Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10804

Projektin nimi: Pirkanmaan Buusti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0999875-1

Osoite: Pellavatehtaankatu 25

Puhelinnumero: 03 251 6600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pirkanmaanbuusti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pirkanmaanbuusti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kaj Heiniö

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: kaj.heinio(at)ensimetri.fi

Puhelinnumero: 050 3715030

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääasiallinen kohderyhmä ovat nuoret pirkanmaalaiset, liiketoiminan kehittämiseen ja kasvuun tähtäävät,palvelu- ja kaupan alan pienyritykset.
Projekti sisältää erilaisia palveluita,joiden kohderyhmät vaihtelevat.
Myyntiin ja markkinointiin liittyvä kehittämisneuvonta suunnataan pääasiassa nuorille,alle 5 vuotta toimineille palvelualan yrityksille.Tavoite 150 asiakasta.
Tietotekniikan kehitämiseen liittyvä neuvonta on tarkoitettu myös pidempään toimineille yrityksille.600 asiakasta
Yrityksen kasvuun tähtäävä neuvonta on tarkoitettu sekä nuorille yrityksille että pidempään toimineille pienyrityksille.200 asiakasta
Yrityksen omistajanvaihdoksiin liittyvä palvelu kohdistuu erityisesti uuden omistajan tarvitsemaan neuvontaan.50 asiakasta
Liiketoimintaan liittyvä koulutusosio on tarkoitettu korkeakoulu - tai ammattikorkeakoutuksen saaneille,alle 29-vuotiaille henkilöille.Käynnistetty,ei toteudu ko.kohderyhmälle.Kehitellyt koulutuskokonaisuudet hyödynnetään muissa Pirkanmaan Buustin palveluissa.
Erityisesti yksinyrittäjille tarjotaan henk.koht.opastusta yrityskehityspalveluiden käytössä ja ohjataan heitä käyttämään erilaisia niin julkisia kuin yksityisiäkin yrityspalveluja (Pirkanmaan Buusti,Tuotteistetut palvelut) sekä autetaan heitä verkostoitumaan tavoitteena mm. liiketoiminnan kasvu ja yrittäjän hyvinvoinnin lisääntyminen yhteistyön kautta.300 henk.koht.kontaktoitua asiakasta
Kohderyhmän yritykset voivat osallistua useampaankin osaBuustipalveluun tarvittaessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Elinkeinoyhtiöt, kuntien elinkeinotoimi, ELY-keskuksen neuvontaorganisaatio, yrittäjäyhdistykset, oppilaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1100, joista naisia 550

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1219, joista naisia 556

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49, joista naisten työpaikkoja 25

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin päätavoitteena on kehittää kustannustehokas neuvonta - ja kehittämispalvelujen toimintamalli, nuorille palvelu- ja kaupan alan yrityksille. Keskeisenä tavoitteena on neuvoa, kouluttaa ja konsultoida, pääasiassa nuoria palvelu- ja kaupan alan yrityksiä, liiketoiminnan kehittämisessä sekä rakentaa palvelumallit niiden tuottamiseen.

Projektin pääasiallinen kohderyhmä ovat nuoret pirkanmaalaiset, liiketoiminan kehittämiseen ja kasvuun tähtäävät, palvelu- ja kaupan alan pienyritykset. Projekti sisältää erilaisia palveluita, joiden kohderyhmät vaihtelevat.

Myyntiin ja markkinointiin liittyvä kehittämisneuvonta suunnataan pääasiassa nuorille, alle 5 vuotta toimineille palvelu- ja kaupan alan yrityksille.Tietotekniikan kehittämiseen liittyvä neuvonta on tarkoitettu myös pidempään toimineille yrityksille.Yrityksen kasvuun tähtäävä neuvonta on tarkoitettu sekä nuorille yrityksille että pidempään toimineille pienyrityksille.Yrityksen omistajanvaihdoksiin liittyvä palvelu kohdistuu erityisesti uuden omistajan tarvitsemaan neuvontaan.

Korkeakoulu- ja/ tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille, yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen on yksi hyvä vaihtoehto työllistyä. Hanke tarjoaa alle 29 - vuotiaille, korkeakoulu - tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, korkeatasoista yritystoimintaan liittyvää koulutusta. Ei toteudu hankkeessa.

Erityisesti yksinyrittäjille tarjotaan henkilökohtaista opastusta yrityskehityspalveluiden käytössä ja ohjataan heitä käyttämään erilaisia niin julkisia kuin yksityisiäkin yrityspalveluja sekä autetaan heitä verkostoitumaan tavoitteena mm. liiketoiminnan kasvu ja yrittäjän hyvinvoinnin lisääntyminen yhteistyön kautta.

Projektin aikana neuvotaan, koulutetaan ja konsultoidaan noin 1100 :aa pirkanmaalaista kohderyhmän yritystä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kohderyhmän yrityksille laaditaan esite palveluista ja niiden sisällöstä. Toteuttajatahojen kotisivuille tehdään palvelukuvaukset ja tarvittavat linkit toimitetaan eri yrityspalveluorganisaatioiden kotisivuille.

Projekti tuodaan aktiivisesti esille elinkeinoyhtiöille, kaupunkien ja kuntien elinkeinotoimelle, ELY - keskuksen palvelupisteille, oppilaitoksille jne.,henkilökohtaisten tapaamisten, infotilaisuuksien ja seminaarien yhteydessä.

Suoramarkkinoinnissa hyödynnetään Uusyrityskeskus Ensimetrin noin 3000 yrityksen asiakasrekisteriä alle 5 vuotta toimineiden yritysten osalta sekä Pirkanmaan Yrittäjät Ry:n jäsenrekisteriä ja muita mahdollisia kaupallisia yritysrekistereitä.

Viestinnässä hyödynnetään paikallislehtiä sekä Pirkanmaan Yrittäjä - lehteä ja muuta yrittäjäjärjestön info - materiaalia, joka jaetaan noin 10.000:lle jäsenyritykselle.

Palveluista kerrotaan Pirkanmaan yrittäjäjärjestön 33 paikallisyhdistyksen ja 11 kaupunginosayhdistyksen kokoontumisissa sekä muissa tarkoituksenmukaisissa yrittäjätilaisuuksissa.

Projektin palveluille laaditaan vuosittain, kevään ja syksyn osalta koulutusssuunnitelma, jossa huomioidaan projektin kulloinenkin tilanne tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektitiedotuksessa huomioidaan toteuttajatahojen muu viestintä synergiaetujen saavuttamiseksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan yhteistyöverkostossa (yritykset, yrittäjyyttä tukevat organisaatiot, yrittäjäjärjestöt, yhteistyö muiden hankkeiden kanssa) koko hankkeen ajan.

Hyvistä käytännöistä tiedotetaan erityisesti vuonna 2010-2012, jolloin on saatu kokemuksia koulutusten, konsultointien ja palvelupakettien toteutuksista. Projektilla on yhteistyöverkostoja, joita hyödynnetään hyvien käytänteiden levittämisessä. Lisäksi valtakunnan tasolla seurataan mahdollisia muita käytänteitä, joista voidaan ottaa oppia.

Aikataulu:

2009
- projektin aloitus, neuvonta, koulutus ja konsultoinnit käynnistyvät
- asiakaspalautteiden kerääminen ja raportointi
- ensimmäiset ehdotukset hyviksi käytännöiksi

2010

- hyvien käytäntöjen testaaminen ja hyödyntäminen
- asiakaspalautteiden kerääminen ja raportointi
- tiedottaminen ja levittäminen projektin sidosryhmille

2011

- hyvien käytäntöjen testaaminen ja hyödyntäminen
- asiakaspalautteiden kerääminen ja raportointi
- tiedottaminen ja levittäminen projektin sidosryhmille

2012

- asiakapalautteiden kerääminen ja raportointi
- hyvien käytänteiden levittäminen paikalliseti
- projektin tulosten ja hyvien käytäntöjen tiedottaminen valtakunnallisesti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 041 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 041 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 041 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 041 290

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti -idea perustui aikaisemmin toteutettuihin, pienyritystoimintaa tukeviin palveluihin ja saatuihin kokemuksiin sekä havaittuihin tarpeisiin.

Tavoitteena oli palvella hankkeen aikana, 1.3.2009 - 29.02.2012, 1200 kohderyhmän yritystä.

Projektin tavoitteena oli kehittää kustannustehokas liiketoiminnan neuvonta - ja kehittämispalveluiden malli, sekä neuvoa, kouluttaa ja konsultoida valittuhin kohderyhmiin kuuluvia yrityksiä.
Projektin kohderyhmät olivat:
- alle viisi vuotta toimineet kaupan - ja palvelualan yritykset, tavoite 150 yritystä
- jo pidemmälle ehtineet mikroyritykset, jotka työllistävät alle 10 henkilöä, tavoite 600 yritystä
- pidempään toimineet, liiketoiminan kehittämiseen ja kasvuun tähtäävät yritykset, tavoite 200 yritystä
- yrityksen ostosta kiinnostuneet henkilöt, tavoite 50 asiakasta
- korkeakoulutaustaiset, yrityksen perustamisesta tai sen kehitämisestä kiinnostuneet alle 29 -vuotiaat henkilöt
- erityisesti yksinyrittäjät, jotka haluavat kehittä liiketoimintaansa, haluavat verkottua ja saada neuvontaa yrityspalveluiden käytössä, tavoite 200 yritystä

Hanke toteutettiin Tampereen Seudun Uusyrityskekus Ry:n/ Ensimetri ja Pirkanmaan Yrittäjät ry:n yhteistyöllä ja hankkeessa käytettiin alihankkijoina koulutus-, valmennus - ja konsultointiyrityksiä. Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja hankkeen toteuttajista koottiin ns. projektiryhmä, suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan hankkeen tavoitteen mukaisia toimenpiteitä ja tavotteiden saavuttamista. Projektille hankittiin asiakashallintajärjestelmä.

Palveluntarjoajien kilpailutus toteutettiin huhtikuussa 2009 ja lisäkilpailutus syksyllä 2010, kilpailutuksien perusteella valittiin alihankkijoiksi 150 koulutus -. konsultointi - ja valmenusyritystä. Palveluntarjoajille tehtiin hankeen aikana 1.132 toimeksiantoa.

Pirkanmaan Buustin palvelukokonaisuudet olivat seuraavat:

1. MyyntiBuusti
MyyntiBuusti sisälsi erityisesti nuorille palvelu - ja kaupanalan yrityksille suunnattavia, myyntiin ja markkinointiin liittyviä kehitystoimenpiteitä. Hankkeen aikana 203 yritystä hyödynsi palveluita.

2. KasvuBuusti
KasvuBuustin kohderyhmää olivat erityisesti kasvun mahdollisuuksia ja vaatimuksia selvittelevät mikroyritykset,hankkeen aikana 58 yritystä hyödynsi palveluita.

3. eBuuusti

eBuustin kohderyhmää olivat sähköisestä liiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset.Palvelu tarjosi perusneuvontaa, koulutusta ja konsultointia sähköiseen liiketoimintaan liittyen. Hankkeen aikana 838 yritystä hyödynsi palveluita.

4. JatkoBuusti
Palvelu tarjosi yritysostosta kiinnostuneelle jatkajalle/ostajalle, mahdollisuuden selvittää mahdollisesti ostettavan yrityksen tila yhdessä asiantuntijan kanssa. Hankkeen aikana 48 henkilöä tai yritystä hyödynsi palveluita.

5. Buusti Business Coaching
Buusti Business Coaching koulutusosio oli tarkoitettu alle 29-vuotiaille, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulutaustaisille, yrittäjäksi aikoville tai jo yrittäjänä toimivalle.Palvelu ei käynnistynyt.

6. PisnesKoutsi
PisnesKoutsi-palvelu oli tarkoitettu yksinyrittäjille. Se henkilökohtaista neuvontaa ja konsultointia, tarkoituksena auttaa yksinyrittäjää löytämään ja käyttämään erilaisia yrityspalveluja sekä verkostoitumaan, tavoitteena yrityksen kasvu ja yrittäjän hyvinvointi.
Hankkeen aikana toteutettiin:
- Konsultti - ja kouluttajakysely, jotta yhteistyökumppaneilta saataisiin palautetta ja kehitysehdotuksia yhteistyöhön liittyen.
- Asiakastyytyväisyyskysely, jolla saatiin tietoa palveluiden onnistumisesta ja suuntaamisesta

- Asiakaskysely, tavoitteena oli saada palautetta projektin toimivuudesta ja sen edelleen kehittämisestä.

- Vaikuttavuusselvitys, tavoitteena selvittää Pirkanmaan Buustin palveluiden vaikutukset asiakaskohderyhmiin.

Hankkeen aikana palveltiin kaikkiaan 1.550 yritystä, jotka osallistuivat koulutuksiin, seminaareihin tai yrityskohtaiseen konsultointiin. Näistä 1.172 oli kohderyhmään kuuluvia yrityksiä.

Osallistuneet yritykset jakautuivat Pirkanmaan Buustin sisällä seuraavasti:
MyyntiBuusti 203 yritystä
KasvuBuusti 58 yritystä
JatkoBuusti 1 yritys, 47 henkilöä
eBuusti 838 yritystä
PisnesKoutsi 72 yritystä

Pirkamaan Buustin palveluiden kokonaisasiakastyytyväisyydeksi muodostui 4.2, asteikolla 0 - 5.
Vaikuttavuusselvityksen tulokset tiivistettynä olivat:
- 84% mielestä tavoitteet saavutettiin erittäin tai melko hyvin
- 74% piti Buustin palveluja erittäin tai melko hyödyllisinä
- 86% vastaajista voisi suositella Buustin palveluja muille yrityksille

* Asiakkaiden arvion mukaan Buustin vaikutukset heidän yritystensä liiketoimintaan ovat olleet hyvin merkittäviä ja monipuolisia.

* Pirkanmaan Buustiin osallistuneista yrityksistä 24 %:lla saatu yritystoiminnan kehittämiseen liittyvä palvelu, vaikutti henkilöstömäärän kasvuun. Vastaajien yritykset olivat työllistäneet yhteensä 49 henkilöä lisää hankkeen aikana.