Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10791

Projektin nimi: Areena Ammattiin -ARMI 2 plus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 28.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Rastaantaival 2

Puhelinnumero: 020 124 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi/Suomeksi/Projektit/ARMI_2_plus.iw3.

Vastuuhenkilön nimi: Kati Yli-Lahti

Asema: Aikuiskoulutuspäällikkö

Sähköposti: kati.yli-lahti(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 040 868 0843

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Lapua, Seinäjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset maahanmuuttajahenkilöt sekä vajaakuntoiset, joiden työnsaanti on vaikeutunut ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista ura- ja opinto-ohjausta, uudelleen koulutusta, ym. tukevia toimia edistääkseen työllistymistään. Kohderyhmänä ovat ne henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä puutteellisen ammattitaidon ja /tai työkokemuksen, sekä ammatillisen koulutuksen puuttumisen vuoksi. Näitä ovat ne maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset, jotka tarvitsevat ammatillista koulutusta ja jotka ovat toistuvaistyöttömiä tai ammatinvaihtajia.

Toisena kohderyhmänä ovat ammatillisten aineiden opettajat, jotka haluavat kehittää pedagogisia valmiuksiaan ja ammattitaitoaan toimia monimuotoisissa tutkintojen näyttö- ja opetustilanteissa sekä työympäristöissä maahanmuuttajaopiskelijoiden näyttöjen ja ammatillisen opetuksen parissa. Kohderyhmään kuuluvat myös näyttöjä arvioivat työnantajien ja työntekijöiden edustajat ja työpaikkaohjaajat, jotka arvioivat maahanmuuttajataustaisen henkilön tutkinnon suorituksia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat aluehallintoviranomaiset, kunnat, julkinen hallinto, oppilaitokset, kolmas sektori, työelämä/yritykset ja koko maakunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 92, joista naisia 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 214, joista naisia 173

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten tutkintoja 7

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Areena Ammattiin- ARMI 2 plus on ESR-rahoitteinen projekti, jota hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella 1.12.2008 - 31.12.2011 aikana.

Projektin tavoitteena on luoda kehittymisareena jossa parannetaan henkilön työmarkkina-asemaa kohti työelämää monipuolisilla ammatillisilla koulutusvaihtoehdoilla, yksilöllisillä toimenpiteillä sekä räätälöidyillä palveluilla. Projektin toimenpiteet suunnataan pitkittyneen työttömyyden ja sen seurausvaikutusten lievittämiseen. Projekti ehkäisee syrjäytymistä, edistää työttömien ja työvoimaa tarvitsevien yritysten kohtaamista, lisää tasa-arvoa, vähentää syrjintää koulutuksessa ja työelämässä sekä pääsyssä työmarkkinoille.Projektissa kohderyhmänä ovat vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat.
Projektissa haetaan uudenlaisia toimintamalleja kohderyhmän auttamiseksi ja ammattillisen kehityksen turvaamiseksi. Projektin kohderyhmänä on 60 työtöntä henkilöä, vähintään 32 opettajaa sekä työelämän edustajaa.

Toisena tavoitteena on oppilaitoksen palvelujärjestelmien kehittäminen/mallittaminen kohderyhmien tarpeita vastaavaksi. Tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa erityisopetuksen palvelumallia, maahanmuuttaja- mentoritoimintaa ja vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen mallia yhdessä eri viranomaistahojen kanssa. Kehitettävät palvelumallit olisivat uudenlaisia palveluja/tuotteita kohdatessa henkilöitä joiden työn saanti on vaikeutunut.

Kolmantena tavoitteena on oppilaitoksen opettajien ja työelämän edustajien kouluttaminen näyttötutkintotoimintaan arvioitaessa maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ammatillista osaamista ja tutkinnon suorittamista.

Projektin toimenpiteitä ovat mm:
- Ammattillinen-/, ohjaava-/, täydennyskoulutus sisältäen tukipalvelut,max. 200 päivää/osallistuja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
- Koulutus- ja työkokeilut
- Ammattitaito- ja osaamiskartoitukset
- Henkilökohtainen ohjaus ja tuki eri asiantuntijoiden palveluna
- Terveydenhoitajan tarkastukset
- Yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa- asiantuntijarengas
- Ammatillisen kuntoutuspolun kehittäminen vajaakuntoisille
- Maahanmuuttaja -mentoritoiminta
- Nivelvaiheen kehittäminen- työelämään työvalmentajan tuella

Projektin kohderyhmänä ovat:
- Ammatillista uraohjausta tarvitsevat maahanmuuttajahenkilöt
- Vajaakuntoiset joiden ammatillinen suunnitelma on selkeytymätön

Projektin tuloksena syntyy mm.
- Ammatillisen pätevyyden lisääntyminen henkilötasolla
- Vajaakuntoisten kuntoutus- ja koulutuspolku-malli
- Maahanmuuttajien koulutus- ja työelämän läpäisyaste paraneminen
- Nivelvaiheen tukipalvelu-malli
- Aikuiskoulutuksen erityisopetus- ja tukimuotojen kehittyminen
- Työntekijöiden ja työpaikkojen alueellisen kohtaannon paraneminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan ESR-ohjeistuksen mukaisesti käyttäen tiedotukseen suunniteltuja logoja ja noudattaen siitä annettuja ohjeita. Projektista tiedotetaan erilaisissa tiedotusvälineissä mm. sanomalehdissä, internetissä, projektin kotisivuilla, messuilla, yrityskäynneillä, jakamalla info- ja tiedotusmateriaalia.

Rekrytointi-/markkinointivaihe:Projekti esitellään Sedu Aikuiskoulutuksen www-sivuilla. Projektista laaditaan eri kohderyhmille oma tiedotus/markkinointimateriaali. Materiaali käännetään englanniksi. Tiedotusmateriaalia jaetaan sähköisesti, työvoimatoimistojen ja virastojen esitetelineissä ja kirjepostituksina.

Toteutusvaihe: Projektilla on omat kotisivut, joihin on linkki Sedu Aikuiskoulutuksen www-sivuilta. Kohderyhmiä ja viranomaisia varten laaditaan tiedotusmateriaalia ja infopaketteja.

Tulosten levittäminen:Tuloksia ja hyviä tuloksia levitetään erilaisissa tiedotustilaisuuksissa ja järjestämällä seminaaripäivä sekä tekemällä lehtijuttuja. Hankkeen loppuraportti on nähtävilla Eurassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen alkaa projektin ollessa käynnissä.

v. 2008-2009: ohjausryhmän kokoontumisissa, lehtijutut, osallistuminen erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, TE-keskuksen tiedotuskanavat, esitteiden jakaminen

v. 2010:seminaaripäiviä, kunta- ja työvoimatoimistokierrokset

v. 2011: päätösseminaari, kunta- ja työvoimatoimistokierrokset

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 368

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 279 955

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 343 968

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 329 324

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kehittämistyön lähtökohtana oli vastata rakenteellisen työttömyyden haasteisiin ammatillisen, räätälöidyn koulutuksen keinoin. Erityishuomio kohdennettiin ns. nivelvaiheen toimivuuteen, siirtymiseen koulutuksesta työelämään sekä maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen kehittämiseen oppilaitoksen toiminta-ja palvelujärjestelmässä.

Projektin kohderyhmänä olivat työttömät ja työttömyysuhanalaiset maahanmuuttajahenkilöt sekä vajaakuntoiset, joiden työnsaanti on vaikeutunut, ja jotka tarvitsivat henkilökohtaista ura- ja opinto-ohjausta, uudelleen koulutusta, ym. tukevia toimia edistääkseen työllistymistään. Osallistujia oli yhteensä 60, joista maahanmuuttajia oli 45 ja vajaakuntoisia 15 henkilöä.

Koulutus toteutettiin kohderyhmille räätälöitynä ammatillisena työvoimakoulutuksena. Koulutuksia toteutettiin yhteensä viisi aloitusryhmää. Koulutus alkoi orientaatiojaksolla ja jatkui sen jälkeen ammatillisena koulutuksena henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Ryhmät olivat monikansallisia, osallistujat edustivat yhteensä 17 eri kansallisuutta. Koulutukseen alkuun sisältyi vapaaehtoinen opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastus.

Orientaatiojaksojen aikana toteutettiin maahanmuuttajille suomen kielen lähtötason testi, jonka toteuttivat suomen kielen opettajat sekä suomalaisille opiskelijoille matematiikan ja äidinkielen testit, jonka toteutti erityisopettaja.

Koulutuksen pituus ja sisältö määräytyivät henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan keskimäärin 150 pv osallistujaa kohden. Ammatilliseen koulutukseen sisältyivät perustutkintoon -, ammattitutkintoon - ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset ja näyttötutkinnot. Myös osatutkinnot, pätevöitymiskoulutukset, koulutuskokeilut, työkokeilut ja työssä oppimisjaksot sisältyivat ammatilliseen jaksoon. Opiskelijatyöpäiviä toteutui yhteensä 8957.

Armi 2 plus-koulutuksen aikana suoritettiin yhteensä yhdeksän koko tutkintoa, joista kolme maahanmuuttajataustaisen henkilön suorittamia. Osatutkintoja suoritettiin yhteensä 16.

Kaikkien maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen valmiudet eivät yltäneet tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Maahanmuuttajien perustutkintoon valmistavaan koulutukseen (MaVa-koulutus) osallistui yhteensä kuusi opiskelijaa, jossa heillä oli mahdollisuus kehittää suomen kielen taitojaan.

Muilla rahoitusmuodoilla jatkuneissa opinnoissa Armi 2 plus-projektin osallistujat suorittivat yhteensä 14 koko tutkintoa, joista 11 oli maahanmuuttajien suorittamia. Erilaisia pätevöitymiskoulutuksia suoritettiin Armi 2 plus-koulutuksen aikana yhtensä 66.

Opiskelijapalautteen (OPAL) keskiarvo oli 4,5 yleisarvosana koulutuksesta.

Palkkatuella työllistyi yhteensä 8 osallistujaa. Työllistyneitä oli projektin päättyessä yhteensä 27.

Muita keskeisiä tuloksia olivat nivelvaiheen vahvistaminen toimivaksi malliksi työvalmentajan tuella koulutuksiin ja työelämään siirtyville.
Nivelvaiheen tukea on annettu opiskelijan siirtyessä ammatilliseen koulutukseen. Tukea on annettu henkilökohtaisena ohjauksena ja työvalmentajapalveluilla. Lisäksi tiivistä yhteistyötä on tehty ammatillisten opettajien kanssa. Tuki ja ohjaus ovat mahdollistaneet tutkintojen ja osatutkintojen suorittamisen. Projektissa on toteutettu myös yksilöllistä nivelvaiheen ohjausta, joka on mahdollistanut opiskelijoiden ohjaamisen ennen ammatillista koulutusta ja opintojen päättymisen jälkeen. Nivelvaiheessa opiskelijat ovat saaneet opinto-ohjausta, tukea työn hakemisessa ja ohjausta jatkokoulutukseen hakeutumisessa.

Oppimisvalmiuksia kartoitettiin koulutuksen alussa suomen kielen lähtötason testeillä maahanmuuttajaopiskelijoille. Testit toteuttivat suomen kielen opettajat. Erityisopettaja toteutti matematiikan lähtötason testit ja lukitestit suomalaisille opiskelijoille.
Erityispalvelut opintojen tukemisessa tuottivat hyviä tuloksia. Koulutuksen keskeyttämisiltä vältyttiin ja työllistymistä pystyttiin tukemaan.

Vajaakuntoisten kuntoutuspolun suunnittelussa tehtiin yhteistyötä EPSHP:n kuntoutustutkimuspoliklinikan kanssa. Koulutuskokeilut ja työkokeilut olivat tärkeä osa ammatillisen koulutuksen suunnittelussa kohti työelämää.

Työelämän edustajille ja opettajille toteutettiin yhteensä neljä koulutusta maahanmuuttajien kohtaamiseen, tutkinnon suorittamiseen, ja työpaikkaohjaamiseen liittyen sekä näyttötutkintojen edellytysten luomiseksi työpaikoille.