Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10706

Projektin nimi: Amiedu Yrityskehittämö

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ami-säätiö, Amiedu

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0213612-0

Osoite: Valimotie 8

Puhelinnumero: 020 7461 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.amiedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.amibooster.fi

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Räsänen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: erkki.rasanen(at)amiedu.fi

Puhelinnumero: 020 7461 293

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kauniainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt
Alkavat yrittäjät
Mikro- ja pienyritykset, jotka ovat toimineet 0 - 3 vuotta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Amiedun ammatilliset aikuisopiskelijat ja opintonsa päättävät aikuisopiskelijat
Amiedun ammatillinen opetushenkilöstö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 91, joista naisia 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 64, joista naisten työpaikkoja 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Amiedun yrityskehittämö tarjoaa virtuaalisen yrityshautomon palvelut sekä alkaville yrittäjille että 0-3 vuotta liiketoimintaa pyörittäneille. Virtuaalisessa yrityskehittämössä eri vaiheessa olevat yrittäjät voivat verkostoitua ja saada myös sparrausta toisiltaan sekä mahdollisuuden mentorointiin kokeneen yrittäjän kanssa. Virtuaalinen yrityskehittämö tarjoaa yrittäjille innovatiivisen ja innostavan yrittäjäyhteisön. Tiiviissä yhteistyössä yrittäjäkoulutuksen kanssa toimiva virtuaalinen kehittämö mahdollistaa myös monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet. Amiedun yrityskehittämö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut osaamisen kehittämiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Amidun www-sivut
Amiedun asiakaslehti Amicase
Yrityskuvalehti, jossa julkaistaan advertiaali
Uudenmaan yrityshautomoiden työryhmät (markkinnointi, laatu- ja prosessit sekä kansainvälistyminen)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Asiakastyytyväisyyskyselyn julkistaminen toukokuussa vuosittain. Kyselyn tiedot kerätään maaliskuussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 028

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 298 235

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 775

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Amiedun yrityskehittämö tarjosi virtuaalisen yrityshautomon palvelut sekä alkaville yrittäjille että 0-3 vuotta liiketoimintaa pyörittäneille. Virtuaalisessa yrityskehittämössä eri vaiheessa olleet yrittäjät verkostoituivat ja saivat myös sparrausta toisiltaan sekä mahdollisuuden mentorointiin kokeneen yrittäjän kanssa. Virtuaalinen yrityskehittämö tarjosi yrittäjille innovatiivisen ja innostavan yrittäjäyhteisön. Tiiviissä yhteistyössä yrittäjäkoulutuksen kanssa toiminut virtuaalinen kehittämö mahdollisti myös monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet. Amiedun yrityskehittämö tarjosi parhaat kokonaisratkaisut pienyritysten osaamisen kehittämiseen ja kasvattamiseen.