Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10696

Projektin nimi: Dynamo: lisää osaamista järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön - esiselvityshanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.5.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuorten Akatemia ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0995462-8

Osoite: Asemapäällikönkatu 1

Puhelinnumero: 0400-413833

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuortenakatemia.fi, www.homma.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Vuojakoski

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: heikki.vuojakoski(at)nuortenakatemia.fi

Puhelinnumero: 0400-413833

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityshankkeessa:
Nuorten Akatemian verkoston kautta tulevat sekäKalevan Nuorten Liiton, Luonto-Liiton ja Natur och Miljön vahvat paikalliset järjestöt, joilla on mahdollisuus alkaa aktiviisesti tuottamaan palveluja kunnille sekä mahdollisuus palkata työntekijöitä tuottamaan tai toteuttamaan kerho- tai vapaa-aikapalveluja. Käytännössä kohderyhmänä on näiden pilottijärjestöjen johto. Alustavasti paikallisten pilottien määräksi on ajateltu 15 kpl.

Dynamo-hankkeessa kohdeyhmät ovat:
- mukaan valitut paikalliset pilottijärjestöt: palkattavat henkilöt sekä luottamusjohto
- kunta (koulutoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja ympäristötoimi): keskeiset viranhaltijat, jotka osallistuvat palvelun ostamiseen

3.3 Välilliset kohderyhmät

Esiselvityshankkeessa kunta (koulutoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja ympäristötoimi), eli käytännössä keskeiset viranhaltijat, joilla on oikeus valmistella ja päättää kunnan toimialan osallistumisesta pilottiin.

Dynamo hankkeessa alustavasti:
- tuotettuihin palveluihin osallistuvat lapset ja nuoret (esim. iltapäiväkerhotoimintaa osallistuvat, kerhotoimintaa osallistuvat ja harraskerhoihin osallistuvat) sekä heidän vanhempansa ja koulut/oppilaitokset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on koota Dynamo-hanke, jossa kehitetään monipuolisten lasten ja nuorten palveluiden tuottamista paikallisten järjestöjen toimesta kunnille. Hankkeessa on kolme sisällöllistä teemaa: kulttuuri ja taide, ympäristö ja luonto sekä 13 - 19 -vuotiaat nuorten oma tekeminen.

Esiselvityshankkeessa etsitään paikalliset pilotit, kehitetään pilottien tarvitsemat palvelut, luodaan pilottien palkkatukijärjestelmä, luodaan kuntayhteistyö paikallisella tasolla sekä laaditaan hyvä hakemus.

Esiselvityshankkeen toteuttavat Kalevan Nuorten Liitto, Luonto-Liitto, Natur och Miljö sekä Nuorten Akatemia yhteistyössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Esiselvityshankkeen tiedottaminen keskittyy paikallisten pilottien hakemiseen. Tiedottaminen tapahtuu pääosin mukana olevien valtakunnallisten järjestöjen kautta ja heidän välineillään: sähköpostitiedotteita, nettisivuja ja järjestöjen lehtiä. Pilottien etsimisessöä voidaan käyttää myös Nuorten Akatemian sähköistä uutiskirjettä ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin sähköistä Allianssiexpressiä.

Dynamo-hankeessa alustavati:
Hankkeen ulkoinen tiedottaminen keskittyy hankkeen alkamiseen ja päättymiseen. Hankkeesta käynnistyessä laaditaan lehdistötiedote, joka toimitetaan niiden paikkakuntien tiedotusvälineille, joilla hanke toimii. Hankkeen päätyttyä loppuraportin valmistuttua sekä loppuseminaarin yhteydessä hankkeesta tehdään lehdistötiedotteet niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Hankkeelle laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma.

Hankkeen sisäinen tiedottaminen tapahtuu sähköisesti. Nuorten Akatemian internet-palveluun luodaan erillinen hankkeen toimijoita palveleva osio, josta heillä on mahdollisuus ladata käytettävät tukimateriaalit, kommentoida ja kehittää tukimateriaaleja.

Pilottien paikalliseen tiedotukseen keskitytään koulutusten yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esiselvityshankkeessa tuloksia voidaan käyttää myöhemminkin kartoitettaessa kiinnostuineita järjestöjä erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Esiselvityksen aikana selvitetään järjestöjen kesken, miten hyvät käytännöt pystytään levittämään mahdollisimman hyvin paikallisille järjestöille ja kunnille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 250

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Esiselvityshankeen toteutuksesta vastaamaan palkattiin projektipäällikkö ja projektisuunnittelija. Projektipäällikön tehtävänä oli vastata koko hankkeesta ja siihen liittyvistä toiminnoista. Projektisuunnittelijan vastuulla oli ympäristöjärjestöjen paikallisyhdistysten tukeminen.

Esiselvityshankkeen tuloksena syntyi yhteistyöverkosto, jossa kolme valtakunnallista järjestöä, yhdeksän paikalliskumppania ja yhdeksän kuntatoimijaa tuottivat yhteisen toimintamallin kunnan hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi. Syntyneessä toimintamallissa kehitetään sekä paikalliskumppaneiden ja kuntien yhteistyökulttuuria että paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kykyä tuottaa kunnille lasten- ja nuorten omaehtoiseen toimintaan liittyviä monipuolisia hyvinvointipalveluja.

Syntyneessä toimintamallissa lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan liittyviä monipuolisia hyvinvointipalveluja kehitetään kolmessa teemassa:
- kulttuuri ja taide (Kalevan Nuorten Liitto, paikalliskumppaneina Parkanon Nuorisoseura ry, Kalukkalan Nuorisoseura ry ja Alavuden Nuorisoseura ry,),
- nuorten yhteiskunta- ja työelämävalmiudet (Suomen 4H-liitto, paikalliskumppaneina Hämeenlinnan 4H-yhdistys ry, Kokkolan 4H-yhdistys ry, Loimaan 4H-yhdistys ry ja Satakunnan 4H-piiri) ja
- nuorten oma toiminta (Nuorten Akatemia, paikalliskumppaneina Nuorten Keski-Suomi ry ja Otsolan kannatusyhdistys ry ).