Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10827

Projektin nimi: Kaivoskoulutuksen verkko-oppimateriaalivaranto

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Hallintopalvelut, Toripuistikko 5-7, 3.krs

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.redu.fi/ ja http://www.lao.fi/

Projektin kotisivun osoite: Ei ole vielä.

Vastuuhenkilön nimi: Aarno Lompolojärvi

Asema: Rehtori, Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutti

Sähköposti: aarno.lompolojarvi(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4741

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat toisen asteen kaivoskoulutusta antava henkilöstö oppilaitoksissa ja alan yrityksissä sekä alan opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat lähiammattialojen opiskelijat esim. metsäalan opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteet:
Tavoitteena on uuden digitaalisen verkko-oppimateriaalin luominen kaivosalan toisen asteen koulutukseen. Projektilla parannetaan alan kouluttajien valmiuksia ja koulutuksen laatua alan peruskoulutuksessa ja yrityksiin kohdentuvissa kehittämis- ja koulutuspalveluissa. Oppimateriaali on tarkoitettu kaikkien alan kouluttajien käyttöön valtakunnallisesti.

Keskeisimmät toimenpiteet:
*Tuottamissuunnitelman laatiminen (sisältää materiaalin tuottamisen, pilotoinnin ja arvioinnin) ja tuotantoon tarvittavien osaajien kiinnittäminen.
*Oppimateriaalin laatiminen ja pedagogisten laatukriteerien tarkastaminen pilotointivaiheessa.

Projektin tuotteet:
Projektissa tehdään opetussuunnitelmaan kiinnittyvä, eri moduuleista koostuva verkko-oppimateriaali toisen asteen kaivoskoulutukseen. Oppimateriaali on hyödynnettävissä myös ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on tuottaa monimediaista verkko-oppimateriaalia (videoita, animaatioita, simulaatioita ja kuvia), joka havainnollistaa pelkkää tekstiä paremmin käsiteltäviä asioita. Tuotettava verkko-oppimateriaali sisältää myös oppimistehtäviä.

Kohderyhmä:
Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat toisen asteen kaivoskoulutusta antava henkilöstö oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä alan opiskelijat. Oppimateriaalivarantoa voidaan hyödyntää myös ammattikorkeakouluissa. Pääosin verkko-oppimateriaalia hyödynnetään maakunnassa mutta tuotokset ovat myös valtakunnallisesti hyödynnettävissä.


Arvioidut tulokset ja vaikutukset:
Projektin tuloksena syntyy verkossa toimiva, ajan tasalla oleva verkko-oppimateriaali. Internetissä olevaa oppimateriaalia voidaan hyödyntää alan koulutusta järjestävissä organisaatioissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Projektilla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia oppimateriaalin saavutettavuuden parantamiseen, opetuksen tason laadukkuuteen, kouluttajien tietotaidon ylläpitämiseen, koulutusta järjestävien tahojen yhteistyöhön ja alan kiinnostavuuden lisäämiseen. Opiskelijat saavat alan ajantasaisen opetuksen, joka helpottaa siirtymistä työelämään.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Lapin ammattiopiston ja Ammattiopisto LAPPIAN kotisivuilla ja ohjausryhmän välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 265 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 826

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 331 425

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 915

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tuloksena syntyi materiaali-DVD ja verkossa toimiva, ajan tasalla oleva oppimateriaali kaivosalalle. Verkko-oppimateriaali pohjautuu kaivosalan toisen asteen opetussuunnitelmaan, jonka mukaan aineisto on jaoteltu eri moduuleihin. Internetissä olevaa oppimateriaalia voidaan hyödyntää alan koulutusta järjestävissä organisaatioissa valtakunnallisesti. Verkko-oppimateriaali on helposti käytettävissä, sijainnista riippumaton ja sen päivittäminen on tarkoituksenmukaisempaa. Tuotettu verkko-oppimateriaali sisältää myös oppimistehtäviä sekä ohjeet materiaalin käytölle ja OpenMoode-ympäristöön kirjautumiselle. Projekti on vaikuttanut myönteisesti oppimateriaalin saavutettavuuden parantamiseen, opetuksen tason laadun turvaamiseen, kouluttajien tietotaidon ylläpitämiseen, koulutusta järjestävien tahojen yhteistyöhön ja alan kiinnostavuuden lisäämiseen. Verkko-oppimateriaalin myötä opiskelijat tulevat saamaan ajantasaisen opetuksen, joka vaikuttaa muun muassa työelämävastaavuuteen ja työelämään siirtymiseen.
Hanke on ollut merkittävä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Hankkeen myötä olemme kilpailukykyisen koulutuksen kehittämisen kärjessä. Digitaalisen oppimateriaalivarannon avulla pysymme mukana oppimiskulttuurin muutoksessa ja mahdollistamme ajasta ja paikasta riippumattoman, monimediaisen, opiskelun.