Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10783

Projektin nimi: Protek - Yrittäjät

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen Yrittäjät

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0219664-1

Osoite: Sepänkatu 4

Puhelinnumero: 010 425 9200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yrittajat.fi/keskisuomi

Projektin kotisivun osoite: www.yritystentaitava.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuuli Kirsikka Pirttiaho

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: tuulikirsikka.pirttiaho(at)yrittajat.fi

Puhelinnumero: 010 425 9202

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Arvioita kohderyhmistä ja niiden koosta:

Projektin viestintä: kaikki Keski-Suomen 11288 yritystä + julkiset organisaatiot ja yhteisöt
Kohdistettu viestintä (valmis KSY:n aktiivinen tiedotuskanava): 5000 PK-yritystä
Kartoitettavat yritykset : 700 yritystä
Tarkemmin määriteltävät yritykset: 100 yritystä
Pilottiyritykset: 60 yritystä (esim. henkilöstön kehittämisen "laatujärjestelmän" esivaihe)
Projektin tulokset ja tuotteet: laajempi yritys- ja organisaatioiden kohderyhmä, avoin/viestintä kaikille PK-yrityksille

Kohdassa 6.4. on jaoteltuna vain 60 pilottiyrityksen määrä, laajempi kohderyhmä (kartoitus, viestintä) on siis huomattavasti suurempi.

Edellä mainittujen yritysten ja yrittäjen ja johdon rinnalla henkilöstö kaikissa ryhmissä.

Toimijaorganisaatiot yritysten ja niiden henkilöstön lisäksi:
Koulutusorganisaatiot, tukiorganisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat, työnhakijat, työttömät, maahanmuuttajat (sisältyy varsinaisiin kohderyhmiin, mutta on Keski-Suomessa vielä pieni vähemmistö), yrittäjiksi aikovat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 190, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 157, joista naisia 102

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Protek-Yrittäjät -projekti on osa Yritysten Taitava Keski-Suomi hankekokonaisuutta, jossa kehitetään ja vahvistetaan yritysten (Protek-Yrittäjät -projektin painopiste on vähäisillä kehittämisresursseilla toimivassa mikroyrityskohderyhmässä) osaamisen johtamisen menetelmiä ja toimintamalleja.

Projektin tavoitteena on parantaa mm. PK/mikroyritysten osaamisen kehittämisen ennakointi- ja suunnitteluedellytyksiä, parantaa muutosvalmiutta ja -kykyä yrityksen ja työelämän muutostilanteissa, tavoitteena on rakentaa vuorovaikutuksellinen ja tehokas PK/miroyritysverkosto osaamisen kehittämiseen kaikkein pienimmissä ja vähäisillä resursseilla toimintaa kehittävissä yrityksissä.

Tarkoituksena on vahvistaa PK/mikroyrityksen vuorovaikutusta ja menetelmäkehitystä osaamisen kehittämisessä koulutuksen tarjoajien kanssa.

Avainsanoja: PK/mikroyritysten tarvelähtöinen ja asiakaslähtöinen kehittäminen, vuorovaikutuksellisuus, maakunnallinen hankeyhteistyö ja kokonaiskoordinointi osaamisen kehittämisessä.

Protek-Yrittäjät -projekti tuo erityisesti pienten mikroyritysten näkökulman ja "kasvot" osaamisen kehittämisen hankekokonaisuuteen Yritysten Taitava Keski-Suomi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Yritysten Taitava Keski-Suomi hankkeen kokonaisviestintä osana projektin viestintää ja toisin päin.
- Keski-Suomen Yrittäjien www-sivut + projektille perustettavat omat alasivut
- Keski-Suomen Yrittäjälehdessä artikkelit vähintään 2 kertaa vuodessa
- Suorapostituksia kohderyhmittäin 4 kertaa projektin aikana
- Tapahtumat, koulutukset ja seminaarit, esiintymiset erillisen aikataulun mukaan
- Mediatiedottaminen 2 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan
- Jalkautuminen kohderyhmiin, henkilökohtainen vaikuttaminen
- Esite, lomakkeistot
- Muodostuvan verkoston sähköiset tiedotteet ja foorumit tarpeen ja osoitettavan budjetin mukaan.
Yllä mainitut mitoitetaan projektin budjettiin ja yhteistiedotuksesta sovitaan erikseen rinnakkaishankkeiden kanssa (Protek Kauppakamari ja Yritysten Taitava K-S).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010/11 aloitetaan projektin tuloksena syntyvien hyvien käytäntöjen levittäminen tiedotuksen ja mahdollisen lisäkoulutuksen/tiedotuksen avulla.

Tavoitteena on, että henkilöstön kehittämisen laatujärjestelmämalli voidaan tuottaa käyttöönotettavaksi PK/mikroyrityksissä laajemmin 2011 alkaen (lisäksi tavoitteena on mahdollistaa konsultin avun tai koulutuksen käyttäminen järjestelmän käyttöönottamiseksi muilla rahoituksilla).

Huom! Henkilöstön kehittämisen laatujärjestelmä/malli on tässä vaiheessa työnimi tuotettavalle kehittämiskonseptille, jonka nimike voi muokkautua rinnakkaishankkeiden kanssa tuotettavassa yhteisessä suunnitelmassa (segmentit ja päällekkäisyydet huomioiden).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 691

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 756

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 207 096

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 159

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten Taitava Keski-Suomi, oppiminen
osaksi yritysten liiketoimintaa

Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Kehittäjäverkoston muodostavat keskisuomalaiset yritykset, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, kehittämisyhtiöt, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimistot.

Hankekokonaisuus koostui 3 erillisestä hankeesta. Yksi niistä on raportoitava hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen Yrittäjät. Kehittämistoiminta jatkuu uudessa hankkeessa vuoden 2013 loppuun.

Tavoite, osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen
Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan tavoitteena on osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen ja toimintatapojen luominen yritysverkostojen sekä kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden välille.

Uusia ideoita ja oppia verkostoista

Yritysten Taitavan Keski-Suomen toiminnassa oli vuoden 2010 lopussa mukana jo miltei 400 yritystä ja parisenkymmentä yritysverkostoa eri aloilta. Eniten verkostoja on syntynyt informaatioteknologian yrityksiin, teollisuusalan yrityksiin ja matkailu- ja palvelualan yrityksiin. Verkostoissa oppimista tapahtuu myös yritysten välillä toinen tosilta oppien ja uusia toimintamalleja luoden.

Yritysten Taitava Keski-Suomi hankekokonaisuuden (hankkeet S10678, S10733, S10783) toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan yhtenä kokonaisuutena.Koska hankkeen pääasiallisena tavoitteena on ollut dynaamisen ja mikro- sekä pk-yrityksille soveltuvan toimintamallin kehittäminen on päätulosta kuvattu tarkemmin.

Muita tuloksia on kuvattu lyhyesti tämän kohdan lopussa.

1. PÄÄTULOS

PUOLUEETON JA RIIPPUMATON OSAAMISPÄÄLLIKKÖ TOIMINTAMALLI
Päätuloksena on kehittynyt osaamispäällikön puolueeton ja riippumaton toimintamalli. Mikroyritykset tarvitsevat kumppania, joka auttaa heitä liiketoimintalähtöisen osaamisen kehittämisessä muuttuvissa tilanteissa.
Osaamispäällikön toimenkuva on muodostunut yritysten tarpeista käsin ja se voidaan lyhyesti määritellä seuraavasti (Lähde: Jimena Tapperin opinnäytetyö)

YRITYSTEN TARVITSEMA KUMPPANUUS JA OSAAMINEN
Osaamispäällikkö on puolueeton ja riippumaton yritysten kumppani, joka
1. kehittää oppimista osana yrityksen liiketoimintaa
2. toimii asiakaslähtöisesti
3. koordinoi kehittämisprosesseja yritysverkostoissa ja yrityksissä
4. hyödyntää kehittämisverkostoja
5. tuntee rahoitusinstrumentit

TOIMINTAMALLI YRITYKSISSÄ
Osaamispäällikön toiminta yrityksissä etenee seuraavien vaiheiden kautta:
1. Lähtötilanteen analysointi (tyhjän kirjan periaatteella ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta)
2. Kehittämistoiminnan suunnittelu (yhdessä yrityksen kanssa)
3. Kehittämiskumppanin löytäminen (kehittämistoiminnan toteutus ja sen rahoitus)
4. Toteuttamisen laadun varmistus (osaamispäällikkö seuraa ja arvioi toteutusta)
5. Vaikuttavuuden arviointi (kehittämistoiminnan vaikuttavuus yrityksen toiminnassa (oppiva organisaatio) sekä liiketoiminnan kehittymisessä ja tuloksen parantumisessa (ROI).

Eri vaiheissa osaamispäällikkö tekee yhteistyötä toimijaverkoston kanssa.

TOIMINTAMALLI YRITYSVERKOSTOISSA
Yritysverkostoissa toimiessa osaamispäällikkö toimii yhdessä toimijaverkoston kanssa kolmella eri toimintaympäristön tasolla: 1. alueellinen tai toimialakohtainen yhteistyö 2. yritysverkostot 3. yksitäinen yritys. Prosessi etenee yritysverkostoissa seuraavasti: muutokset tunnistaminen (alueella tai toimialalla), asiakaskuuntelu, palveluiden tuotteiden kirkastamine ja yritystoiminnan kehittämistoimet (verkoston yhteiset ja/tai yrityskohtaiset).

Toiminta on mallinnettu yritysverkostojen kanssa tehdyistä prosesseista.


2.MUITA TULOKSIA:
2.1. Toteutettu yrityslähtöisiä koulutus- valmennus ja kehittämisprosesseja hankekokonaisuuden rahoituksella yhteensä 42 (n. 350 000€), joista kolme on toteutettu tämän hankkeen rahoituksella.

2.2.Käynnistetty kehittämis- ja koulutusprosesseja muilla rahoitusmuodoilla

2.3.Uudet koulutustuotteet

2.4.Osaamispäällikön työkalupakki

2.5. Tuotteistettu yrityslähtöinen tuotekehitysprosessi Broker -ohjelma.

2.6.Toimijaverkoston toimintaa on tiivistetty yhteisen tekemisen kautta. Esimerkiksi on järjestetty yhdessä Yritysfoorumeja, Osallistuttu Osaajat kohtaavat tapahtumiin.

Tämän kehittämiskokonaisuuden kokemusten perusteella voidaan todeta, että mikroyritykset tarvitsevat kumppania (henkilöä) sparraamaan, haastamaan ja kiihdyttämään oppimista esim. verkostojen tai muiden oppimisympäristöjen avulla.

Kehittämistoiminta jatkuu uudessa hankkeessa vuoden 2013 loppuun

lisätietoja www.yritystentaitava.fi