Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10689

Projektin nimi: TE-kolmonen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja Pudas

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 373 686

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työnhakijat, työssä oleva työvoima, yritykset ja muut työnantajat.

Kohderyhmään kohdistuvia toimenpiteitä ei rahoiteta tämän projektin rahoituksella vaan se tehdään kansallisella rahoituksella tai ESR-rahoituksella TE-kolmonen työvoimapoliittiset toimenpiteet (S11028) projektin kautta. Projekti toimii tukiprojektina muille projekteille ja pyrkii toiminnallaan vastaamaan projektien kautta syntyviin palvelutarpeisiin. Em. johtuen projektiin mukaan tulevien yritysten määrä ei kuvaa tämän projektin varsinaista toimintaa.

Rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan 15 % Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, muut koulutuksen järjestäjät, yrittäjäjärjestöt, kehittämisyhtiöt, kunnat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TE-kolmonen on Keski-Suomen ELY-keskuksen oman tuotannon hanke, jonka tarkoituksena on toimia tukirakenteena muille ESR-hankkeille. Projektihenkilöstöä työskentelee ELY-keskuksessa ja Keski-Suomen TE-toimistossa.

Projektin toimenpiteinä on yhteishankintakoulutusten (Rekry-, Täsmä-, ja MuutosKoulutus) hankinta muissa projekteissa syntyneiden tarpeiden pohjalta, ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden tukeminen sekä työnhakijoiden osaamisen kartoittaminen työvoiman kohtaannon ja työpaikkojen täytön osuvuuden turvaamiseksi ns. rekrytoiville aloille.

Projektille kuuluu työvoimakoulutusten organisointiin, tiedotukseen, oppilashankintaan ja neuvotteluihin liittyviä työtehtäviä, työnantajakäyntejä sekä muuta työnantajayhteistyötä. Hankkeessa tehdään yrityskäyntejä ja tarjotaan yrityksille TE-toimiston palveluja monipuolisesti.

Palvelutarpeet ja kohderyhmään kohdistuvat toimenpiteet rahoitetaan kansallisella rahoituksella. Projekti tukee niiden käynnistymisessä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan muille projektitoimijoille, TE-toimistoille ja muille viranomaisille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei ole.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 509 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 507 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 509 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 507 277

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti käynnistyi vuonna 2008, kun Keski-Suomessa oli korkea työttömyys ja samanaikaisesti ongelmia osaavan työvoiman saatavuudessa. Tavoitteena oli, että projekti toimii tukiprojektina muille Keski-Suomen alueella toimiville työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen liittyville ESR-projekteille (mm. KAKE-projekti ja Yritysten Taitava K-S).

Projektin käynnistyessä pääpaino oli RekryKoulutuksissa, mutta jo vuoden 2009 lopulla talouden taantuman myötä tilanne työmarkkinoilla muuttui nopeasti ja yritykset alkoivat lomauttaa ja irtisanoa henkilöstöään. Sama suuntaus on jatkunut projektin toiminnan ajan. Viime vuosina yritykset ovat olleet kiinnostuneempi TäsmäKoulutuksesta, viimeisen vuoden aikana RekryKoulutuksen kysyntä on lähtenyt hienoiseen nousuun.

Yhteishankintakoulutuksissa toteutuu hyvin asiakaslähtöisyys ja niistä saatu palaute on ollut hyvää. Toteutumaa on seurattu sekä yrityksiltä että opiskelijoilta kerättävän palautteen perusteella. Palautteissa on näkynyt jonkin verran toimijakohtaisia eroja. Loppuraportoinnin yhteydessä tarkistetaan koulutuksen tavoitteiden toteutuminen. RekryKoulutuksissa työllistyminen on ollut lähes 100 %, koska työnantaja on päässyt valitsemaan yhteistyössä TE-toimiston kanssa koulutukseen valittavat henkilöt. Yhteishankintakoulutuksissa keskeyttämisprosentti on pieni, koska esim. RekryKoulutuksissa opiskelija työllistyy yritykseen koulutuksen jälkeen.

Yhteishankintakoulutuksien hankintaprosessin kehittämisessä on hyödynnetty yrityksiltä saatua palautetta. Hankintaprosessien eri vaiheet ovat kehittyneet, turhia vaiheita on jäänyt pois. Hankinta-asiakirjojen (tarjouspyynnöt, sopimukset jne.) sisältöön on kiinnitetty huomioita niin, että ne ovat ymmärrettävämpiä ja asiakaslähtöisempiä. Eri hankintamuotoja (avoin menettely, puite- ja suorahankinnat) on käytetty joustavasti ja nopeasti tilanteiden mukaan.

Projektia suunniteltaessa työmarkkinatilanne oli hyvin erilainen kuin missä olemme tällä hetkellä. Yritykset työllistivät hyvin, eikä ja lomautuksia ja irtisanomisia ei vielä ollut. Vaikka toiminnan painopiste muuttui, tavoitteet mukaan tulevien yritysten määrän osalta ylitettiin.

Yhteishankintakoulutuksiin liittyviä neuvotteluja käytiin kaikkiaan 297. Koulutuksia toteutettiin kaiken kaikkiaan 233 ( 141 Rekry-, 76 Täsmä-, ja 16 MuutosKoulutusta). Projektin aikana yhteishankintakoulutuksiin on osallistunut yhteensä 1966 opiskelijaa, näistä 1120 on yritysten olemassa olevaa henkilöstöä.

Yhteishankintakoulutuksen tuotteita on markkinoitu erilaisissa tapaamisissa ja henkilökohtaisilla yrityskäynneillä. Yrityskäyntejä projektin aikana tehtiin 588. Käynnit ovat liittyneet yhteishankintakoulutusten markkinointiin ja neuvotteluihin.