Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10685

Projektin nimi: Raaseporin yrityshautomo

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Raaseporin elinkeinokeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1927637-3

Osoite: Raaseporintie 9

Puhelinnumero: 019 222 7438

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raasepori.fi/rek

Projektin kotisivun osoite: yrityshautomo.raasepori.fi

Vastuuhenkilön nimi: Camilla Rappe

Asema: Hautomon päällikkö

Sähköposti: camillarappe(at)raasepori.fi

Puhelinnumero: 044 5255400

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin

Kunnat: Hanko, Inkoo, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä pääasiallisesti uudet, kasvuhaluiset ja yritykset, jotka kaipaavat tukea yrityksen
alkutaipaleella (0 - 3 vuotta).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rahoituslaitokset (Finnvera, Tekes, pankit, pääomasijoittajat)
Muut neuvontaorganisaatiot (TE-Keskus, Finpro, Fintra, Eteläkärjen Uusyrityskeskus, Eteläkärjen yrittäjät)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 32, joista naisia 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 9, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 9, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Raaseporin yrityshautomo on alueellinen hautomo, jonka päämääränä on tukea Raaseporin alueen aloittavia ja kasvuvaiheessa olevia yrityksiä räätälöimällä yrityksille sopivia palvelukokonaisuuksia. Hautomo ei ole toimialarajoitteinen.Kuitenkin Hiisi/Raaseporin alueella toteutetun klusteriselvityksen sekä Raaseporin elinkeinokeskuksen elinkeinostrategian mukaiset erityisvahvuusalueet ovat mm matkailu, logistiikka, hyvinvointi, teknologia, palvelut,bioenergia. Synergiaetujen, verkostojen ja alihankintaverkostojen maksimoiminen pyritään huomioimaan potentiaalisten hautomoyritysten rekrytointivaiheessa.Hautomoyritysten erityistarpeisiin perehdytään aktiivisesti ja ammattitaitoisesti. Hankkeen avulla tiivistetään yhteistyötä muiden elinkeinoelämää palvelevien organisaatioden kanssa. Hankkeen puitteissa ohjataan myös yrityksiä hyödyntämään m m Uudenmaan hautomoverkoston palveluja sekä käyttämään TE-Keskuksen, Tekesin, Finnveran ja muiden alueella toimivien sidosryhmien ja projektien palveluja. Raaseporin hautomo toimii yhteistyössä paitsi Uudenmaan hautomoverkoston myös muiden alueella toimivien yritystoimintaa edistävien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja projektien kanssa luoden parhaat käytännöt alueen yrityselämän käyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alustavasti m m seuraavasti:
Eteläkärjen yrittäjien kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Femman lehdessä. Levikki: kaikki 3000 yritystä Raaseporin alueella.
Karjaan Kurssikeskuksen 2 kertaa vuodessa pidettävillä yrittäjäkursseilla
Västra Nylands Yrkesskolan yrittäjäkursseilla
Paikallislehdissä
Messuilla
Sydvästin (Novian) korkeakoulupäivillä
Kotisivuilla
Koulutustilaisuuksissa
Raaseporin alueen projektipäällikkötapaamisissa
Työvoimaviranomaisten tapaamisissa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu tehokkaimmin Uudenmaan jo hyvin toimivan hautomoverkoston kautta. Koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksien yhteydessä parhaat käytännöt tulevat heti hautomoyritysten käyttöön. Hautomopäällikkö välittää omalta osaltaan parhaat käytännöt hautomon omissa verkostoitumistilaisuuksissa. Hautomon ja hautomoverkoston parhaat käytännöt saatetaan myös paikallisten elinkeinoelämää palvelevien organisaatioden tietoon hautomopäällikön välityksillä m m alueella toimivan ja säännöllisesti kokoontuvan projektipäälliköverkoston kautta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 425

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 599

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 264 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 472

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Raaseporin yrityshautomon tehtävä oli, osana Raaseporin elinkeinokeskus Oy:n toimintaa, omalta osaltaan ja yhteistyössä m m Raaseporin elinkeinokeskuksen, Eteläkärjen Uusyrityskeskuksen, alueen oppilaitosten (YH Novia, Axxell) edistää ja vahvistaa Raaseporin alueen yrittäjyyttä tuottamalla räätälöityjä palveluja ensisijaisesti uusille, innovatiivisille sekä kasvuvaiheessa oleville yrityksille.
Raaseporin yrityshaumossa oli mukana 17 yritystä, edustaen yrityksiä Raaseporista, Hangosta ja Inkoosta. Yritykset edustivat sekä tuotanto- että palvelualan yrityksiä.