Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10838

Projektin nimi: Savon Taitajat

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87

Puhelinnumero: 017 2143000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sakky.fi/hanketoiminta - Savon taitajat tai www.taitaja2011.fi

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Makkonen

Asema: hankepäällikkö

Sähköposti: heikki.makkonen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 7858378

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Savon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymien palveluksessa olevat ammatilliset opettajat ja muu henkilöstö sekä muiden itäsuomalaisten ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten henkilöstö. Projektin kohderyhmänä on lisäksi siinä mukana olevien yhteistyöyritysten henkilöstö. Projektin toimenpiteitä kohdistetaan oppilaitosten ja yhteistyöyritysten henkilöstöön, joita koulutetaan toimimaan ammattitaitokilpailuiden lajivastaavina, varavastaavina, kilpailutehtävien tekijöinä sekä kilpailujen tuomareina. Projektiin arvioidaan osallistuvan noin 200 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat itäsuomalaiset ammatillliset oppilaitokset ja niiden yhteistyöyritykset sekä Skills Finlandin välityksellä ammatilliset oppilaitokset valtakunnallisesti.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 159, joista naisia 59

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kokonaistavoitteet:
- ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden parantaminen siten, että opiskelijat koulutetaan työelämän edellyttämään ammattitaitoon kiitettävin arvosanoin
- ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja kiinnostavuuden kasvaminen
- yritysten ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön kehittyminen
- Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen tason parantuminen ja tunnettuuden lisääntyminen valtakunnallisesti

Hankkeen kohderyhmänä ovat Savon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymien palveluksessa olevat ammatilliset opettajat ja muu henkilöstö sekä itäsuomalaisten ammatillisten oppilaitosten henkilöstöä. Projektin kohderyhmänä on lisäksi siinä mukana olevien yhteistyöyritysten henkilöstö. Projektin toimenpiteitä kohdistetaan oppilaitosten ja yritysten niihin henkilöihin, jotka koulutetaan toimimaan ammattitaitokilpailuiden lajivastaavina, varavastaavina, kilpailutehtävien tekijöinä sekä kilpailujen tuomareina. Projektiin arvioidaan osallistuvan noin 200 henkilöä.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä on ammatti- ja opetusalojen yhteistyöryhmien muodostaminen. Ryhmiin kootaan yritysten huippuosaajia ja ammatillisia opettajia. Näiden ryhmien työ suunnitellaan ja käynnistetään siten, että yrityksissä olevaa toimialan viimeisintä ja hiljaista tietoa saadaan siirrettyä ammatilliseen opetukseen. Ryhmissä toimivia henkilöitä koulutetaan työn onnistumiseksi. Lajiryhmissä ammattitaitokilpailutehtäviä suunnitellaan, tehdään ja testataan. Valmiit tehtävät talletetaan perustettuun tehtäväpankkiin. Projektissa mukana olevat tekevät opintomatkoja ammattitaitokilpailuihin ja suunnittelevat lajinsa tehtäviä ja toteuttavat ne. Osallistujia koulutetaan myös ammattitaitokilpailujen tuomarityöskentelyyn.
Keskeistä on muodostettujen yhteistyöryhmien työn jatkuvuuden suunnittelu ja turvaaminen sekä projektissa tuotettujen hyvien käytänteiden levittäminen itäsuomalaisen ammatilllisen opetuksen käyttöön.

Hankkeen tuloksena kehitetään mallia, jolla yritysten taitajien hiljaista tietoa ja osaamista saadaan siirtymän ammatilliseen koulutukseen. Yritysten taitajat perehtyvät ammatillisen koulutukseen ja sen tasoon sekä tuovat siihen työelämän viimeisimmät tieto- ja taitovaatimukset. Tätä osaamista hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja ammattitaitokilpailuissa. Kilpailujen onnistuminen mittaa myös hankkeen onnistumista.

Pidemmällä aikavälillä projektin vaikutuksia ovat mm.:
- toisen asteen ammatillisen koulutuksen tunnettuuden, vetovoiman ja arvostuksen lisääntyminen
- ammattiin oppimisen tehostuminen tiiviimmän työelämäyhteistyön ja opettajien työelämävalmiuksien kehittymisen myötä
- kilpailut lisäävät tietoisuutta nykypäivän osaamistarpeista ja siten motivoivat opiskelijoita ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan
- ammattitaitovalmennus- ja kilpailutoiminnan vakiintuminen osaksi oppilaitosten päivittäistä työtä parantaa opetuksen laatua ja opiskelijoiden osaamista ja siten helpottaa heidän työllistymistään

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta järjestetään tiedotustilaisuuksia siihen osallistuvissa oppilaitoksissa ja markkinoidaan sitä yhetistyöyrityksille. Projektiin mukaan lähteville tiedotus hoidetaan sähköpostitse.
Projektin tuloksista tiedotetaan mukana oleville henkilöille ja yhteisöille ja lisäksi Itä-Suomen ammattitaito ry:n ja Skills Finland ry:n jäsenyhteisöille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syksyllä 2011 pidetään projektin päätösseminaari, jossa kerrotaan aikaan saaduista hyvistä käytännöistä. Lisäksi niistä tiedotetaan yhdessä Itä-Suomen ammattitaito ry:n ja Skills Finland ry:n kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 998 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 997 042

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 233 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 321 886

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen kokonaistavoitteita ovat:
- ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden parantaminen
- ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja kiinnostavuuden kasvaminen
- yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittyminen

Projektin välittömät tavoitteet:
- etsiä keinoja, kuinka yritysten osaajat siirtävät oman alansa osaamista ammatilliseen koulutukseen
- yhteistyökumppaneiden henkilöstö ja opettajat työstävät ammattitaidon SM kilpailujen 2011 kilpailutehtävät, lajikuvaukset sekä osaamisen arvioinnin ja tekevät lajikohtaisen suunnitelman kilpailujen toteuttamiseksi
- toteuttaa Taitaja 2011 tapahtuma suunnitelmien mukaisesti
- yhteistyöverkostojen luominen sekä niiden toiminnan kehittäminen. Verkostojen tavoitteena on tuoda toimialan uusinta tietoa ja osaamista opetuksen kehittämiseksi

Projektin päätoteuttaja oli Savon koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana toimi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Taitaja 2011 kilpailussa toteutettiin 41 kilpailulajia, 3 näytöslajia sekä 3 TaitajaPLUS lajia ja yksi TaitajaPLUS näytöslaji. Lajien toteutuksesta sekä kilpailutehtävien suunnittelusta vastasivat lajivastaavat ja varavastaavat sekä lajin ohjausryhmä. Laji- ja varavastaavat olivat pääosin Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston opettajia. Pohjois-Karjalan ammattiopisto toteutti kaksi ja Jyväskylän ammattiopisto yhden lajin. Ammattiopisto Luovi vastasi TaitajaPLUS lajien suunnittelusta ja toteutuksesta.
Taitaja 2011 lajivastaaville ja varavastaaville järjestettiin laaja koulutusohjelma, joka sisälsi 3 opintopisteen Kilpailukummi koulutuksen ja 9 opintopisteen Lajivastaava koulutuksen. Lisäksi järjestettiin kilpailun tuomareille oma koulutus. Taitaja2011 kou-lutuksista vastasi HAMK Skills Trainers Academy. Se suunnitteli ja toteutti koulutukset yhteistyössä projektin ja Skills Finland ry:n kanssa.
Laji- ja varavastaavat tekivät projektin aikana kilpailujen suunnittelu, valmistelu- ja toteutustyötä yhteensä yli 27.000 tuntia, mikä vastaa 3.900 henkilötyöpäivää. Lajia kohti käytettiin aikaa keskimäärin 660 tuntia.
Yhteistyö projektin ja Taitaja 2011 tapahtuman toteuttamisessa oli tuloksellista ja laajaa. Aktiivisimpia yhteistyökumppaneita olivat Skills Finland ry. ja Skills Trainers Academy koulutusten osalta. Ammattiopisto Luovi, Pohjois-Karjalan ja Jyväskylän ammattiopistot vastasivat osaltaan sovittujen lajien järjestämisestä. Edelliset Taitaja järjestäjät Oulun ja Vaasan ammattiopistot sekä Yrkesakademin i Österbotten antoivat arvokasta tietoa aikaisemmista järjestelyistä. Vuosien 2012 ja 2013 Taitaja kilpailujen järjestäjät Jyväskylän ja Joensuun ammattiopistot olivat mukana järjestelyissä.
Erittäin merkittävää projektin ja Taitaja 2011 tapahtuman toteuttamisessa oli yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tapahtumaan tehtiin yli 500 yhteistyösopimusta lähes 350 kumppanin kanssa. Projektin toteutuksen osalta yhteistyö merkitsi kumppaneiden osallistumista tapahtuman valmistelu- ja toteutustyöhön. Tätä kautta saatiin arvokasta tietoa ja osaamista mm. kilpailutehtävien laadintaan ja suoritusten arviointiin. Tapahtuman aikana yhteistyö laajeni ja uusia kumppanuuksia syntyi. Tämän yhteistyön kehittäminen tulee olemaan tärkeää ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden ja arvostuksen parantamisessa.
Taitaja 2011 tapahtuma esitteli monipuolisesti ammatillista koulutusta ja ammateissa vaadittavaa osaamista. Ammatin valintaa tekevillä nuorilla oli mahdollisuus tutustua laajasti eri ammatteihin ja luoda sen perusteella näkemystä omasta koulutuksellisesta suuntautumisestaan. Tapahtuma lisäsi ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja paransi koulutuksen arvostusta ja vetovoimaa.

Taitaja 2011 tapahtuman järjestäminen oli molemmille koulutuskuntayhtymille haastavaa ja merkittävää. Tapahtuma oli suurin projekti kummankin kuntayhtymän historiassa. Molempien oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat osallistuivat aktiivisesti tapahtuman suunnitteluun ja järjestelyihin, joissa työskenteli eri tehtävissä lähes 1.400 henkilöä. Sekä opetushenkilöstö että opiskelijat saivat järjestelyistä runsaasti kokemusta ja tietoa, jolla ammatillista opetusta voidaan kehittää.

Projektin talous toteutui suunnitelmien mukaisesti. Rahoittajan hyväksymä projektisuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 1.073.000 €. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 1.074.528,62 €. Laskennallisia kustannuksia oli suunnitelmassa 192.000 € ja toteuma oli 255.308,53 €. Projektin aloittaneita oli 159 henkilöä. Yrityksiä ja yhteisöjä oli mukana 35. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 104 henkilöä ja tiedotustilaisuuksiin 235 henkilöä. Projektissa oli suunniteltu tehtäväksi 700 henkilötyöpäivää. Toteutunut määrä oli 3108 henkilötyöpäivää. Taitaja 2011 kilpailujen semifinaaleihin osallistui Savon ammatti- ja aikuisopistosta 136 opiskelijaa ja Ylä-Savon ammattiopistosta 44 opiskelijaa. Osallistujamäärä oli molemmissa oppilaitoksissa suurin Taitaja kilpailujen historiassa.