Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10761

Projektin nimi: Kiihdytyskaista - joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 7438100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/projektit/741, verkkolehdet.jamk.fi/kiihdytyskaista/

Vastuuhenkilön nimi: Leena Kaikkonen

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: leena.kaikkonen(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040 532 3162

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat
- projektissa mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstö
- keskisuomalaisten yritysten ja työelämän organisaatioiden henkilöstö

Projektin toimenpiteiden kustannuksista noin 1% kohdistuu Saarijärvi-Viitasaari -seutukunnalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat
- toisen asteen opiskelijat
- ammattikorkeakouluopiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Väestön ikääntyminen, nuorten ikäluokkien pieneneminen ja työelämän muutokset aiheuttavat osaavan työvoiman tarpeen kasvua ja jopa työvoimapulaa. Nuorten ikäluokkien on tulevaisuudessa siirryttävä koulutuksesta työelämään entistä nopeammin laadukkaan koulutuksen saaneina.Kiihdytyskaista projektin päätavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa nuorten ammatillista osaamista Keski-Suomessa. Osatavoitteina ovat joustavien opintopolkujen luominen, ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen rakenteiden kehittäminen sekä työn opinnollistaminen.

Kiihdytyskaista -projektissa avataan uudenlainen nopeampi ja joustavampi reitti ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja edelleen työelämään. Projektin myötä varaudutaan väestön ikääntymiseen, kiristyvään kilpailuun opiskelijoista sekä lisätään Keski-Suomen alueellista vetovoimaa.

Kiihdytyskaista -projektin tarkoituksena on monipuolistaa ja vahvistaa nuorten ammatillista osaamista Keski-Suomessa mahdollistamalla joustavat opintopolut, kehittämällä ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen rakenteita sekä opinnollistamalla työtä. Projekti rakentaa aiempaa avoimemman oppimisympäristön, jossa joustava opiskelu on mahdollista, opintojen päällekkäisydet on purettu ja siten opiskeluajat ovat tiivistyneet. Projektissa tuetaan elinikäistä oppimista koulutusjärjestelmien työelämälähtöisyyttä kehittämällä ja turvataan osaavan työvoiman saatavuus Keski-Suomessa myös tulevaisuudessa.

Nuorten hakeutuminen korkea-asteen opintoihin ammatillisen väylän kautta tuo ammattikorkeakouluun ammatillisesti suuntautunutta ja motivoitunutta opiskelija-ainesta ja monipuolistaa ammattikorkeakoulusta valmistuvien ammatillista osaamista. Samalla ammatillisen koulutuksen vetovoima lisääntyy, kun se nähdään väylänä korkeakoulututkintoon. Valmentavilla opinnoilla sekä tukemalla toiselta asteelta tulevia opiskelijoita voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä. Projektin myötä koulutusorganisaatioiden ja niiden henkilöstön välinen yhteistyö lisääntyy ja vahvistuu, mikä vahvistaa Keski-Suomen koulutuksellista vetovoimaa edelleen.

Projektin tuloksena Keski-Suomessa on käytössä joustavat opintopolut ja joustava opintotarjonta, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä. Projektin myötä työelämä sidotaan entistä tiiviimmin opintoihin ja oppimisympäristöjä monipuolistetaan eli yhä suurempi osa opinnoista on mahdollista suorittaa fyysisesti muualla kuin oppilaitoksessa. Oppimisympäristöjen monipuolistuminen ja työelämäyhtyedet varmistavat, että opiskelu vastaa työelämän tarpeisiin ja opiskelijat tietävät millaiseen työelämään opiskelu heitä valmistaa. Projektissa luodaan käytäntäjä ja työkaluja aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja niitä hyödynnetään toiselta asteelta ja työelämästä tulevien opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Projektin rekrytointi- ja markkinointivaihe: kohderyhmänä opiskelijat, koulutusorganisaatiot, työelämän organisaatiot
Tiedotuskanavat:
- www-sivut
- julisteet
- tiedotusvälineiden hyödyntäminen

2. Toteutusvaihe:
Projektin sisäisen tiedotuksen kohteina ovat projektihenkilöstö, ohjausryhmä, rahoittaja sekä mukana olevat organisaatiot henkilöstöineen.
Tiedotuskanavat:
- sähköposti
- intranet
- kokoukset
- projektin www-sivut
- henk.koht.kontaktit

Toteutusvaiheessa projektin ulkoisen tiedotuksen kohderyhmänä ovat opiskelijat, koulutusorganisaatiot, työelämän organisaatiot
Tiedotuskanavat:
- www-sivut
- julisteet
- messut (esim. Osaajat kohtaavat -tapahtuma)
- seminaarit (Quicker Steps)

3. Tulosten levittäminen: kohderyhmänä koulutusorganisaatiot, työelämän organisaatiot
- artikkeli(t)
- projektijulkaisu
- oma levittämisseminaari sekä osallistuminen muiden seminaareihin
- tiedotusvälineiden hyödyntäminen

Projektin käynnistyttyä projektipäällikkö laatii projektille yksityiskohtaisemman aikataulutetun tiedotussuunnitelman. Tiedottamisessa hyödynnetään kaikkien osatoteuttajien verkostoja sekä sisäisiä tiedotuskanavia. Projekti tekee projektijulkaisun, joka esittelee projektia ja sen tuloksia laajemmin. Projekti antaa tiedotusvälineille tiedotteita ja median edustajia kutsutaan mukaan eri tilaisuuksiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisen kohderyhmiä ovat:
- ammattikorkeakoulut
- toisen asteen ammatilliset oppilaitokset
- lukiot
- peruskoulut
- työelämän organisaatiot
- yliopistot
- opiskelijat

Hyvien käytäntöjen levittäminen painottuu projektin viimeiseen vuoteen, vaikka levittämistä tapahtuu koko projektin ajan. Hyviä käytäntöjä levitetään projektin tuottamalla materiaalilla, www -sivujen välityksellä sekä seminaarien ja julkaisujen kautta.

Vuosi 2009:
- projekti osallistuu kansalliseen seminaariin, jossa projektia ja sen alustavia kokemuksia esitellään
- projektin tuloksia aletaan koota www -sivuille

Vuosi 2010:
- projektista kirjoitetaan artikkeli kotimaiseen julkaisuun
- projektin tuloksia kootaan www -sivuille

Vuosi 2011-2012:
- projekti järjestää julkisen seminaarin, jossa projektin tuloksia esitellään
- projekti julkaisee projektijulkaisun, jossa keskeiset tulokset esitellään
- projektin tulokset kootaan www -sivuille

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 427 041

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 408 794

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 506 157

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 484 529

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli joustavoittaa nuorten koulutusmahdollisuuksia siirryttäessä ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Projektissa kehitettiin sekä ammatillisten oppilaitosten että ammattikorkeakoulun toimintaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa keskityttiin ammattikorkeakouluopintoihin valmentavien ja suuntaavien opintojen suunnitteluun. Ammattikorkeakoulussa kehittäminen kohdentui osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöihin. Lisäksi selvitettiin ammattikorkeakouluopintojen suorittamismahdollisuuksia ammatillisten opintojen kuluessa. Ohjauksen yhteistyöverkostossa kehitettiin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tarpeisiin vastaavia ammattikorkeakouluopintoihin tutustumismahdollisuuksia.
Projektin päätoteuttajana oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.
Projektin ohjausryhmän lisäksi projektin asiantuntijoiden muodostamassa projektiryhmässä käydyt keskustelut edesauttoivat projektin etenemistä. Kolmesta neljään kertaa vuodessa kokoontuneessa projektiryhmässä tarkasteltiin tavoitteiden toteutumista ja tarkennettiin seuraavien kuukausien toimintaa. Kehittämistyö toteutui teemakohtaisissa työryhmissä, joiden jäseninä oli opettajia sekä ammattikorkeakoulusta että ammatillisista oppilaitoksista. Teemaryhmiä olivat mm. matemaattisten aineiden, kielten ja viestinnän ja työpaikkaohjauksen ryhmät.
Projektin alussa ja projektin kuluessa tehtiin kysely sellaisille ammattikorkeakoulun opiskelijoille, joilla oli edeltävänä tutkintona ammatillinen tutkinto. Kyselyissä selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia ammattikorkeakouluopintoihin liittyen. Ammattikorkeakoulun opettajille tehtiin kysely hyväksilukemisen käytäntöihin liittyen. Kyselyjen tuloksia hyödynnettiin projektin toiminnan suuntaamisessa.
Projektin päätuloksia ovat: 1) Ammattikorkeakouluopintoihin suuntaavat opinnot toteutuvat osana ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmaa ja siihen liittyen rakenteelliset ratkaisut opintojen järjestelyissä siten, että opintojen valinnaisuus mahdollistuu. 2) Toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja erillisopintoina. 3) Ohjauksen verkoston kehittämistyön tuloksia hyödynnetään ammattikorkeakoulun ohjaussuunnitelmassa. 4) Ohjaukseen valmistettiin tukimateriaalia, jota voidaan hyödyntää sekä ammattikorkeakouluopintoihin tutustumisessa että työpaikkaohjauksessa. 5) Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä problematiikka on konkretisoitunut ja ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia voidaan kehittää siltä osin.
Projektin toiminnasta ja tuloksista tiedotettiin Kiihdytyskaista-verkkolehdessä (http://verkkolehdet.jamk.fi/kiihdytyskaista/).