Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10752

Projektin nimi: Osaavat työmarkkinat

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0875541-6

Osoite: PL 59

Puhelinnumero: 08) 439 3453

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raahenaakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.osaavattyomarkkinat.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eero Takkula

Asema: toimitusjohtaja, rehtori

Sähköposti: eero.takkula(at)raahenaakk.fi

Puhelinnumero: 044 439 3449

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat hankkeen toimialakohtaisten (metalli-, kiinteistö-, kauppa- ja palveluala ) pk-yritysten henkilöstö ja eri oppilaitosten henkilöstö, jotka osallistuvat osaamisen kehittämistoimenpiteisiin. Oppilaitokset ja pk-yritykset kasvattavat osaamispääomaansa hankkeen toimenpiteinä kehitettävien eri toimintamallien tai yhteishankinta- tai oppisopimusrahoituksella järjestettäväv koulututuksen avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toimenpiteillä ja tuloksilla on vaikutuksia projektin toiminta-alueen pk-yrityksiin ja oppilaitoksiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat metalli-, rakennus-, kauppa- ja palvelutoimialojen pk-yritykset sekä oppilaitosten henkilöstö. Projektin tavoitteena on edistää pk-yritysten osaamisen kehittämistä ja kehittää osaamisen kehittämisratkaisuja pk-yritysten ja oppilaitosten välisenä yhteistyönä niin, että ne vastaavat tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja -tarpeisiin. Tavoitteena on pk-yritysten henkilöstön osaamistason kohottaminen. Oppilaitosten henkilöstön osalta tavoitteena on tukea uusien osaamisen kehittämispalveluiden tuottamista yhteistyössä pk-yritysten kanssa vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita ja edistämään ammatillista liikkuvuutta. Osaamisen kehittämispalveluiden laatua ja saavutettavuutta kehitetään oppimisympäristöjen ja työssäoppimisen mallien avulla. Projektioiminnan tuloksena on yritysten ja eri oppilaitosten verkostoituminen, pk-yritysten ja oppilaitosten henkilöstön osaamistason kehittyminen sekä hyvinvoinnin edistäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus ja raportointi sekä tulosten julkaiseminen

1. 01-03/2011 osalta projektin markkinointi kohdeyrityksille ja oppilaitoksille
2. hankeraportoinnit rahoittajan ohjeiden mukaisesti
3. 08-09/2011 tulosten julkaiseminen kirjallisen loppuraportin yhteydessä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista tiedotetaan jatkuvasti hankkeen etenemisen mukaan ohjausryhmälle ja hankkeeseen
osallistuville yhteistyökumppaneille. Vuoden 2008 elo-lokakuussa tiedotetaan erityisesti hankkeen käynnistymiseen liittyvistä toimenpiteistä. Medianäkyvyyttä pyritään saamaan erityisesti paikallislehdistön ja -radion kautta. Vuoden 2008 marras-joulukuussa tiedottamista jatketaan verkostokontaktien kautta (yritykset ja muut koulutusyksiköt) ja benchmarkataan aikuiskoulutuskeskuksen toimintamallia muihin Pohjois-Suomen vastaaviin yksiköihin.Vuosien 2009-2010 aikana toimintaa laajennetaan Raahen seutukunnan ulkopuolelle ja tiedotusta jatketaan vuoden 2008 mukaisesti.

Vuoden 2011 aikana järjestetään ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän esittämän tarpeen mukaisesti seminaari tai seminaareja, joissa kerrotaan projektin osaamisratkaisujen sisällöstä.
Muilta osin vuonna 2011 loppuraportin muodossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 292

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 881

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 185 617

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 756

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yritys- ja oppilaitosverkostoa on saatu aktivoitua ja erilaisia koulutussuunnitelmia on toteutettu ja viety eteenpäin menestyksekkäästi.Hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden edellytyksiä verkostomaiseen toimintaana on parannettu ja infoa uusista oppimisympäristömalleista on jaettu.
Erityisesti metallialan oppimisympäristöihin liittyvä kehitystoiminta on herättänyt mielenkiintoa ja tähän liittyen hanke onkin ollut mukana mm. Raahen ammattiopiston virtuaalihitsauksen kehittämishankkeen suunnitelussa sekä metallialan konepajoille suunnatun konepajakoulumallin edistämisessä.
Projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää pk-yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä sähköinen työnopastusjärjestelmä. Valitettavasti yritysten ja oppilaitosten mielenkiinto työnopastusjärjestelmiä kohtaan ei ollut aktiivista, joten tätä osiota ei tämän hankkeen puitteissa saatu toteutettua.