Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10749

Projektin nimi: TAKO-projekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1804569-6

Osoite: Sepäntie 3

Puhelinnumero: 050 3819213

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mantsalanyrityskehitys.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mantsalanyrityskehitys.fi. Katso Koulutus/Tapahtumat > Koulutus/Tapahtuma ARKISTO

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Tikka

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: pekka.tikka(at)mantsalanyrityskehitys.fi

Puhelinnumero: 050 3819213

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mäntsälän, Pukkilan ja Pornaisten alueen teolliset sekä palvelualan pk-yritykset, yrityksissä jo toimiva henkilöstö sekä niihin rekrytoitava uusi henkilöstö.
Kohdealueena on myös laajemmin KUUMA-kuntien yritykset alkaen Tuusulan alueesta.
Yritysverkostot.
Työvoimatoimistot, rekrytointi ja koulutuspalvelut.
Koulutusta ja valmennusta tarjoavat toimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen oppilaitokset sekä yritysten työvoiman hankinnasta vastaavat organisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 110, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAKO- projekti toteutetaan pk-yritysympäristössä. Projektin tavoitteena on luoda yrityksiä kiinnostava koulutus- ja rekrytointi yhteistyö yritysten, työvoimahallinnon ja oppilaitosten kesken.
Projekti kohdentuu työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen. Siinä kehitetään uusia kartoitus- ja yhteistyömenetelmiä ja niiden käyttöönottoa pysyvän yhteistyön tueksi yritysten, työvoimahallinnon ja kilpailutettujen oppilaitosten välillä.
Projektin puitteissa yrityksille tarjotaan ja niiden hyväksi toteutetaan yhteishankintakoulutusta joustavin sovellutuksin ja sen ohessa toteutetaan kattavasti muuta yritysten tarvitsemaa koulutusta ja valmennusta.
Projektissa kehitetään yritysten kilpailu- ja muutoskykyä lisäämällä henkilöstön osaamista ja projektin puitteet tarjoavat mahdollisuuksia verkottumiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta laaditaan tiedotussuunnitelma, joka käsitellään ohjausryhmässä.
Tiedotukseen liittyvät:
- MYK nettisivut.
- Lehti-ilmoitukset ja artikkelit.
- Työvoimatoimistojen tiedotuskanavat.
- Teematilaisuudet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yritysesimerkkejä määrävälein Yrittäjien ja työvoimatoimiston viestimissä.
Työvoimatoimisto päättää aikataulusta projektin edetessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 489

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 489

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAKO projekti onnistui teematilaisuuksissa ja erityisesti Mäntsälän kohdealueella. Sen sijaan pitkäkestoisissa koulutuksissa tavoitteita ei saavutettu. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:llä oli vaikeuksia pitkäkestoisen koulutuksen markkinoinnissa muilla projektipaikkakunnilla (Tuusula, Järvenpää, Kerava, Pornainen, Pukkila), koska MYK ei ollut kaikille yrityksille tuttu toimija. Todennäköisesti muillakaan paikkakunnilla ei pitkäkestoisia koulutuksia olisi saatu toteutukseen, koska yrittäjät kokivat ne kauttaaltaan liian sitoviksi ja paljon voimavaroja vieviksi.

Tulevaisuudessa pk-yrityksille kannattaa tarjota ajankohtaisia teematilaisuuksia, jotka voivat koostua yhden tai kahden illan koulutuksista. Hyvä teematilaisuus saattaa poikia myös jatkokoulutustoiveita.

Hankkeen vaatima EU-raportointi on vienyt myös runsaasti aikaa ja aiheuttanut huomattavasti enemmän työtä, mitä hankkeeseen lähtiessämme arvelimme. Toivomme tulevaisuudessa käytäntöjen selkeyttämistä ja yksinkertaistamista.