Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10781

Projektin nimi: Innovaatioilla yhteistyöhön - Perämerenkaaren yhteisöt kansainvälisiin hankkeisiin

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.1.2009 ja päättyy 15.5.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Dimes ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1965219-9

Osoite: Tekniikantie 14

Puhelinnumero: 0400 525 845

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.dimes.fi

Projektin kotisivun osoite: www.dimes.fi/fi/uutiset?Article=55

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Ojuva

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: kimmo.ojuva(at)dimes.fi

Puhelinnumero: 0400 525 845

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Nivala-Haapajärven, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Koillismaan, Pohjois-Lapin, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Siikajoki, Enontekiö, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Kemi, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Rovaniemi, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pello, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Utsjoki, Tornio, Haapajärvi, Ranua, Savukoski, Ylivieska, Muonio, Tyrnävä, Posio, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Inari, Nivala, Alavieska, Tervola, Oulainen, Hailuoto, Kemijärvi, Sievi, Vihanti, Keminmaa, Haapavesi, Oulu, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavat yhdistykset sekä järjestettäviin seminaareihin ja workshopeihin osallistuvat yritykset, jotka ovat kiinnostuneet EU:n tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisestä, naapurimaassa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja yhteishankkeiden tuomista synergiaeduista.

Hankkeen kohderyhmästä ja kustannuksista noin 10 prosenttia arvioidaan toteutuvan Lapin maakunnassa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektien kohderyhmiin kuuluvien organisaatioiden yhteistyötahot; muut kehittämisyhdistykset ja -organisaatiot, jotka aktivoivat yrityksiä ja muita yhteisöjä EU:n tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on lisätä pohjoisruotsalaisten ja pohjoissuomalaisten yritysten yhteistyötä sekä lisätä tietoisuutta rajan toisella puolella olevista mahdollisuuksista. Tähän asti yhteistyötä on tehty varsin vähän, vaikka sopivasti erilaiset toimintaympäristöt antaisivat mahdollisuuksia hyvinkin pitkälle menevään yhteistyöhön. Myös alueiden fyysinen läheisyys puoltaa systemaattisen yhteistyön aloittamista.

Hankkeen toisena tavoitteena on ICT- toimialan yrityksiä edustavien yhdistysten, Dimes ry:n ja InternetBayn kokemusten vaihto. Tämän lisäksi myös maiden keskeiset teknologiarahoittajat Tekes ja Vinnova saavat kokemusta rajan yli tapahtuvasta yhteistyöstä ja verkottumisesta.

Hankkeen toteutuksessa on kolme keskeistä prosessia:
1. Kokemusten vaihto: Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin yhdistysten ja yritysten yhteistyön kokemusten dokumentointi ja kokemusten vaihto hankkeen toimijoiden kesken (Dimes, InternetBay)
2. Yritysten aktivointi: Yritysten aktivointi yhteistyöhön ja workshoppeihin yrityskäynneillä.
3. Seminaarit ja workshopit: Seminaarien tarkoituksena on toimia tiedonvälistyskanava yrityksille ja workshopit puolestaan toimivat yhteistyön ja sen muotojen konkreettisena edistäjänä. Workshopien tarkoituksena on alueen omien yritysten sekä rajan toisella puolella olevien yritysten verkottuminen ja yhteistyö niin, että yritykset voivat ryhtyä valmistelemaan puiteohjelmahakemusta. Seminaarien ja workshopien aikataulut ja sisältö ovat linkityksissä EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman hakujen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kaikessa hankkeen tiedottamisessa noudatetaan ESR-ohjelman ohjeistuksia viestinnästä ja graafisesta ilmeestä. Tiedottaminen rahoittajaviranomaisen suuntaan toteutetaan ohjelman ja viranomaisen vaatimusten mukaisesti.
Hankkeen seminaareista ja workshopeista laaditaan lehdistötiedotteet ja tapahtumien yhteydessä järjestetään lehdistötilaisuudet. Tiedotteita laaditaan tarvittaessa myös tapahtumien välillä. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan siinä mukana olevien toimijoiden Internet-sivuilla ja uutiskirjeissä. Toimijat pitävät hankkeen toimenpiteitä aktiivisesti esillä myös muussa toiminnassaan ja välittävät tietoa sekä hankkeen toiminnasta että tuloksista aktiivisesti sidosryhmilleen. Hankkeelle laaditaan yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma, joka sisältää tarkat kuvaukset edellä esitetyistä toimenpiteistä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa sekä vastuun jakaantumisesta hankkeen toteuttajien kesken.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa toteutettavan suomalaisten ja ruotsalaisten kehittämisorganisaatioiden kokemusten vaihdon kautta toimintamalleja arvioidaan jatkuvasti ja hyvien käytäntöjen levittämistä toteutetaan koko projektin ajan. Hankkeen lopussa laaditaan yhteenveto hankkeessa saaduista kokemuksista ja dokumenttia jaetaan yhteistyötahoille. Aktivointitoiminnasta pyritään tekemään pysyvää toimintaa Pohjois-Suomeen ja Pohjois-Ruotsiin ja toimintamalleja pyritään levittämään myös muille alueille ja valtakunnalliseen käyttöön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 941

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 166

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 932

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 157

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutus käsitti kolme samanaikaista prosessia:

1. Kokemusten vaihto.
Ruotsin ja Suomen puolen yhdistysten ja yritysten yhteistyön kokemusten dokumentointi ja kokemusten vaihto hankkeen toimijoiden kesken (DIMES, InternetBay)

2. Yritysten aktivointi:
Yritysten aktivointi yhteistyöhön ja workshoppeihin osallistumiseen edellytti yritysten monienelaista aktivointi ja viestintää. Yrityslistauksen teossa käytetetiin hyväksi omia verkostoja ja julkisia toimialapalveluita.

3. Seminaari- ja workshop- valmistelut:
Seminaarit ja workshopien toimintatavan suunnittelu ja käytännön järjestelyt aloitettiin hankkeen alussa. Aikataulut ja sisältö oli linkityksissä EU:n 7. puiteohjelman hakujen kanssa

Hankkeen tavoite oli lisätä pohjoisruotsalaisten ja pohjoissuomalaisten yritysten yhteistyötä sekä lisätä tietoisuutta rajan toisella puolella olevista mahdollisuuksista. Tähän asti yhteistyötä on tehty varsin vähän, vaikka sopivasti erilaiset toimintaympäristöt antaisivat mahdollisuuksia hyvinkin pitkälle menevään yhteistyöhön. Myös alueiden fyysinen etäisyys puoltaa systemaattisen yhteistyön aloittamista. Hankkeen toisena tavoitteena oli ICT- toimialan yrityksiä edustavien yhdistysten, Dimes ry:n ja InternetBayn kokemusten vaihto.
Hankkeen aikana järjestettiin workshoppeja energia-, ympäristö- ja hyvinvointitoimialoilla Perämerenkaaren alueella. Yrityksen pääsivät verkottumaan keskenään, mutta varsinainen yhteistyön rakentaminen yritysten välille jäi yritysten vastuulle.