Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10772

Projektin nimi: P-S ESR tekninen tuki 2007-2013, toimeenpano ja hallinnointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0959806-1

Osoite: Rantakatu 14

Puhelinnumero: 06-8605 700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keski-pohjanmaa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Puumala

Asema: Pohjois-Suomen EAKR koordinaattori

Sähköposti: tuija.puumala(at)keski-pohjanmaa.fi

Puhelinnumero: 040 686 1163

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR teknisen tuen projektin keskeisenä tarkoituksena on ESR -ohjelman mahdollisimman täysimääräinen toteuttaminen, toimeenpano ja hyödyntäminen Pohjois-Suomen alueella.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 106 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 695

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 106 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 695