Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10789

Projektin nimi: Medios - Osallistuvan median menetelmien ja työkalujen kehittämishanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: Bulevardi 31

Puhelinnumero: (09) 310 8611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: medios.metropolia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuire Ranta-Meyer

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: Tuire.Ranta-Meyer(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: (09) 310 84 200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä hankkeessa ovat media-, kulttuuri-, kirjasto-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja alalle valmistuvat, koulutuksen käyvät opiskelijat sekä näiden alojen työelämäorganisaatiot.

Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutetaan pääkaupunkiseudun alueella.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä hankkeessa ovat osallistuvien organisaatioiden asiakkaat,
erityisinä kohderyhminä ovat haasteellisesti työllistyvät aikuiset, maahanmuuttajat sekä kulttuuri- ja media-alan pienyrittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 339, joista naisia 239

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MEDIOS on innovatiivinen, monialainen hanke jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen.

Hankkeen keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat :
a) parhaiden kansainvälisten käytäntöjen lokalisointi ja soveltaminen. MEDIOS juurruttaa kansainvälisesti kehitettyjä avointen ohjelmistojen oppaita (Flossmanuals) ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä (Digitales) Suomeen.
b) uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen. Yhteisöllisen käsikirjoittamisen wiki-pohjainen työkalu ja menetelmä kehitetään yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin ja Metropolian kanssa ja se pilotoidaan Kaupunginteatterin näyttämölle 2010.
c) koulutus ja pilotointi. Hankkeen kehitystyö ja pilotointi tapahtuu monialaisen koulutuksen puitteissa. Koulutuksen kohderyhminä ovat media-, kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä heidän asiakkaansa. Hankkeen tulokset ja arviointi tuodaan viestintä- kulttuuri- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sekä opetusalan jatkokoulutuksen kehittämiseen.
d) viestintä ja markkinointi. Hankkeen koulutusjaksoja markkinoidaan kumppanien sidosryhmille laajasti. Tuloksena tuotetut työkalut ja menetelmät, koulutuksesta saadut kokemukset ja arviointi kootaan internet-portaaliin.

Hanke kokoaa media-, kulttuuri-, kirjasto-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset monialaiseksi verkostoksi joka eri alojen osaamista hyödyntäen kehittää ja juurruttaa osallistuvan median toiminta- ja tuotantomalleja, ja näin edistää uusien viestintäteknologisten innovaatioiden sosiaalista hyödyntämistä. Hanke vastaa tarpeeseen kehittää osaamista uusille ja kasvaville osallistuvan tuotannon aloille, joita erityisesti edustavat yhteisöllisen, ns. sosiaalisen median tuotanto sekä kulttuurilaitosten yleisötyö. Hankkeen toimiin osallistuu kehittämiskumppanien verkostojen kautta sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja sivistysalan julkisen sektorin toimijoita, pienyrityksiä ja järjestöjä sekä heidän asiakkaitaan. Yhteistyöverkostoon kuuluu myös erilaisia yhteisöllisen ja sosiaalisen median julkaisualustoja.

Menetelmiä ja työkaluja kehitetään eri toimialojen lähtökohdista oppimisen (opetusala), voimaantumisen (sosiaali- ja terveysala), yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen (media- ja kulttuuriala) lähtökohdista. Kokoavilla toimenpiteillä kokemukset hyödyttävät koko monialaista verkostoa.

Hankkeen hallinnollinen vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla. Hankkeen kehittämiskumppaneina ovat Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry ja Helsingin kaupunginteatteri. Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat, Helsingin kaupungin opetusvirasto ja kirjastotoimi osallistuvat hankkeeseen monikulttuurisuustyön ja sivistysalojen asiantuntijarooleissa sekä kohderyhmänä henkilöstön koulutuksen kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotukseen osallistuvat kaikki kumppanit. Päävastuu tiedotuksesta on projektipäälliköllä ja -suunnittelijalla. Projektin alkaessa järjestetään julkistamisseminaari. Hankkeen temaattisista toimista ja niissä saavutetuista tuloksista tiedotetaan hankekumppanien normaaleja tiedotuskanavia käyttäen ja hyödyntämällä kaikkien kumppanien yhteistyöverkostoja.

Projektille kehitetään postituslista joka koostuu sidosryhmien ja medioiden edustajista. Projektista tiedotetaan kuukausittaisella sähköisellä tiedotuskirjeellä. Lisäksi tiedotuksessa hyödynnetään sosiaalisen median ympäristöjä, eritoten yhteistyöverkostoon kuuluvia yhteisöllisen ja sosiaalisen median julkaisualustoja, kuten YLE:n ajankohtaisohjelmien kansalaisjournalismin nettipalvelu A-tuubi ja m-cultin koordinoima yhteisötelevisio M2Hz, joiden kautta hankkeessa syntyviä tuotantoja julkaistaan.

Projektin tuloksista tiedotetaan koulutuksissa ja seminaareissa sekä loppuraportin julkaisun ja loppuseminaarin kautta. Tärkeässä roolissa tiedotuksessa on Kaupunginteatterissa esitettävä yhteisöllinen teatteriproduktio, joka tuo hankkeen tuloksille laajaa medianäkyvyyttä ja uutta yleisöä.

Merkittävä kanava projektin tulosten ja hyvien käytäntojen levitykseen ja juurrutukseen on hankkeessa kehitettävä Internet-portaali, johon kaikki hankkeessa syntyvät mallit, menetelmät, työkalut, tutkimustulokset, opetusmateriaalit ja teokset kootaan kohdealojen ammattilaisten ja
organisaatioiden työvälineiksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tulosten ja kehitettävien tuotteiden leviämisestä ja juurtumisesta osallistuviin organisaatioihin vastaavat kouluttajien koulutukset sekä Internet-portaaliin koottava menetelmäresurssi.

Kevät 2009: Projekti järjestää aloitussseminaarin. Hanke esittäytyy ammattikorkeakoulujen verkostoseminaareissa ja hankkeen kohdealoihin liittyvillä asiantuntijapäivillä.

Syksy 2009: Projekti järjestää oman seminaarin projektin sidosryhmille ja muille kiinnostuneille ja osallistuu ammattikorkeakoulujen verkostoseminaareihin. Hankkeen toimia pyritään esittelemään kaksilla hankkeen kohdealoihin liittyvillä asiantuntijapäivillä.

Kevät 2010: Hanke järjestää kaksi sidosryhmäseminaaria ja osallistuu ammattikorkeakoulujen verkostoseminaareihin. Hankkeen toimia pyritään esittelemään kaksilla hankkeen kohdealoihin liittyvillä asiantuntijapäivillä. Projektin tulokset kootaan Internet-portaaliin.

Syksy 2010: Internet portaali julkaistaan ja hanke järjestää sidosryhmille kaksi seminaaria hyvien käytäntöjen levittämisestä ja esittelee portaalia ammattikorkeakoulujen verkostoseminaareissa sekä ainakin kaksilla hankkeen kohdealoihin liittyvillä asiantuntijapäivillä.

Kevät 2011: Projekti järjestää päätösseminaarin ja osallistuu erilaisiin sidosryhmien tilaisuuksiin levittämään projektin hyviä käytäntöjä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 370 912

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 370 912

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 491 795

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 491 666

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Medios-hakemuksessa todetaan, että "hankkeen tavoitteena on kehittää osallistuvan median toiminta- ja tuotantomalleja, jotka edistävät uusien viestintäteknologisten innovaatioiden sosiaalista hyödyntämistä media-, kulttuuri-, kirjasto-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja työelämäorganisaatioiden parissa." Konkreettisina tavoitteina oli kehittää yhteisöllisen median menetelmiä ja työkaluja ja edistää näiden käyttöä edellämainituilla aloilla.

1.12.2008-31.3.2011 aikana projektissa luotiin verkkoon yhteisöllinen käsikirjoitustyökalu Noodi, lokalisoitiin kansainvälisen FLOSS Manualsin avoimen lähdekoodin ohjelmien opaskirjasto Suomeen sekä kehitettiin digitarina-menetelmää ja laajennettiin sen käyttäjäkuntaa.

Noodi-osaprojektissa olivat mukana päätoteuttaja Metropolian lisäksi Helsingin Kaupunginteatteri (HKT). Loppuvuodesta 2009 Noodista saatiin kehitettyä toimiva versio, jonka avulla tehtävään rekrytoitu ryhmä nuoria kirjoitti yhteisöllisesti dramaturgiopettajan vetämänä näytelmän, joka sai nimekseen Free Hugs. Esityksen tuottivat näyttämölle Metropolian esittävän taiteen opiskelijat. Sekä Noodi että Free Hugs saivat ensi-iltansa 26.8.2010 HKT:n Studio Pasilassa. Noodi on nyt verkossa kaikkien käytettävissä ilmaiseksi osoitteessa http://noodi.metropolia.fi.

FLOSS Manuals -osaprojektista vastasi Mediakulttuuriyhdistys m-cult. Osaprojektissa avattiin suomenkieliset sivut osoitteeseen http://fi.flossmanuals.net ja sivustolle lisättiin suomennettuja oppaita 30 kpl. Projektin aikana kehitettiin ja järjestettiin avoimen lähdekoodin ohjelmiin perustuvia työpajoja, kuten kansalaisreportteripaja ja lasten animaatiopaja. Työpajatoiminnan pohjalta luotiin myös oma Avoin mediatuotanto -opas. Opaskirjasto on wiki, joten kuka vaan voi käydä päivittämässä oppaita.

Metropolian vastuulla oli digitarina-osaprojekti. Näitä muutaman minuutin, still-kuviin perustuvia videoita on alun perin käytetty omien tarinoiden kertomiseen. Tällä idealla menetelmää vietiinkin mm. sosiaalialalle, johon se käy hyvin esim. voimaantumisen välineeksi. Tämän lisäksi ideaa kehitettiin vielä pidemmälle: digitarinoita voi käyttää myös opettamisen ja oppimisen välineenä kouluissa ja koulutuksessa, sen avulla voi luoda tulevaisuuskuvia tai sillä voi markkinoida erilaisia tapahtumia, kirjoja tms. Projektin aikana järjestettiin yli 20 työpajaa ja valmiita digitarinoita valmistui noin 200. Osa näistä on nähtävillä projektin sivuilla http://medios.metropolia.fi.