Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10759

Projektin nimi: Tulevaisuuden koulu/Verkko-oppiminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Osoite: Taka-Lyötynkatu 4, PL 17

Puhelinnumero: 08-558410

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edu.ouka.fi

Projektin kotisivun osoite: groups.live.com/P.mvc#!/verkko-oppiminen/?wa=wsignin1.0 tai lukioyhteistyo.wordpress.c

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Fredriksson

Asema: Lukio-opetuksen johtaja

Sähköposti: pekka.fredriksson(at)ouka.fi

Puhelinnumero: +358 447039015

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäjärvi, Oulunsalo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Oulainen, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mukana olevien kuntien ja lukioiden opettajat ja rehtorit

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten oppilaat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 357, joista naisia 202

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun kaupunki, opetustoimi kehittää yhdessä Oulun seudun ja P-P etälukioverkoston kanssa koulujaan ja opetustaan vastaamaan tulevaisuuden koulunkäynnin haasteisiin. Keskiössä ovat 2000-luvun koulun oppilaat ja oppilailta vaadittavat valmiudet oppia, taidot ja tiedot. Oppiminen on muuttunut, oppijat ovat muuttuneet ja molempien on vastattava tulevaisuuden asettamiin vaatimuksiin. Oppimisympäristöjen on kehityttävä vastaamaan tätä kuvaa ja tämän on näyttävä konkreettisesti tulevaisuuden luokkahuoneessa. 2000-luvun koulu ja oppiminen haastaa tutkitusti miettimään ja kehittämään opetusteknologiaa oppimisen vaatimuksista, tarpeista ja sisällöistä käsin.
Oulun kaupungissa tehdyn kyselyn mukaan verkko-oppimisen kehittäminen nähdään yhteisöllisen, hyvinvointia tukevan ja toteuttavan koulun rakentajana. Verkko-oppimisen on tuettava opettajien ja koulun työhyvinvointia ja vahvistettava opettajuutta. Opettajan työn kehittäminen mahdollistaa työn uudelleen organisoinnin ja sitä kautta oppilaslähtöisen opetuksen ja erilaisten oppijoiden huomioimisen.

Verkko-oppimista kehitetään mukana olevien kuntien ja oppilaitosten omien kehittämissuuntausten ja tavoitteiden suunnassa. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on tärkeä asia yhteisöllisyyden, opettajien hyvinvoinnin ja oppilaslähtöisyyden rakentamisessa.

Hankkeen tavoitteena on oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen,
uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien luominen ja
opetuksen laadun kehittäminen hyödyntämällä nykyaikaisinta ja innovatiivista opetusteknologiaa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston opettajat ja lukiot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin etenemisen seuraaminen tapahtuu ohjausryhmässä vuosiraporttien ja puolivuosittain tapahtuvan projektin arvioinnin yhteydessä. Projektin etenemisen arviointi tehdään projektipäälliköiden toimesta.

Hankkeesta valmistuvat seuraavat raportit:

• Hankesuunnitelma
• Vuosiraportit, loppuraportti
• Seurantalomakkeet
• Maksatushakemukset
• Arvioinnista saatavat raportit

Hankkeen ulkoinen tiedotus tapahtuu hankkeelle tehtävillä www-sivuilla, vuosi- ja loppuraporteilla sekä tarpeen mukaan erilaisilla lehdistötiedotteilla. Hankkeen sisäinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse, koulutusten ja rakennettavan yhteisen oppimisympäristön avulla.

Hankkeessa tehtävä arviointi tukee hankkeen raportointia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Oppilaitosten välistä yhteistyötä on mahdollista kehittää ja hyviä käytänteitä levittää esimerkiksi yhteisten koulutustilaisuuksien välityksellä. Vertaismentorointi- ja oppiaineryhmien työ jatkuu myös hankeen jälkeen seudullisessa verkkotoimintaympäristössä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 398 008

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 321 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 497 509

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 401 832

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Verkko-oppiminen hanke toteutui suunnittelmien mukaisesti vuosien 2009-2011 aikana. Hankkeessa kehitettiin oppimisen tukemiseen, yhteisöllisyyteen ja opettajuuden vahvistamiseen liittyviä verkkopedagogisia toimintoja ja käytänteitä. Seudullista yhteistyötä ja verkko-oppimisen tietoisuutta lisättiin sekä opettajien verkko-oppimisen ja verkko-opetuksen kehittämisen valmiuksia vahvistettiin. Tuloksia saavutettiin sekä seudullisten pilottikurssien, yhteisten koulutusten ja tapahtumien avulla. Päätösseminaarista saatujen palautteiden avulla pystyttiin vahvistamaan opetustoimessa aloitettua verkko-oppimisen jatkuvuuden suunnittelua ja tulevaisuutta. Päätösseminaarin ja vaikuttavuuskyselun tärkeimpänä huomiona nousi esiin esimiestyön ja valmistelevan suunnitetlun merkitys sekä hankkeiden toteutuksessa että uusien käytänteiden jalkauttamisessa sekä opettajien ja kehittäjien sitouttamisessa kehittämistyöhön. Ensiarvoisen tärkeäksi nousi resurssien suunnittelu, jolloin opettajille ja kehittäjille luodaan aika, toiminnallinen tila ja mahdollisuus tehdä kehittämis- ja projektityötä sekä ajallisesti että taloudellisesti. Seudullisen mallin luomiseen toi haasteita Uuden Oulun kuntaliitokset, joiden vaikutus näkyi myös lukioiden yhteisten verkkokurssien suunnittelussa ja tulevien opetussuunnitelmien yhteensovittamisessa, josta syystä vuoden 2011-2012 verkkokurssien toteutusta siirrettiin vuoden 2013 kurssitarjottimiin. Loppupalautteessa tuli ilmi myös, että opetusohjelmistojen kehittämisessä tulisi tehdä lukioiden ja opetustoimen, Oulun ja seudun kuntien välillä entistä tiiviimpää yhteistyötä.