Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10815

Projektin nimi: Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 1 A

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jao.fi

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Salminen

Asema: Johtaja

Sähköposti: hannu.salminen(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5101

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Välityömarkkinoiden kohderyhmä =rakenteelliseen työttömyyteen luettavat henkilöt; pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja henkilöt joiden työttömyys uhkaa pitkittyä.

Projektiin valitaan kohderyhmästä ensisijaisesti ne, joilla on parhaat mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille ja jotka hyötyvät projektin toimenpiteistä.

Kohderyhmään kuuluvat lisäksi kolmannella sektorilla, kuntaorganisaatioissa tai yksityisellä sektorilla palkkatukityössä tai työelämävalmennus-/työharjoittelujaksolla tai työkokeilussa toimivat työntekijät.

Projektin kustannuksista ja resursseista arvioidaan kohdentuvan 12 % Viitasaari-Saarijärven kehysalueeseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1 Kolmannen sektorin työpaikkojen esimiehet ja työvalmentajat
2. Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutuspäälliköt ja kouluttajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 534, joista naisia 324

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 553, joista naisia 316

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut

Projektin päämääränä on projektiin osallistuvien työttömien työnhakijoiden ja palkkatukityössä toimivien parempi työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Tavoitteena on
1.lisätä pitkään työttöminä olleiden mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille ammatillista osaamista lisäämällä ja ammatillisen polun rakentumisen ohjauksella.
2.lisätä palkkatuetun työn vaikuttavuutta työllistymiseen liittämällä palkkatukijaksoon ammatillisen osaamisen tavoitteellinen kehittäminen

Projektin tuloksena
1. Työnhakijoiden ammatillista osaamista ja työkykyisyyttä on arvioitu ja dokumentoitu.
2. Palkkatukityössä toimivien ammatillista osaamista on arvioitu ja dokumentoitu
3. Työnhakijoiden ammatillinen osaaminen on lisääntynyt.
4. Palkkatukityössä, työelämävalmennuksessa, työharjoittelussa tai työkokeilussa toimivien
ammatillinen osaaminen on lisääntynyt
5. Työnhakijoista 60 työllistyy avoimille työmarkkinoille
6. Työnhakijoista 100 suorittaa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan projektin aikana.
7. Yritykset ja muut organisaatiot ovat saaneet työntekijöitä.
8. Ammatillisen osaamisen kehittäminen on liitetty osaksi tuettua työllistämistä.
9. Ammatillinen aikuiskoulutus on aktiivinen toimija välityömarkkinoilla

Projektin toimenpiteet:
1.Ohjauspalvelutiimien muodostaminen ja niiden toiminnan vakiinnuttaminen
2.Työnhakijan terveydentilan arviointiin ohjaaminen
3.Työnhakijan ja palkkatukityössä, työelämävalmennuksessa, työharjoittelussa tai
työkokeilussa toimivan ammatillisen osaamisen arvioiminen osaamiskartoituksen tai
alan ammatillisen kouluttajan avulla
4. Työpainotteisten Aikuinen takaisin työelämään -koulutusten toteuttaminen.
5.Ammatillisen osaamisen kehittymiseen tähtäävien koulutusten toteuttaminen
6.Työttömän työnhakijan ohjaaminen ammatillisen polun rakentamisessa.
7.Ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintamallien kehittäminen
8.Ammatillisen osaamisen kehittämisen tuominen osaksi välityömarkkinoiden
toimivuuden lisäämistä.

Projektin välittömään kohderyhmään kuuluvat:
1. Välityömarkkinoiden kohderyhmä =rakenteelliseen työttömyyteen luettavat henkilöt; pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja henkilöt joiden työttömyys uhkaa pitkittyä.
2. Palkkatukityössä tai työelämävalmennus-, työharjoittelu- tai työkokeilujaksolla toimivat työntekijät

Projektia toteuttavat:
Hallinnoija ja toteuttaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, aikuisopisto
Osatoteuttaja: Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa suunnitellaan tiedottamista yhdessä Välityömarkkinoiden kehittämisohjelman muiden projektien kanssa.

Tiedottamista toteutetaan mm. seuraaville tahoille
1. Kuntien- ja kuntayhtymien edustajat ja yritysten edustajat
2. TE-toimistot
3. Työttömien yhdistykset, kolmannen sektorin toimijat
4. Verkostolle ja toimijoille tiedottaminen
5. Julkisuuteen tiedottaminen
Tiedottaminen hoidetaan osittain (tahot 1, 4 ja 5) keskitetysti koordinaatiohankkeen toimesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä levitetään koko hankkeen ajan TE-toimistojen kesken. Samoin toteuttajaoppilaitosten välillä käydään keskustelua hyviin tuloksiin johtaneista toimintatavoista.

Välityömarkkinoiden kehittämisohjelman arvioinnin tuloksena esiin nousseita hyviä käytänteitä levitetään koordinaatiohankkeen ohjauksessa.

Hyviä käytänteitä levitetään ns. ulkopuolisille tahoille pääosin vuonna 2011

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 542 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 527 188

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 672 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 653 350

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli edistää pitkään työttömänä työnhakijoina olleiden ja palkkatukityössä tai työharjoittelussa toimivien työllistymistä avoimille työmarkkinoille ammatillista osaamista lisäämällä.

Projektiin osallistui 290 työtöntä työnhakijaa Jyväskylän ja Äänekosken (Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski) TE-toimistojen alueilta. Heistä 113 oli pitkäaikaistyötöntä.

Kaikissa em. neljässä TE-toimistossa toimi ohjauspalvelutiimi, joka valitsi ja ohjasi osallistujat projektin tarjoaminen palvelujen piiriin.
Ohjauspalvelutiimiin osallistui työvoimaneuvoja, aikuiskoulutuksen opinto-ohjaaja, projektipäällikkö sekä kulloinenkin asiakas.

Osallistujille nimettiin omat ohjaajat, jotka olivat aikuiskoulutuksessa toimivia opinto-ohjaajia, mutta jotka toimivat osa-aikaisina projektityöntekijöinä. Nämä vtm-ohjaajat ohjasivat, tiedottivat ja neuvottelivat osallistujia jatkuvan ohjauksen periaatteella eli ohjaus jatkui huolimatta siitä, oliko osallistuja koulutuksessa, työharjoittelussa tai työttömänä. Jatkuvan ohjauksen tavoite oli tukea osallistujan ammatillisen polun rakentumista.

Ammatillisen polun rakentumisen tueksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus osallistua joko ohjaavaan koulutukseen tai osaamiskartoitukseen sekä ammatilliseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Nämä koulutukselliset palvelut olivat vain projektiin osallistujien saatavilla. Tämä malli takasi ammatillisen polun sujuvan etenemisen silloin, kun osallistuja oli koulutukseen halukas. Osallistujia ohjattiin myös työelämävalmennukseen, palkkatukityöhön ja oppisopimuskoulutukseen.

Työttömistä osallistujista 77 osallistui projektin ohjaavaan koulutukseen ja 99 osaamiskartoitukseen. Kaikkiaan ammatillisen koulutuksen aloitti 195 osallistujaa, joista 136 projektin ammatillisen tutkintotavoitteisen koulutuksen.

Projektin omassa ammatillisessa koulutuksessa koko tutkinnon suoritti 50 opiskelijaa ja 51 opiskelijaa suoritti yhteensä 100 osatutkintoa.

Projektiin osallistumisen päättyessä näistä 290 työttömänä aloittaneesta osallistujasta 64 työllistyi avoimille työmarkkinoille, 3 aloitti yritystoiminnan, 25 aloitti palkkatuetun työsuhteen ja 63 aloitti tai jatkoi projektin aikana aloitettua ammatillista koulutusta. Osallistujista 112 oli työttömänä osallistumisen päättyessä. Näistä 19 ei kyennyt terveydelliisistä syistä kehittämään ammatillista osaamistaan ja 41 henkilöä ei hyötynyt projektin palveluista tai ei ollut kiinnostunut ammatillisen osaamisensa kehittämisestä

Palkkatukityössä toimivien ammatillisen osaamisen lisäämiseksi projekti järjesti osaamiskartoituksia ja hankki tutkinnon suorittamiseen tarvittavaa valmistavaa koulutusta työn oheen sekä tutkintotilaisuuden.

Projektin järjestämiin palkkatuetussa työssä käyville soveltuviin osaamiskartoituksiin osallistui yhteensä 39 työntekijää, joista vain 2 keskeytti.

Projektin hankkiman valmistavan koulutuksen avulla eri työpaikoilla palkkatukityössä toimivat työntekijät suorittivat 5 ammatillista koko tutkintoa ja 47 osatutkintoa. Lisäksi palkkatukityössä ja työelämävalmennuksessa toimivat suorittivat yhteensä 296 työssä tarvittavaa lupaa tai korttia.

Palkkatukityössä toimivien työllistymistä koulutuksen jälkeen ei seurattu, koska he pääsääntöisesti jatkoivat edelleen samassa työsuhteessa koulutuksen jälkeen. Tiedossa on kuitenkin, että heistä useat jatkoivat ammatillisen tutkinnon suorittamista muilla rahoitusmuodoilla tai työllistyivät palkkatukijakson jälkeen.

Projektin tuloksena Jyväskylän aikuisopistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa on valmiuksia ja osaamista työttömien ammatillisen polun rakentumisen ohjaukseen myös silloin, kun he eivät ole opiskelijoiksi kirjautuneita = jatkuvan ohjauksen toimintatapa.

Oppilaitokset voivat toteuttaa osaamiskartoituksia tarvittaessa monialaisina, aikatauluiltaan ja sisällöiltään sekä työttömille että työssä käyville soveltuvina.

Jyväskylän aikuisopistossa kehitettiin ohjaavaa koulutusta kestoltaan ja sisällöiltään yksilöllisemmin toteutettaviksi. Tämän mahdollisti ohjaavan koulutuksen rahoitus yksittäisten opiskelijapaikkojen kapasiteettina.