena kohderyhmänä oli yritystoiminnasta kiinnostuneet yrittäjäksi aikovat henkilöt sekä yritysneuvojat ja työ- ja elinkeinopalvelujen henkilöstö.

Lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet osoittautuivat projektin kuluessa realistiseksi.

Hankkeen kautta starttirahalla yrittäjinä aloittaneita henkilöitä on yhteensä 1258. Hankkeen kautta myönnetyt starttirahat ovat muodostaneet pääosan ko. ajanjakson starttirahoista Pohjois-Savossa, sillä kansallisista varoista Pohjois-Savossa starttirahaa on myönnetty samaan aikaan yhteensä 391 henkilölle. Maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä hankkeessa on ollut vajaa neljä prosenttia. Suurempi osa starttirahaa saaneista on miehiä (n. 61 %) ja puolet starttirahan saaneista on iältään 25-39 -vuotiaita.

Starttirahalla on ollut varmistava vaikutus yrityksen perustamiseen noin joka kolmannessa tai neljännessä tapauksessa. Starttiraha on lisännyt selvästi rohkeutta perustaa yritys. Starttiraha on lisännyt myös yrityksen alkuvaiheen toimintamahdollisuuksia sekä nopeuttanut yrityksen perustamista. Starttiraha toimii myös jossain määrin työttömyyden ehkäisemistarkoituksessa ja mahdollistaa ammatinvaihtoja.

Hankkeen kautta starttirahalla yrittäjinä aloittaneista henkilöistä reilu kolmannes on osallistunut tämän hankkeen tai rinnakkaishankkeen F10162 Startti Yrittäjäksi järjestämiin yrittäjäkoulutuksiin. Hankkeen järjestämän yrittäjäkoulutuksen on käynyt noin 36 prosenttia hankkeen starttirahayrittäjistä. Kansallisista varoista starttirahaa saaneista puolestaan noin 19 prosenttia on käynyt yrittäjäkoulutuksen.

Hankkeen järjestämän luovien alojen yrittäjäkoulutuksen suoritti 17, monimuotokoulutuksen 290, iltakoulutuksen 146, päiväkoulutuksen 127 ja verkkokoulutuksen 13 henkilöä. Yhteensä 593 henkilöä.