Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10810

Projektin nimi: Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 3

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: keski-suomi.yes-keskus.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: Johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Opetushenkilöstö seuraavista organisaatioista: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän seudun yrittäjyyslukio ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, sekä kuntien henkilöstöä ja pk-yritysten henkilöstöä.

Tämän lisäksi mukaan pyritään saamaan uusina kohderyhminä opettajia / kouluttajia esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukioista (pois lukien yrittäjyyslukioiden opettajat), Jyväskylän kotitalousoppilaitoksesta, Jyväskylän Kristillisestä opistosta, Keski-Suomen opistosta ja Karstulan kansanopistosta.

Hankkeen toimista pyritään kohdentamaan mahdollisimman suuri osa pohjoisen Keski-Suomen alueelle mm. seuraavasti: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän resurssi suunnataan pääasiallisesti Saarijärven ja Viitasaaren yksiköiden toiminnan kehittämiseen, yhteensä 7:stä Road Show -tapahtumasta 4 toteutetaan ko. alueella. Kuntakohtainen kehittäminen tapahtuu mm. Saarijärvellä, Viitasaari-Pihtiputaalla, Kinnulassa, Karstulassa ja Kyyjärvellä.

Kehitettyjen menetelmien levittäminen painottuu myös ko. alueelle.

Hankkeen resursseista 35% suunnataan Pohjoisen Keski-Suomen alueelle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun toteuttamaan opetukseen osallistuviin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Vaikutukset pidemmällä aikavälillä kohdistuvat Keski-Suomen elinkeinoelämään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 510, joista naisia 365

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toteuttaa maakunnan kehittämissuunnitelmaa - tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta. Projekti on osa laajaa toimintakokonaisuutta, jonka avulla Keski-Suomesta rakennetaan nuoryrittäjyyden edelläkävijämaakuntaa, joka tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä paikallisella, mutta myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.Projekti rakentaa Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua esiopetuksesta korkea-asteelle mm. opettajakoulutuksen kehittämisen kautta.

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku tarkoittaa oppimismahdollisuuksien kokonaisuutta, jossa yrittäjyys kulkee oppijan mukana lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Keski-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun mallissa yrittäjyys koostuu oppimisen vaiheista ensin varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja jatkuu toisen asteen koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Kolmas sektori sekä kuntien ja kaupunkien nuorisotoimet edustavat toimintaympäristöjä, jotka merkittävästi lisäävät nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua yrittäjyyttä edistävään toimintaan monin eri tavoin.

KESKEISET TOIMINTAMALLIT

1)Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun oppimismenetelmien ja -ympäristöjen kehittäminen
Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa valmennusprosessi, johon osallistuu eri organisaatioiden yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä vastaavia henkilöitä. Valmennusprosessilla yhdistetään eri tahojen osaamista, opitaan yhdessä ja kehitetään ehjää polkua.

2) Kuntakohtainen kehittämistyö: valmennus ja konsultointi
Kehitetään ja mallinnetaan Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua kunnissa esim. Laukaassa, Keuruulla, Hankasalmella ja pohjoisen Keski-Suomen kunnissa, jotka ovat olleet mukana Y4-toiminnassa aikaisemmin. Mukaan otetaan myös uusia kuntia.

3) Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun Road Show
Road shown tarkoituksena on lisätä yrittäjyyskasvatuksen näkyvyyttä. Tapahtuma koostuu maakunnan parhaiden ja paikkakunnan yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjen luovasta esittelystä sekä yhteisestä dialogista. Tapahtuma on kohtaamisympäristö, joka kumuloi yrittäjyyskasvatuksen osaamista, mahdollistaa innovaatiot sekä olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen.

4) Ylimaakunnallinen benchmarking
Tehdään yhteistyötä esim. Valkeakosken ja Seinäjoen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien kanssa.

5) Yhteistyö opettajakoulutuksen kehittämisessä
Liitetään Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun menetelmät ja ympäristöt osaksi opettajankoulutuksen kehittymistä.

TULOKSET

1. Koulutusorganisaatioita yhdistävä verkosto ja toimintamalli, joka toteuttaa ja kehittää Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua.

2. Toiminnassa olevat Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun oppimismenetelmät ja -ympäristöt sekä oppimateriaalia.

3. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun oppimismenetelmät ja -ympäristöt ovat osa
perusopetuksen ja toisen asteen opettajakoulutuksen yrittäjyysopintojen kehittymistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa tehdään yhdessä osatoteuttajien kanssa erillinen tiedotussuunnitelma, jossa noudatetaan rahoittajan ohjeita.

Organisaatioiden sisäinen tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtuu jokaisen organisaation sisällä organisaation normaalin tiedotusjärjestelmän mukaan (www-sivut, koulutus- ja tiedotustilaisuudet jne.)

Maakunnallinen tiedottaminen
Maakunnallinen tiedottaminen järjestetään yhdessä Y4-hengen mukaisesti. Tiedotustilaisuuksina toimivat valmennustilaisuudet, maakunnallinen Road Show ja muut tapahtumat. Tiedotusvälineitä pyydetään mukaan ko. tilaisuuksiin. Paikallis- ja aluelehtiin tehdään lehdistötiedotteita. Tämän lisäksi osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin.

Valtakunnallinen tiedottaminen
Valtakunnallisessa tiedottamisessa hyödynnetään olemassa olevia yrittäjyyskasvattajien verkostoja, koulutustilaisuuksia ja ammattilehtiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen Keski-Suomen maakunnassa käynnistyy yhteisen valmennuksen avulla vuoden 2008 aikana.

Hyvien käytäntöjen levittäminen maakunnan ulkopuolelle aloitetaan vuoden 2009 aikana.

Valtakunnalliseen levitykseen Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku lähtee vuoden 2011 aikana, jolloin oppimismenetelmien ja -ympäristöjen mallintaminen saadaan päätökseen.

Kaikille avoimena levityskanavana koko hankkeen ajan toimivat osatoteuttajien www-sivut.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 641 373

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 629 415

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 781 824

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 762 074

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -hanke on vahvistanut yrittäjyyskasvatuksen toteutumista esiopetuksesta korkea-asteelle Keski-Suomessa. Hankkeessa on jaettu kokemuksia tekemällä oppimisen menetelmistä, kehitetty yrittäjyyskasvatuksen maakunnallista strategiaa sekä rakennettu Keski-Suomen yrittäjyyskasvattajien verkosto.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koordinoima hanke toteutettiin 1.5.2008-30.6.2012. Hankkeen osatoteuttajia olivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus. Hankkeessa oli mukana myös keskisuomalaisia kuntia, yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli hankkeen toteuttajaorganisaatioiden opetushenkilöstö sekä kuntien ja yritysten henkilöstö. Lisäksi mukaan maakunnalliseen yrittäjyyskasvatuksen verkostoon tuli uutena kohderyhmänä opettajia esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukioista ja kansanopistoista. Välilliseen kohderyhmään kuuluivat opiskelijat sekä kolmanen sektorin toimijat.

Hankkeen toiminta on ollut projektisuunnitelman mukaista ja hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu. Hankkeeseen osallistuneet toimijat ovat muodostaneet Keski-Suomeen maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkoston. Verkostossa on kehitetty ja jaettu kokemuksia sekä levitetty tietoa eri ikävaiheisiin soveltuvista ja yritteliästä elämänasennetta edistävistä tekemällä oppimisen menetelmistä. Yrittäjyyskasvatuksen oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä on mallinnettu ja koottu keskisuomalaisten käyttöön sekä muodostettu oppimismahdollisuuksien kokonaisuus, Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun malli. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun malli kuvaa keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen monipuolista kokonaisuutta, joka toimii jatkumona kouluasteelta toiselle aina esiopetuksesta korkea-asteelle ja opettajankoulutukseen saakka. Samalla ehjä polku kuvaa yksilön moninaisia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa yritteliääksi työntekijäksi tai yrittäjäksi.

Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista oli yrittäjyyskasvatuksen strateginen kehittäminen Keski-Suomessa. Strategisen kehittämisen tueksi uudistettiin Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma, Keski-Suomi kasvuun yhdessä yrittäen! Ohjelma sisältää tavoitteet ja suuntaviivat maakunnalliselle yrittäjyyskasvatukselle vuosille 2011-2015.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajakorkeakoulu ovat osaltaan vahvistaneet yrittäjyyskasvatusta osaksi opettajien ammattitaidon kehittämistä sekä opettajankoulutusta. Perusopetuksen ja toisen asteen opettajankoulutuksessa pedagoginen yrittäjyyskasvatusyhteistyö on myös vahvistunut. Hankkeessa on järjestetty opettajankouluttajille sekä kuntien opettajille täydennyskoulutusta mm. 2 pidempikestoista Liekki-valmennusta sekä kipinäpäiviä eri puolilla maakuntaa.

Hankkeessa käynnistettiin yhteensä 9 yrittäjyyskasvatuksen kuntaprosessia. Kunnista mukana olivat Hankasalmi, Jämsä, Kannonkoski, Konnevesi, Laukaa, Muurame, Pihtipudas, Saarijärvi sekä Toivakka. Kaikki kuntatiimit kehittivät oman kuntansa yrittäjyyskasvatuksen mallinsa sekä eri kouluasteilla hyväksi havaittuja, toimivia ja vakiintuneita yksittäisiä oppimisympäristöjä ja –menetelmiä sekä toimintamalleja.

Hankkeen kaikki tulokset on koottu kattavasti Keski-Suomen YES-keskuksen internet-sivuille, http://www.keski-suomi.yes-keskus.fi.