Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10787

Projektin nimi: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden koordinaatiohanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Ruokasenkatu 2

Puhelinnumero: 020 63600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5834615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työnhakijat, työssä oleva työvoima, yritykset ja muut työnantajat.

Kohderyhmään kohdistuvia toimenpiteitä ei rahoiteta projektin rahoituksella vaan se tehdään työvoimapoliittisten rinnakkaisprojektien kautta. Tämän vuoksi projektiin mukaan tulevien yritysten pieni määrä ei kerro tämän projektin varsinaisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on toimia tukirakenteena muiden projektien ja toteutuvien toimenpiteiden välissä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, muut koulutuksen järjestäjät, kolmannen sektorin toimijat, kunnat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaisprojektien projektointi
Palveluiden hankintaprosessi
Toteutettavien palvelujen suunnittelu, neuvottelut, kilpailutus ja hankinta yhteistyössä hallinnollisten projektien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan projektitoimijoille ja työvoimatoimistoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei ole.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 103 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 187

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 103 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 187

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke käynnistyi 1.3.2009. Hankkeen alussa toimenpiteet keskittyivät hallinnollisiin käynnistämistoimepiteisiin ja rinnakkaishankkeiden työvoimakoulutuksien suunniteluun sekä yhteistyöstä sopimiseen niin TE-keskuksen sisällä kuin myös TE-toimistojen kanssa. Koulutukset on suunniteltu yhteistyössä "emohankkeen"ja TE- toimiston kanssa. Ennen koulutuksien toteuttamista on sovittu yhteistyöstä koulutusorganisaation ja TE- toimiston kanssa. Koordi- hanke on vuonna 2009 hallinoinut yhteensä viittä rinnakkaishanketta, joissa on toteutunut työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen- voimavaraksi- hankkeessa osatutkintotavoitteiseen kultuuriympäristön hoito- koulutukseen yhdistettiin tukityöllistämistä. Koulutukseen ja työssäolojaksoon osallistui kaikkiaan 18 asiakasta, joiden antaman opal-palauteen yleisarvosanan keskiarvo oli 3,7. Lapin Letka- hankkeessa toteutettiin Rovaniemellä Miehiä hoiva-alalle- valmentava koulutus, jonka suoritti 9 miestä ja Pellossa alkoi 2.11.2009 naisille suunnattu rakennusalan perustutkinto, jonka aloitti 11 naista. Miehiä hoiva-alalle opal-palauteen keskiarvo oli 4,3. Pohjoiset työpaikat- hankkeessa alkoivat loppuvuonna 2009 kapasiteetihankintaan sisältyvät ATK- ammattitaitokartoitukset ja palvelu- tekniikan alojen valmentava koulutus. Näihin koulutuksiin osallistui vuonna 2009 yhteensä 36 asiakasta. Hankkeessa oli palkkatuella työllistetty 3 asiakasta. Sodankylässä toteutetun ATK-ammattitaitokartoituksen opal-apalautteen keskiarvo oli 4,2 ja Ivalossa toteutetun 3,7. Palvelu ja tekniikan alojen valmentavan koulutuksen väliopa-.palauteen keskiarvo oli 2,9. Tämän johdosta on pidetty useita palavereita, joissa on sovittu koulutukseen sisältyvistä korjaavista toimenpiteistä.Kemi- Tornion alueen maahanmuuttjaväestön aktiivinen työllistäminen- hankkeen ammattitaitokartoitukseen osallistui 9 maahanmuuttajaa ja ammattialalle valmentavaan koulutukseen osallistuu 10 maahanmuuttajaa. Hankkeessa on palkkatuella työllistetty 2 maahanmuuttajaa. Ammattitaitokartoituksen opal-palautteen keskiarvo oli 3,6. Rovapolut- hankkeessa alkoi 23.11.2009 maahamuuttajille tarkoitettu Oma polku ammattiin- valmentavakoulutus, jota suorittaa 8 maahanmuuttajaa. Kaikkiaan vuonna 2009 rinnakkaishankkeiden työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistui 104 asiakasta.