Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10701

Projektin nimi: Oulun vuoriklusteri

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.1.2008 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, PL 800014

Puhelinnumero: 085531011 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Keiski

Asema: Professori

Sähköposti: riitta.keiski(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 085532348

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Kaustisen, Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Nivala-Haapajärven, Tunturi-Lapin, Kokkolan, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Koillismaan, Pohjois-Lapin, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Salla, Lestijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Siikajoki, Enontekiö, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Kemi, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Rovaniemi, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pello, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Perho, Utsjoki, Tornio, Haapajärvi, Ranua, Savukoski, Toholampi, Ylivieska, Muonio, Tyrnävä, Posio, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Inari, Nivala, Alavieska, Kokkola, Tervola, Oulainen, Hailuoto, Kemijärvi, Sievi, Veteli, Vihanti, Keminmaa, Haapavesi, Oulu, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vuorialan yrityksissä ja sektoritutkimuslaitoksissa työskentelevät insinöörit, geologit ja muut luonnontieteilijät (kemistit, fyysikot, maantieteilijät, biotieteilijät) sekä oppilaitosten opettajat.

Yritykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset ovat hankkeen varsinaista kohderyhmää, sillä kyseessä on yhteistyön ja verkoston rakentaminen. Tietojen, taitojen ja asiantuntemuksen vaihto hyödyttää kaikkia osapuolia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista hyötyvät alueelliset toimijat ja alueen väestö, oppilaitokset, yritykset ja tutkimuslaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 258, joista naisia 59

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Metallien voimakas hinnan kohoaminen on aiheuttanut Suomessa poikkeuksellisen voimakkaan kaivosalan uudelleen nousun. Monet kansainväliset yritykset etsivät metalleja ja mineraaleja eri puolilta maata, erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomesta, missä niillä on merkittävä vaikutus aluetalouksiin. Yksi vuorialan kehittämisen ongelmista on ammattitaitoisen työvoiman puute, sillä kaivostoiminnan hiipumisen myötä 1980-1990-luvuilla koulutus ja osin myös vuorialan tutkimus on kaikilla tasoilla tyrehtynyt.

Oulun yliopiston geotieteiden laitos, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto sekä koulutus- ja tutkimuspalvelut ovat käynnistäneet Oulun vuoriklusterin (Oulu Mining School) toiminnan. On luotu vahva alan verkosto, jossa on mukana alan kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita. Verkosto vastaa osaltaan vuorialan uudesta tulemisesta Suomeen. Hankkeessa on tehty koulutus- ja tutkimustarveselvityksiä ja näiden pohjalta suunnitteltu kaivoksen koko elinkaarta (pre-, aktiivi- sekä post-mining) koskevia koulutus- ja tutkimushankkeita.

Tavoitteena on myös nopeasti lisätä innovatiivisuutta vuorialan koulutuksen ja tutkimuksen toimintaympäristöön ja korostaa sen roolia korkean teknologian alana niin toiminnan, tutkimuksen, turvallisuuden kuin ympäristönkin suhteen. Vuorialan koulutus pohjautuu verkottumiseen ja kansainvälistymiseen alan yritysten, yliopistojen sektoritutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa. Tärkeä toimintatapa ovat yhteiset kansainväliset kehittämisseminaarit verkon eri toimijoiden kanssa. Kehittämisseminaarien lisäksi keskeistä toiminnassa on suunnitella ja järjestää alan täydennyskoulutusta. Vuoriteollisuuden erikoistumis- ja täydennyskoulutusohjelma GeoProsPD on toteutettu pilottina vuosina 2008-2010. Osallistujat ovat vuorialan yrityksissä ja sektoritutkimuslaitoksissa työskenteleviä insinöörejä (DI/ AMK), geologeja sekä oppilaitosten opettajajia.

Verkoston toiminnan tuloksia hyödynnetään geo- ja vuorialan koulutus- ja tutkimushankkeita suunniteltaessa. Hankkeen tuloksena on syntynyt innovatiivinen, kansainvälinen verkosto, mikä on vahvistanut vuorialan osaamista kaikilla koulutuksen ja tutkimuksen tasoilla, vaikuttanut koko Pohjois-Suomen työllisyyteen, alan teollisuuden kehittymiseen sekä kilpailukykyyn.

Oulun vuoriklusteri (Oulu Mining School) vahvistaa ja vakiinnuttaa vuoden 2011 aikana toimintansa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Klusteri käynnistää perus- ja soveltavaan tutkimukseen sekä alan kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä hankkeita. Klusterin toiminta edesauttaa alueellista hyvinvointia ja syventää lähialueyhteistyötä, erityisesti Perämerenkaaren ja Barentsin alueilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta on tiedotettu erittäin aktiivisesti. Toimintaa on esitelty sanomalehdissä valtakunnallisesti, mutta ennen kaikkea hankkeen toiminta-alueella ilmestyvissä lehdissä. Näistä keskeisimpiä ovat olleet: Kaleva, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Keski-Pohjanmaa sekä Pohjolan Sanomat. Lisäksi seuraavissa valtakunnallisissa julkaisuissa ja ammattilehdissä,kuten Talouselämä, Yrittäjäuutiset, Materia sekä Geologi-lehti.

Hankkeella on ollut oma messuosasto mm. FinnMateria2008- tapahtumassa Jyväskylässä (11/08), Kaivos*09 messuilla Oulussa (05/09), Kunnossapitomessuilla (05/10) Oulussa sekä FEM kongressissa (11/10 ja 11/11).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä on levitetty koko hankkeen keston ajan. Informointi on aloitettu tammikuussa 2008, kun on tiedotettu helmikuun seminaarista "Maan alla ja päällä" ja klusterin perustamisesta useille eri tahoille: tiedostusvälineet, oppilaitokset, kaivosyritykset, muut alan yritykset ja organisaatiot.
Tiedottamista on jatkettu ympäri Suomen erityisesti messujen ja alan tapahtuemien yhteydessä: mm. FinnMateria- messut, Vuorimies-päivät sekä FEM- tapahtumat.

Oulun Vuoriklusterilla (Oulu Mining School) oli oma messuosasto FinnMateria- messuilla marraskuussa 2008 Jyväskylässä. Siellä jaettiin informaatiota hankkeesta ja tuloksista sekä suullisesti että kirjallisesti. Seuraava iso alan tapahtuma oli Kaivos'09 toukokuussa 2009 Oulussa sekä FEM2009- tapahtuma Rovaniemellä. Tiedotusta hyvistä käytännöistä jatketaan koko hankkeen ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 407 895

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 407 895

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 500 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 500 050

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ajatus vuorialan koulutuksen kehittämiseksi ja alan verkoston luomiseksi syntyi jo vuonna 2005, kun alkoi olla näkyvissä kaivosalan uudelleen nousu ja aiempi koulutus oli lopetettu. Hanketta suunniteltiin vuoden 2007 aikana, ja se käynnistyi helmikuussa 2008 ja päättyi kesäkuussa 2012.

Hanke toteutui projektisuunnitelman mukaisesti muuten, mutta hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa yhteensä 1,5 vuotta. Verkostojen luominen, erityisesti kansainvälinen toiminta vaatii runsaasti aikaa toteutuakseen, ja sitä varten tarvittiin aiempia suunnitelmia pidempi aika. Jatkoaika toteutettiin aiemmin sovitun rahoituksen puitteissa. Aluksi käytettiin nimeä Oulun vuoriklusteri, mutta hankkeen edetessä nimi muotoutui Oulu Mining Schooliksi.

Hanke käynnistyi Maan alla ja päällä- seminaarilla Oulun yliopistolla helmikuussa 2008. Kaksi muuta järjestettiin toukokuussa 2010 ja helmikuussa 2011. Osallistujia oli yhteensä noin 600.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet olivat verkostoituminen sekä täydennyskoulutuksen järjestäminen. Täydennyskoulutus järjestettiin pilottihankkeena nimellä GeoProsPD (Professional Development), vuorialan erikoistumis- ja täydennyskoulutusohjelma vuosina 2008-2011. Se on jatkunut oppisopimustyyppisinä uusina ohjelmina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2010-2012 sekä 2012-2013. (Neljännen täydennyskoulutusohjelman rahoituspäätöstä odotetaan syksyn 2012 aikana). Osallistujia täydennyskoulutuksessa on/ on ollut yhteensä noin 60. Näin on syntynyt uudenlainen koulutusmuoto yliopistoon. Keskeistä GeoProsPD- ohjelmissa on ollut se, että noin puolet kaikesta lähiopetuksesta järjestetään kaivoksilla eri puolilla Suomea. Ensimmäisessä täydennyskoulutusohjelmassa järjestettiin kaivosexcursio myös Espanjan ja Portugalin kaivoksiin lokakuussa 2010.

Verkostoitumisen kannalta tärkeää oli osallistuminen kaikille keskeisille kaivosalan messuille Suomessa: Finnmateria Jyväskylässä v. 2008, 2010 ja 2012, FEM; Fennoscandian Exploration and Mining Conference Rovanimellä 2009 ja Levillä 2011 sekä KaivosGruva Oulussa 2009 ja 2012. Pääosin messuilla oli oma osasto ja joissakin tapahtumissa yhdessä yhteistyökumpaneiden kanssa (Työterveyslaitos, Kajaanin amk).

Oulun vuoriklusteri/ Oulu Mining School oli hyvin esillä vuosittaisissa Kaivosyrittäjät ry:n järjestämissä Kaivosseminaareissa: Levillä v. 2009, Kokkolassa 2010, Kolilla 2011 ja Luostolla v. 2012.

Hankkeen tuloksina ovat aloittaneiden määrä 258, kun tavoite oli 90. Lisäksi lyhytkestoisissa ja tiedostustilaisuuksissa oli mukana yhteensä 364 henkilöä. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä toteutui 1754, kun tavoitteeksi oli asetettu 1906. Uusia työpaikkoja tai syntyneitä yrityksiä ei pystytä projektin tuloksena suoraan nimeämään. Välillisesti on vaikutettu niin, että täydennyskoulutukseen ja verkostoitumiseen osallistuneet henkilöt ovat vahvistaneet työmarkkinasasemiaan ammattipätevyyden lisääntyessä. Tietotaidon siirtyessä yritysten käyttöön ovat yritysten kilpailukyky ja työllistämisnahdollisuudet kasvaneet.

Hanke on ollut aktiivisesti mukana Pohjois-ja Itä- Suomen ammattikorkeakouluverkostossa sekä Nordic Mining School-verkostossa, missä keskeistä on yhteistyö Luulajan teknillisen yliopiston kanssa.

Hankkeen tuloksena on verkostoon nimetty 52 yritystä tavoitteen ollessa 40 sekä 55 muuta organisaatiota tavoitteen ollessa 40.

Tuloksena voidaan mainita myös kaivosalan koulutusvientiselvitys vuonna 2012, mihin on koottu potentiaalisia vientituotteita sekä mahdollisia kohdemaita. Tahtotila koulutusviennille on myönteinen, ja Oulun yliopistoon on päätetty perustaa koulutusviennin työryhmä.

Verkostoitumista on edesauttanut hankkeelle v. 2009 nimetty laaja-alainen ja vaikutusvaltainen ohjausryhmä. Ohjausryhmä on kokoontunut 12 kertaa, ja se on toiminut erittäin aktiivisesti levittäen tietoa sekä laajentaen ja vilkastuttaen verkostoa ja sen toimintaa.

Oulun vuoriklusteri/ Oulu Mining Schoolin toiminnan myötä seuraavat hankkeet jatkuvat: GeoprosPD- täydennyskoulutusohjelmat sekä muu alan täydennyskoulutuksen kehittäminen (esim. KaivosMBA, työvoimapoliittinen ja muuntokoulutus sekä opettajien ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutus). Lisäksi Oulun yliopiston perus- ja jatkokoulutusta sekä tutkimusta kehitetään hankkeesta saatujen kokemusten myötä. Kaivannaisala on valittu kehittämiskohteeksi Oulun yliopiston uudessa strategiassa.

Koulutusvientitoiminta jatkuu, samoin vuorialan innovaatioympäristön rakentaminen eli MiniPilot- rikastamo. Näiden lisäksi yhteistyö Nordic Mining School- verkoston kanssa jatkuu, ja on laajentunut käsittämään Ruotsi yhteistyön lisäksi myös yhteistyön Norjan ja Tanskan kanssa Normin- hankkeena. Hankkeen virittämänä ovat syntyneet myös Mining Oulu Know how sekä rikastustekniikan professuuri Oulun yliopistoon. Näin toiminta jatkuu, ja Oulu Mining School on vakinaistettu Oulun yliopistoon.