Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10793

Projektin nimi: KSAO-Innorail

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kouvolan kaupunki / Kouvolan seudun ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Osoite: Utinkatu 44-48

Puhelinnumero: 020 61 511

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kouvola.fi, www.ksao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ksao.fi/projektit/innorail/

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Jaskari

Asema: suunnittelupäällikkö

Sähköposti: ulla.jaskari(at)ksao.fi

Puhelinnumero: 020 615 8106

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Iitti, Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti koulutettaviin opettajiin sekä ammattiopistoon. Opettajat saavat valmiudet antaa rautatiealaan liittyvää koulutusta. Tarvittaessa järjestetään työnohjaajakoulutusta maakunnan alueelta oleville työnohjaajille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritykset kuuluvat välilliseen kohderyhmään siksi, että niillä on aivan keskeinen rooli koulutusten kehittämisessä yhteistyössä ammattiopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työelämätarpeista lähtevää koulutusta.

Hankkeen toimia ei kohdisteta suoraan opiskelijoihin. Hankkeessa kehitettävät palvelut ja tuotteet hyödyttävät kuitenkin opiskelijoita. Niin nuorisoasteen kuin aikuisopiskelijatkin saavat mahdollisuuden suuntautua rautatiealalle pätevien opettajien johdolla ja heidän tarpeisiinsa laaditun materiaalin avulla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KSAO-Innorail -projekti on koulutuksen kehittämishanke, joka liittyy laajempaan seudulliseen Innorail-hankekokonaisuuteen. Hankekokonaisuuden tavoitteena on perustaa Kouvolaan EU:n ja Venäjän välisen raja-alueen johtava rautatieosaamis- ja liiketoimintakeskus. Yksi osatavoite on, että tarjolla on eri asteista rautatiealaan liittyvää koulutusta. Tavoite on, että vuonna 2010 Kouvola on johtava rautatieliiketoiminnan ja asiantuntemuksen keskus EU:n ja Venäjän rajalla.

KSAO-Innorail -projektissa näihin haasteisiin vastataan ottamalla huomioon muuttuvan rautatiealan koulutustarpeet. KSAO vastaa alan kansallisiin ja kansainvälisiin muutoksiin kehittämällä ja tuottamalla työelämälähtöisesti rautatiealan ammatillista koulutusta. Hankkeessa tuotteistetaan uutta rautatiealan koulutusta, jota suunnataan toiselle asteelle ja aikuiskoulutukseen ja joka kohdentuu radan rakentamiseen ja kunnossapitoon. Uuden koulutuksen tuotteistaminen toteutetaan opetusmateriaalien, opetusvälineiden ja opettajien osaamisen kehittämisen kautta. Hankkeen aikana koottujen työelämän koulutustarpeiden pohjalta hankkeen toimintaa laajennetaan monimuotoisten rautatiealan koulutustuotteiden kehittämiseen.

Koulutuksen kehittämistä tehdään yhteistyössä rautatiealan yritysten, viranomaisten ja Innorail-Forumin yhteistyöverkostossa toimivien koulutusorganisaatioiden kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Kouvolan seudun ammattiopiston internetsivujen sekä sisäisen lehden kautta oppilaitoksen henkilökunnalle sekä muille sivuilla vierailijoille. Yhteistyökumppaneille järjestetään hankkeen alussa esittely- ja tutustumistilaisuuksia. Hankkeen etenemisestä yhteistyökumppaneille tiedotetaan säännöllisin väliajoin sekä kahden välisessä viestinnässä että mahdollisissa yhteisesti järjestettävissä tilaisuuksissa. Hankkeen tuloksena syntyvistä koulutustuotteista laaditaan esitemateriaali ja niitä esitellään soveltuvissa, esim. oppilaitoksen tai yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa. Hankkeen tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi hankkeen lopuksi järjestetään päätösseminaari. Lisäksi hankkeen aikana hanketta ja rautatiealan työssäoppimista tarjotaan alan lehtiin mahdollisena artikkelin aiheena.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyviä käytäntöjä levitetään Innorail Forumin kautta sekä yhteistyökumppaiden ja yritysten kanssa käydyissä neuvotteluissa ja järjestetyissä tilaisuuksissa. Projektin tuloksia ja tuotoksia esitellään KSAO:n kotisivuilla, ja projektin loppuvaiheessa pidetään päätösfoorumi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 402

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 219 202

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 294 590

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 046

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenveto

Tavoitteena oli kehittää KSAO:n rautatiealan koulutusta rakennusalan perustutkinnon maanrakennuksen ratatekniikkaan suuntautuvan koulutusohjelman vuonna 2008 aloittanutta ensimmäistä ryhmää, seuraavia vuosikursseja ja radanrakennuksen aikuiskoulutukseen osallistuvia varten. Radanrakennuksen opetus keskittyy päällysrakenteen työmenetelmiin ja tavallisimpien käsityökoneiden käyttöön, mm. kiskon katkaisuun, sidekiskojen asennukseen, tasoristeystöihin, kiskon kiinnityksiin, raiteen ja vaihteen käsituentaan, tukikerroksen sepelöintiin, pölkynvaihtoon ja mittauksiin. Opetukseen sisältyy myös ratatyökoneiden toimintaperiaatteet.

Rautatiealan yrityksissä toteutettujen työelämäjaksojen avulla lisättiin ja KSAO:n opettajien rautatiealan osaamista ja päivitettiin heidän tietojaan. Työelämäjaksojen aikana tuotettiin opetusmateriaalia alan opetusta varten. Tuotettu materiaali hyväksytettiin yrityksellä ennen materiaalin julkaisua ja opetuskäyttöä. Opettajat perehtyivät ja osallistuivat työmaakohteiden toimintaan mahdollisimman monipuolisesti sellaisissa työvaiheissa, joissa tarvittavaa osaamista tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan. Keskeisen tärkeänä pidettiin, että työmaiden toimintaan osallistuvien opettajien rooli ymmärrettiin työmaakohteiden henkilöstön keskuudessa, jolloin myös edellytykset hyvään yhteistyöhön vahvistuisivat ja tätä kautta opettajan valmiudet opettaa keskeisiä aihealueita lisääntyisivät merkittävästi. Yritykset puolestaan hyötyvät saadessaan lähivuosina radanrakennukseen osaavaa uutta työvoimaa.

KSAO jatkaa projektin tulosten vahvistamina edelleen rautatiealan koulutuksen ja rautatiealan oppimisympäristön kehittämistä yhteistyössä rautatiealan yritysten, Liikenneviraston, Innorail Forumin ja KSAO-RAJU-projektin kanssa.

Määrätiedot
Rakennusalan perustutkinto, nuorisoaste, maarakennus, suuntautuminen radanrakennukseen
Hakijamäärät vuosittain (hakijat yhteensä/ensisijaiset hakijat)
2008: 109/15 1. radanrakentajat (12) valmistuivat keväällä 2010
2009: 155/39
2010: 129/23
2011: 147/19
Aikuiskoulutus2009: RatatyöntekijänRekrykoulutus 90/20

Luettelo projektin hankinnoista
Luettelo ostetuista tarvikkeista ja palveluista
kirj.pvä, hankinta, hinta € sis alv.
25.3.2009, Expert ASA Videokamera, 455,00 €
11.3.2009, Teknill.Korkeakoulu Radan merkit-koulutus, 231,80 €
4.6.2009, VR-Yhtymä Oy Ratatyöohjeet, 149,27 €
12.8.2009, Kouvolan Data-Kanava Oy Työpuhelin, 98,00 €
11.6.2009, MVH Ratatyöturvallisuuskorttikoulutus, 200,20 €
19.2.2010, MVH Ratatyöturvallisuuskorttikoulutus, 195,20 €
26.1.2010, Rata 2010 seminaarimaksu, 114,00 e
1.3.2010, Aluekehityssäätiön koulutustilaisuustilaisuus, 189,10 €
10.5.2010, Kouvolan Data-Kanava Oy Monitoimitulostin, 347,70 €
1.7.2010, Kouvolan Data-Kanava Oy Ulkoinen kiintolevy, 115,90 €
25.8.2010, Aluekehityssäätiö Uudistunut hankintalaki-koulutus, 95,35 €
6.10.2010, Kouvolan Data-Kanava Oy Ulkoinen kiintolevy, 100,00 €
1.10.2010, DestiaRail Oy Ratatyöturvallisuuskorttikoulutus, 195,20 €
28.6.2011, Kielipalvelu Kauriin Kääntöpiiri Käännöstyö, 959,40 €
22.6.2011, Pentti Konttijärvi Opetusvideomateriaalin editointi, 4160,00 €
11.5.2011, Järnvägsskolan, Opetusmateriaalin hankinta, 4579,22 €
30.6.2011, Perfect Track, Ratatekniikan luentomateriaali, 2460,00 €
13.5.2011, DestiaRail Oy, Ratatyöturvallisuuskorttikoulutus, 196,80 €
10.5.2011, Turvatarvike Oy Turvatyövaatteet, 65,35 €