Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10814

Projektin nimi: Puuteollisuuden virtuaalikoulu

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: Satamakatu 19, PL 197

Puhelinnumero: 02-6235000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankkeessa käytettiin WinNovan Moodlealustaa

Vastuuhenkilön nimi: Taina Kivioja

Asema: Kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut

Sähköposti: taina.kivioja(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044-4557306

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Rauman, Seinäjoen, Porin, Pohjois-Satakunnan, Tampereen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Lahden, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Lahti, Harjavalta, Hausjärvi, Orimattila, Padasjoki, Eurajoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Loppi, Honkajoki, Eura, Ilmajoki, Jämijärvi, Pirkkala, Nokia, Pori, Luvia, Nakkila, Alajärvi, Köyliö, Kuortane, Kauhava, Huittinen, Kankaanpää, Ylöjärvi, Tampere, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Lappajärvi, Karvia, Vesilahti, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Kangasala, Lapua, Alavus, Lempäälä, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat puutuoteteollisuus, puualan ja alaa palvelevien yritysten edustajat, puualan koulutusta palvelevat opettajat, muu henkilöstö, alalle rekrytoitavat, alan asiantuntijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on puutuotetoimialan elinkeinoelämä

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71, joista naisia 9

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puutuoteteollisuus on merkittävä elinkeinoelämän toimiala, erityisesti sahateollisuus ja siihen liittyvä jalostuksen sektori. Nykyisessä koulutusrakenteessa toisen asteen puualan koulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden valinnat ovat painottuneet puusepänalaan samalla, kun sahateollisuuden koulutusohjelman opiskelijamäärät ovat jääneet selvästi pienemmiksi verrattuna siihen, mitä teollisuuden työvoiman tarve tulevaisuudessa edellyttää. Teollisuuden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet, samalla kuitenkin teknikkokoulutus on lopetettu, joten on syntynyt vajetta saada rekrytoitua osaavaa työvoimaa. Sahateollisuuden koulutusta tarjotaan nykyisin vain muutamassa oppilaitoksessa ja sen saavutettavuus muilla paikkakunnilla on huono. Sama puute koskee puusepänalaan kuuluvaa rakennuspuusepänkoulutusta.

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:1 "Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa "- raportissa esitetyt koulutuksen kehitystarpeet ovat hankkeen suunnittelun pohja-aineistoa.

Hankkeessa kehitetään ja testataan sahateollisuuden koulutusohjelmaan ja rakennuspuusepänteollisuuteen liittyvää virtuaalista ja verkko-oppimiseen pohjautuvaa opetusta, aineistoja ja menetelmiä, jotta pystytään paremmin ja monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja tarjoamalla saamaan koulutuksesta vetovoimaisempaa ja paremmin työelämän tarpeita vastaavaa.

Hankkeessa kehitetään yhteinen Moodle-oppimisalusta sekä sahaprosessinhoitajan että rakennuspuusepän koulutukseen ja huomioidaan opetussunnitelman ennakoidut muutostarpeet (uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma tullee v. 2009).

Oppimisaineistoa hyödynnetään toimijaverkostossa jo hankkeen aikana ja jatkossa hankkeen jälkeen aloitettavissa koulutuksissa. Kumppaneina hankkeessa toimii puu- ja rakennusalan sekä aluekehityksen ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia, asiantuntijatahoja ja tutkimuslaitoksia.

Kukin toimija keskittyy omaan erikoisosaamisalueensa aineiston ja materiaalin koostamiseen ja näin saadaan yhteisenä pakettina alalle laaja-alainen ja teollisuuden tarpeita vastaava opetusmateriaali päivitettynä.

Hankkeessa luodaan sahateollisuuden ja rakennuspuusepänteollisuuden ammatilliseen koulutukseen soveltuvaa opetusaineistoja ja tehtäviä esim. automaation alalta. Uudenlaisen koulutusmallin ja aineiston avulla luodaan oppilaille kiinnostava tapa opiskella ja samalla valmennetaan kohti itsenäistä prosessityöskentelyä, jota työelämä heiltä tulevaisuudessa odottaa.
Aineistoa apuna käyttäen voidaan erityisosaamista vaativaa koulutusta tarjota pienemmille ryhmille kauempana kustannustehokkaasti. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta tarjota koulutusta alueella non-stop -tyyppisesti yritysten työvoimatarpeiden mukaan ja etsitään toimivia rekrytointinalleja.

Kansainvälisessä ympäristössä tapahtuvaa yhteistyötä kehitetään rakennus- ja puualan kv. yhteistöoppilaitosten kanssa. Hankkeen aikana tehdään etäopetuskokeiluja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi-/markkinointivaihe

Hankkeen tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä esitellään puuteollisuualan yrityksille suorilla kontakteilla. Alan opettajiin ollaan suoraan yhteydessä ja projektista tiedotetaan hankkeen omien verkkosivujen kautta. Myös puuteollisuualan sidosryhmiin jaetaan tietoa hankkeesta. Lehti-ilmoituksia laaditaan tarpeen mukaan.

Toteutusvaihe
Hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä ja erityisesti kv-toiminnasta tehdään lehdistötiedote ja pyritään saamaan myös laajempaa julkisuutta varsinkin luoduille uusille elementeille.
Lehti-ilmoituksia tarpeen mukaan.

Tulosten levittäminen mitä, milloin, kenelle, miten (välineet).
Saatuja tuloksia levitetään alan muihin oppilaitoksiin ja puuteollisuuden alan keskeisten toimijoiden tietoon. Käytetään kaikkia mahdollisia tarkoituksenmukaisia keinoja. Hankkeesta laaditaan esitteitä ja tulokset levitetään alan oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä sidosryhmille. Tiedottamisella edistetään alan vetovoimaisuutta ja kohdistettaan tiedotusta myös nuorille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009:
Tiedotetaan alueiden yrityksille, sidosryhmille ja opettajille hankkeesta ja aktivoidaan heitä mukaan hankkeeseen. Käytetään suoria kontakteja.

2010 :
Tiedotetaan ja esitellään tuloksia ja kokemuksia tarvittaessa muiden alojen virtuaalioppimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille edustajille.
Pyritään edistämään tiedottamisella alan vetovoimaisuutta ja kohdistetaan tiedotusta myös nuorille olemalla esillä mm. messuilla ja rekrytointitapahtumissa jakamalla tietoa oppilaanohjaajille ja muille rekrytoinnin kannalta tärkeille tahoille.
Kv-toiminnan tiedottamista suunnitellaan projektitoimijoiden kesken tiedottamalla

2011
Tiedotetaan kunkin toimijan oman organisaation sisällä puu- ja muiden alojen opettajille info- ja esittelytilaisuuksissa tuloksista.

Päätoteuttajan ja osatoteuttajien toimesta levitetään saatuja tuloksia alan oppilaitoksiin, alan yrityksiin ja keskeisten toimijoiden tietoon suorilla kontaktikäynneillä, sähköisesti sekä workshoptyyppisesti.
Pyritään edistämään tiedottamisella alan vetovoimaisuutta
Levitystä ja Moodlen käyttöideaa esitellään muille projektitoimijoille projektiverkostotapahtumissa tai benchmarking- tapaamisissa. Laaditaan tiedote alan julkaisuihin.( mm. Puumies- lehti)
Levitystyötä tehdään myös ulkomaisille kumppaneille Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa silmälläpitäen tulevaisuuden hankkeistus asiassa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 191 174

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 972

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 022

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 259 700

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Puutuoteteollisuus on merkittävä elinkeinoelämän toimiala; erityisesti sahateollisuus ja siihen liittyvä jalostuksen sektori. Nykyisessä koulutusrakenteessa toisen asteen puualan koulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden valinnat ovat painottuneet puusepänalaan, kun taas prosessiteollisuuden (sahateollisuuden) koulutusohjelman opiskelijamäärät ovat jääneet selvästi pienemmiksi verrattuna siihen, mitä teollisuuden työvoiman tarve tulevaisuudessa edellyttää. Teollisuuden osaamisvaatimukset ovat alalla kasvaneet. Samalla kuitenkin teknikkokoulutus on lopetettu, joten on syntynyt vajetta saada rekrytoitua osaavaa työvoimaa.

Prosessiteollisuuden (sahateollisuuden) koulutusta tarjotaan nykyisin vain muutamassa oppilaitoksessa ja sen saavutettavuus muilla paikkakunnilla on huono. Sama puute koskee puusepänalaan kuuluvaa rakennuspuusepänkoulutusta. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:1 "Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa" - raportissa esitetyt koulutuksen kehitystarpeet olivat hankkeen suunnittelun pohjalla.

Hankkeen pääasiallisimpana tavoitteena oli tuottaa, kehittää ja testata sahateollisuuden koulutusohjelmaan ja rakennuspuusepänteollisuuteen liittyvää virtuaalista ja verkko-oppimiseen pohjautuvaa opetusta tukevaa, aineistoa ja menetelmiä, jotta pystytään paremmin ja monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja tarjoamalla saamaan koulutuksesta vetovoimaisempaa ja paremmin työelämän tarpeita vastaavaa.

Tuloksena hankkeessa toteutettiin yhteinen Moodle-oppimisalusta, jonka rakenne ja työtilat muokattiin vastaamaan uutta prosessinhoitajan (sahateollisuus) opetussuunnitelmaa ja tutkinnon osia. Aineistoja tuotettiin myös hyödynnettäväksi rakennuspuusepänteollisuuden ja levyteollisuuden koulutuksiin soveltuen. Oppimisaineistoa hyödynnetttiin toimijaverkostossa jo hankkeen aikana ja jatkossa niitä voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen aloitettavissa koulutuksissa. Hankkeen aikana aineistoa markkinoitiin erillisessa yrityksille ja opettajille kohdistetussa seminaarissa sekä esiteltiin henkilökohtaisilla levityskäynneillä yrityksiin ja oppilaitoksiin erityisesti Satakunnassa, EteläPohjanmaalla ja Lahden seudulla. Aineisto herätti alan yrityksissä kiinnostusta; kiinnostuneille annettiin käyttölupa väliaikaiseen testaukseen Moodlessa.

Kumppaneina hankkeessa toimi puu- ja rakennusalan ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia, jotka tuottivat ja testasivat aineistoja, sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijatahoja, jotka toimivat aineistojen tuottajina. Kukin toimija keskittyi oman erikoisosaamisalueensa aineiston ja materiaalin koostamiseen ja näin saatiin yhteisenä pakettina alalle laaja-alainen ja teollisuuden tarpeita vastaava opetusmateriaali päivitettynä.

Hankkeessa luotiin sahateollisuuden ja rakennuspuusepänteollisuuden ammatilliseen koulutukseen soveltuva opetusaineisto sisältäen myös aineistoja runsaasti automaation alalta. Uudenlaisen koulutusmallin ja aineiston avulla syntyy oppilaille kiinnostava tapa opiskella ja samalla voidaan valmentaa heidät kohti itsenäistä prosessityöskentelyä. Osa tehtävistä on räätälöity yrityskohtaisiksi esim. työssäoppimispaikoilla tehtäviksi. Aineistoa apuna käyttäen voidaan erityisosaamista vaativaa koulutusta tarjota pienemmille ryhmille myös etäopiskeluna kustannustehokkaasti. Hankkeessa testattiin mahdollisuutta tarjota koulutusta alueella non-stop -tyyppisesti ja vastattiin näin yrityksen rekrytointitarpeeseen. Tämä voisi olla toimiva rekrytointimalli myös jatkossa.

Hankkeen tavoitteena oli myös kohottaa opettajien verkko-opetustaitoja ja Moodlen käyttöä opetuksessa. Tätä tuettiin järjestämällä kolme koulutustilaisuutta, joissa asiantuntijatahona toimi Virtuaaliammattikorkeakoulu, Tamk.
Kansainvälisessä ympäristössä tapahtuvaa yhteistyötä kehitettiin rakennus- ja puualan kv.yhteistyöoppilaitosten kanssa. Opintomatkoja ja yhteistyöneuvottelumatkoja toteutettiin kaksi Latviaan ja Liettuaan, joihin osallistui hankeverkosto ja joiden aikana osapuolet suunnittelivat oppilasvaihtoa ja kehityshankkeita.
Hankkeen jatkoyhteydenpitoa varten perustettiin wikialusta, jota voidaan käyttää aineistojen kehittämistyössä ja viestinnän välineena.

Hankkeen päätoteuttaja: Winnova, Länsi-rannikon koulutus Oy
Sedu, aikuiskoulutus
Koulutuskeskus Salpaus
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Virtuaaliammattikorkeakoulu, Tamk
Lahden ammattikorkeakoulu