Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10773

Projektin nimi: P-S ESR tekninen tuki 2007-2013, viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0959806-1

Osoite: Rantakatu 14

Puhelinnumero: 040 160 5700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keski-pohjanmaa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Puumala

Asema: Pohjois-Suomen EAKR koordinaattori

Sähköposti: tuija.puumala(at)keski-pohjanmaa.fi

Puhelinnumero: 040 026 0688

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Viestintään varatulla teknisellä tuella huolehditaan ohjelmakaudelle 2007-2013 laaditun viestintäsuunnitelman toimeenpanosta. Keskeisimpänä toimenpiteenä on Pohjois-Suomen rakennerahastoportaalin (www.pohjois-suomi.fi) perustaminen ja ylläpito. Myös toimijoiden informointi sekä ajankohtaisista että yleisistä rakennerahastoasioista tapahtuu pitkälti portaalin kautta.

Teknisellä tuella voidaan huolehtia myös muista tarvittavista viestintätoimenpiteistä (ilmoitukset, tarvittavat koulutukset jne.)

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 427

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 427