Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10834

Projektin nimi: AALTO-ICE - Integrating Continuing Education

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TKK Lahden keskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245902-6

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: (09) 47001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahti.tkk.fi

Projektin kotisivun osoite: aaltopro.aalto.fi/fi/info/kehitystoiminta/aalto-ice

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Köninki

Asema: johtava koulutuspäällikkö

Sähköposti: kalevi.koninki(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 050 584 2160

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Helsingin, Lahden, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lahti, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Hartola, Loviisa, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sipoo, Sysmä, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektissa ei kohteena henkilöitä eikä ensisijaista kohderyhmää.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Aalto-yliopiston korkeakoulujen täydennyskoulutus- ja työelämän kehittämispalveluita tuottavat yksiköt
2 Metropolialueen ja erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta ja työelämän kehittämispalveluja tuottavat yksiköt
3. Projektin aikana tehtävään selvitykseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot
4. Metropolialueen ympäristöklusteriin liittyvät toimijat, erityisesti Lahden ympäristöosaamiskeskittymä (ympäristökampus)

Projektin alkuvaiheessa kartoitetaan muita mahdollisia yhteistyöorganisaatioita, joiden kanssa pyritään projektin aikana solmimaan pitkäkestoisia kumppanuuksia tulevaisuuden työelämän kehittämispalveluiden edellytysten parantamiseksi. Laajemmin ottaen välillisenä kohderyhmänä ovat ympäristöalan yritykset sekä elinkeinoelämä laajemminkin.

Projektin aikana pyritään kansainväliseen yliopistoyhteistyöhön. Hyödynnetään Aalto-yliopiston parhaita kansainvälisiä yhteistyöyliopistoja ja tutkimuslaitoksia pyrkimyksenä pitkällä tähtäimellä kansainväliseen, uutta luovaan täydennyskoulutukseen. Tässä projektissa pyritään yhteistyöhön Venäjän ja Baltian lisäksi muissa EU-maissa toimivien organisaatioiden kanssa.

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat muut metropolialueen ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutusta ja työelämän kehittämispalveluja tuottavat ja toteuttavat yksiköt sekä projektin toimenpiteisiin osallistuvat yritykset ja organisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Tarkoituksena on luoda teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan huippukorkeakouluista innovatiivinen tiedeyhteisö. Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös täydennyskoulutuksen kehittämiseksi.

Projektin päämääränä on luoda synergiaa Aalto-yliopiston yksiköiden välille ja kehittää uusi toimintamalli kansainvälisen tason täydennyskoulutus- ja työelämän kehittämispalvelutuotteiden aikaansaamiseksi eri organisaatioiden yhteistyönä ja niiden erityisosaamista hyödyntäen. Yhteistyön syventäminen myös ammattikorkeakoulujen kanssa on otettava huomioon metropolialueella.

Huipputulokset syntyvät vain yhteisen tekemisen kautta, hyödyntäen uusinta tietoa ja asiakaslähtöistä otetta kaikkessa tekemisessä. Projektin ja syntyvän toimintamallin sekä Best Practise käytäntöjen avulla luodaan uusia toimintatapoja osallistuvien organisaatioiden henkilöstölle tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi. Käytännössä projektin avulla tuetaan myös Aalto -yliopiston strategista kehittämistyötä luomalla uusia tapoja yhdistää ympäristö-, liiketoiminta-, ja muotoiluosaamista täydennyskoulutuksen ja työelämän kehittämispalveluiden osalta. Syntyvän toimintamallin pohjalta suunnitellaan ja kehitetään kansainvälisestikin kiinnostava ympäristöalan täydennyskoulutusohjelma.

Lahteen on kehittynyt kansallisesti merkittävä ympäristöosaamisen keskittymä. Samalla ympäristökampuksella toimivat syksystä 2008 alkaen muun muassa TKK Lahden keskus, Helsingin yliopiston (HY) ympäristöekologian laitos, ympäristöteknologiaan keskittynyt Lahden tiede- ja ympäristöalan yrityshautomo ja yritykset, ympäristölaboratorio, valtakunnallinen ympäristöteknologiaklusteri sekä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ympäristöopetus. Projekti edistää Lahden asemaa kansainvälisesti arvostettuna ympäristöalan osaajana ja ympäristöalan täydennyskoulutuksen tuottajana linkittäen sen vahvasti metropolialueen toimijoihin.

Projekti edistää tulevan Aalto-yliopiston pyrkimystä eurooppalaiseen parhaimmistoon ympäristöpainotteisessa täydennyskoulutuksessa sekä kestävän kehityksen huomioimisessa osana kaikkea toimintaa yhteiskunnassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Projektin käynnistyessä laaditaan lehdistötiedote ja pidetään tiedotustilaisuus.
tulosten tiedottamisesta.
- Projektille laaditaan esite, jossa kuvataan sen sisältöä sekä tavoitteita ja projektia esitellään myös toteuttajaorganisaatioiden internet -sivuilla.
- Projektia toteuttavat henkilöt esittelevät sen etenemistä ja saavutettuja tuloksia erilaisissa omien organisaatioidensa sekä sidosryhmien järjestämissä koti- sekä ulkomaisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa.
- Projektin toteutukseen sisältyy myös kaksi seminaaria, joissa sen tuloksista kerrotaan ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille.
- Projektin päätteeksi sen saavutuksista laaditaan esitys, joka julkaistaan sopivassa julkaisussa.

Projektin toteuttajien yhteiseksi työskentelyalustaksi perustetaan web-pohjainen Moodle-toimintaympäristö kommunikointia ja dokumentinhallintaa varten. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon ja tiedonkulun yli organisaatioiden. Muuta sisäistä tiedotusta hoidetaan sähköpostilistojen välityksellä sekä osatoteuttajien yhteyshenkilöiden kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa syntyvää toimintamallia ja hyviä käytäntöjä levitetään projektisuunnitelman mukaisesti erityisesti syksyn 2010 aikana.
- Ulkoisille sidosryhmille ja projektissa tehtävään selvitykseen osallistuville organisaatioille pidetään seminaari.
- Projektiin osallistuvien organisaatioiden ja metropolialueen ammattikorkeakouluille pidetään seminaari.
- Projektiin osallistuvissa organisaatioissa toteutetaan toimintamallin ja Best Practise -käytäntöjen levittäminen, joka saavuttaa laajasti koko henkilöstön näissä yksiköissä.
- Projektin etenemisen aikana ja sen päätyttyä havaittuja hyviä käytäntöjä tuodaan julki toteuttajaorganisaatioiden internet -sivuilla.
- Projektin etenemisen aikana jaetaan kokemuksia Moodle-työskentelyalustan toimivuudesta toteuttajien kesken
- Tulevaisuudessa yhdessä kehitetyn toimintamallin avulla luodun koulutusohjelman levittäminen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 518

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 345 792

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 420 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 415 792

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vuoden 2010 alussa aloittanutta Aalto-yliopistoa muodostettaessa myös täydennyskoulutus organisoitui uudelleen. AALTO-ICE -projektin keskeisenä tavoitteena oli luoda yhteinen toimintamalli täydennyskoulutuksen tuottamiseksi Aalto-yliopiston eri yksiköiden yhteistyönä. Tarkoituksena oli huomioida tuotteistamisprosessin kaikki vaiheet asiakastarpeiden selvittämisestä markkinoinnin ja toteutuksen suunnitteluun. Yhtenä tavoitteena oli kehittää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä koulutustuotannossa.

Toinen tavoite oli valmistella uutta ympäristöalan koulutustarjontaa kestävän kehityksen näkökulma huomioiden. Aalto-yliopiston painopisteiden mukaisesti täydennyskoulutuksessa kytkeytyy ympäristöala, kestävä kehitys, ympäristöasiat huomioiva muotoilu ja liiketoiminta. Lisäksi huomioidaan kansainvälistyminen.

Elinkeinoelämän osaamistarpeiden selvittämiseksi tehtiin koulutustarvehaastatteluja yrityksissä ja elinkeinoelämän organisaatioissa. Haastatteluissa selvitettiin ympäristöalan ja muita mahdollisia osaamistarpeita, koulutuksen kohderyhmiä, halukkuutta ja motivaatiota osallistua koulutukseen sekä toiveita koulutuksen toteuttamistavoista. Näin koottiin päivitystarpeita ja odotuksia ympäristö-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamisen koulutusteemoista. Tuloksista muodostettiin teema-alueita, ideoitiin koulutusaihioita, kohderyhmiä sekä toteuttamiskelpoisia jatkotoimenpiteitä.

Oppimiskokemuksen kannalta ja sidosryhmänäkökulman huomioimiseksi koulutustarvehaastattelut olivat yksi projektin keskeinen toimenpide. Eri alojen kuuleminen avarsi projektityöryhmän käsitystä ympäristöteeman moniulotteisuudesta sekä koulutustarpeiden kirjosta. Samalla laajennettiin käsitystä ympäristöalan koulutusmarkkinoista, kilpailutilanteesta ja olemassa olevasta tarjonnasta.

Projektissa käytiin läpi toteuttajien oppimisprosessi learning-by-doing –menetelmän kautta. Projektiin lähdettiin eri yliopistoja edustavina täydennyskoulutusyksiköinä ja sen aikana koettiin Aalto-yliopiston ja uuden täydennyskoulutusorganisaation syntyminen.

Projektiryhmä lisäsi osaamistaan osallistumalla ympäristöteemaa käsitteleviin seminaareihin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin sekä kuulemalla asiantuntijakommentteja. Kehitystarpeena tunnistettiin kestävän kehityksen huomioiminen läpileikkaavasti kaikessa koulutuksessa ja koulutuksen tuottajien omassa toiminnassa.

Projektissa aloitettiin yhteistyö Aallon kestävän kehityksen koordinaattorin kanssa. Toimintamallin jalkauttamiseksi järjestettiin täydennyskoulutuksen suunnittelijoille teematyöpajoja. Tuloksia esiteltiin Aalto PRO-organisaation johdolle strategiatyön tueksi. Jatkuvuuden turvaamiseksi ja tulosten käytäntöön viemiseksi aloitettiin yhteistyö Aalto PRO:n eri teema-alueiden ns. kompetenssitiimien kanssa.

Projektissa kehitettyä toimintamallia kuvaamaan luotiin täydennyskoulutuksen prosessimalli, ihannemalli, jota hyödynnetään jatkossa täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja tuotannossa. Lisäksi hahmotettiin best-practise -käytäntöjä ja yhteistyömalleja yliopiston ja ammattikorkeakoulusektorin yhteistyölle.

Aalto PRO luo AALTO-ICE -projektissa tuotetuista ympäristöalan osaamistarvekartoituksista ja toimintamalleista uusia täydennyskoulutusmalleja, jotka vastaavat yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Ajatuksena on luoda moduulirakenne, josta asiakas pystyy kokoamaan itselleen ja yritykselleen sopivan kokonaisuuden. Moduulirakenne vastaa asiakkaiden tarpeisiin, sillä se muodostuu yleisistä koulutusosista sekä kullekin asiantuntijaryhmälle räätälöidyistä koulutuspaketeista. Räätälöity koulutuskokonaisuus ja syventävät kurssit antavat mahdollisuuden myös poikkitieteellisyyden lisäämiselle ja konkretisoimiselle. Koulutus toteutetaan Aalto PRO:ssa yhdessä muiden täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa. Myös perusopetuksen ja avoimen opetuksen kurssien hyödynnettävyyttä selvitetään tulevassa koulutustuotannossa.

Ympäristöalan koulutusmoduulirakenteen ja uusien koulutusten lisäksi Aalto PRO kehittää AALTO- ICE -projektin selvitysten pohjalta menetelmän, jolla varmistetaan kestävän kehityksen ja ympäristömyötäisen ajattelun läpäisy koko kurssitarjonnassa. Läpäisyperiaatteella tarkoitetaan kestävän kehityksen kytkemistä kunkin alan ydinosaamiseen. Myös koulutuksen järjestämisessä ympäristöasiat tullaan huomioimaan. Projektissa saadut kokemukset toimivat esimerkkinä jatkokehitykselle.

Projektin toimintaa ja tuloksia kuvaava julkaisu on saatavilla verkossa osoitteessa:
http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/2011/isbn9789526041612.pdf