Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10831

Projektin nimi: TE-nelonen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus / Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Vapaudenkatu 58 A

Puhelinnumero: 010 60 40149

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mol.fi/jyvaskyla

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Vuokko Marttila

Asema: Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja

Sähköposti: vuokko.marttila(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 010 60 41183, 050 3961712

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset ja työnantajat, ulkomaiset työnhakijat, maassa olevat ulkomaalaistaustaiset työnhakijat, sekä kotimainen että ulkomainen Eures-verkosto.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, muut TE-toimistot, muut projektit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TE-nelonen on Jyväskylän TE-toimiston toteuttama oman tuotannon hanke, jonka tarkoituksena on toimia tukirakenteena muille ESR-hankkeille.

Projektin toimenpiteenä on Eures-palveluiden markkinointi yrityksille ja yritysten avustaminen ulkomaisen työvoiman hankinnassa EURES-verkostoa hyödyntämällä. Yrityskäyntejä tehdään työvoimaa tarvitseviin yrityksiin sekä järjestetään yrittäjille, yrittäjäjärjestöille, kehittämisyhtiöille ja muille vastaaville tahoille tilaisuuksia, joissa markkinoidaan palvelua. Yrityksille järjestetään räätälöidysti ulkomaan rekrytointimatkoja, tehdään esivalintoja ja autetaan tulevan työvoiman relocation-palveluissa. Vastataan Kotti-hankkeen kautta tulleisiin ulkomaisen ja maahanmuuttaja työvoiman kysyntään yrityksille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan muille projektitoimijoille, TE-toimistoille ja viranomaisille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista tiedotetaan yhteistyökokouksissa ja Jyväskylän TE-toimiston palvelujen markkinointitilaisuuksissa koko projektin toiminnan ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 302

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 114 302

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Jyväskylän TE-toimistossa tarvittiin oman tuotannon tukiprojekti vastaamaan työvoiman saatavuuden haasteisiin. Alueella oli tarve kehittää toimintamalleja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi ja alueella olevan ulkomaisen työvoiman edistämiseksi ja hallitsemiseksi EURES-palveluja markkinoimalla ja yhteistyömuotoja kehittämällä TE-toimiston, työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoyhtiöiden kanssa.

Aluksi TE-nelonen -projektin toiminta oli erityisesti EURES-palveluiden tunnetuksi tekemistä yrityksille ja sidosryhmille.

Projektisuunnitelmaa päivitettiin keväällä 2010 vastaamaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä. Taloustilanteen ja työmarkkinoiden kysyntätilanteen muutoksen vuoksi alkuperäinen projektisuunnitelma ei enää vastannut muuttunutta tilannetta. Päivitetyssä projektisuunnitelmassa toimenpiteet kohdistuivat myös ulkomaalaistaustaisiin työnhakijoihin.

TE-nelonen -projektissa on verkostoiduttu aktiivisesti alueen yritysten, yhteistyötahojen/sidosryhmien kanssa. Lisäksi on osallistuttu Matto-tukiprojektin järjestämiin tilaisuuksiin ja kehitetty yhteistyötä valtakunnallisten ja alueellisten työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvien projektien kanssa (Keski-Suomessa: Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen, Osaajia teollisuudelle jne). Osallistuminen valtakunnallisiin työperusteisen maahanmuuton työkokouksiin ja seminaareihin on ollut myös tärkeä verkottumiskanava. Kansainvälisellä tasolla International Metropolis -konferenssi Portugalissa antoi mahdollisuuden verkostoitua EU-tasolla ja nähdä työperusteisen maahanmuuton asioita kokonaisvaltaisesti, koko Euroopan näkökulmasta.

Ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden markkinoimiseksi yrityksille TE -nelonen -projektissa laadittiin esite "Kansainvälistymistä Ulkomaalaistaustaisen Työntekijän Avulla". Esitteessä mainittiin mm. 5 hyvää syytä palkata ulkomaalaistaustainen osaaja.

TE -nelonen -projektissa haravoitiin Keski-Suomen alueella kaikki Kotti-projektin Yritysharavaan saadut signaalit eli etsittiin yrittäjiä, joilla on tarve/kiinnostus palkata ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä ja haravoitu TE-toimiston ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, jotka mahdollisesti voisivat vastata ko. yritysten tarpeisiin. Näiden tiimoilta on oltu yhteydessä sekä yrityksiin että potentiaalisiin ulkomaalaistaustaisiin työnhakijoihin. Yrityksille on lähetetty materiaaleja, joissa esitellään TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluja ja ulkomaalaistaustaisia työnhakijoitamme.

Työperusteisen maahanmuuton asioista on keskusteltu lukuisilla yrityskäynneillä, messuilla, yrittäjien seminaareissa sekä ilta- ja aamukahvitilaisuuksissa, joihin on säännöllisesti osallistuttu. Keskusteluissa esiin tulleisiin tarpeisiin on vastattu etsimällä tarvittavia osaajia.

Työnhakuvalmennus- ja osaamiskartoituskoulutuspakettia tarjottiin noin 240 korkeakoulutetulle ulkomaalaistaustaiselle työnhakijalle. Osaamiskartoituskoulutus, johon on yhdistettiin työnhakuvalmennus, toteutettiin marraskuussa 2010.

Äänekosken TE-toimiston, Jyväskylän TE-toimiston Eures-neuvojan ja ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntijan kanssa toteutettiin Mistä yritykselle työvoimaa -infoiltapäivä marraskuussa 2010 Pohjoisen Keski-Suomen yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisyhtiöiden edustajille. Tammikuussa 2011 Keski-Suomen osaamispäälliköille ja klusteripäälliköille järjestettiin TE-toimiston info-iltapäivä ajankohtaisista asioista; mm. työmarkkinakatsaus, työnantajapalvelut, Kotti/yritysharava ja EURES-palvelut.

Noin 100 korkeakoulutetulle ulkomaalaistaustaiselle työnhakijalle on lähetetty tietoa Protomon tarjomasta työllistymismahdollisuudesta ja kutsuttu heitä lähtemään mukaan tutustumaan Protomossa käynnissä oleviin projekteihin ja Protomon toimintaan yleensäkin. Osa kutsutuista on lähtenyt mukaan ja muutamille on auennut potentiaalisia projektityömahdollisuuksia. Jatkotapaamisia on sovittu.

Projektin puitteissa oltiin yhteydessä ammattikorkeakouluun ja ministeriöihin, jotta erityisesti Nursing-koulutusohjelmissa opiskeleville ulkomaalaistaustaisille nuorille olisi pakollista suomen kielen opetusta opintoihin sisältyvänä.

Puhu minulle suomea -kampanjan toteutusta Keski-Suomessa suunniteltiin, mutta peruttiin koska se ei ollut TE-nelonen projektisuunnitelman mukaista toimintaa, eikä kustannuksia ollut mahdollista kohdentaa Osaajaksi Keski-Suomeen hankkeelle. Kyseessä oli leikkimielinen hanke, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomioita suomenkielen osaamisen merkitykseen erityisesti harjoittelu- ja työpaikkoja etsittäessä.

Yrityskäynneillä ja yrittäjien aamukahvi-tilaisuuksissa on aktiivisesti markkinoitu myös oppilaitostemme kansainvälisiä työharjoittelijoita ja jaettu www.maailmalahella -nettiosoitetta.

TE-nelonen -projekti toimi koko Keski-Suomen alueella, vaikkakin toiminnan painopiste oli Jyvässeudun yrityksissä, sidosryhmissä ja projekteissa seudun suuren koon vuoksi.

Projektia ei enää jatkettu 2012, koska työmarkkinatilanteessa ei ollut näkyvissä parannusta.