Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10848

Projektin nimi: TULISIELUT - Yrittäjyyden ABC luoville aloille YAT

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin Teknologiakeskus Oy / Intotalo

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0185384-9

Osoite: Kehräämäntie 7

Puhelinnumero: 044 7100 904

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://kajaani.fi/aluekeskusohjelma

Projektin kotisivun osoite: tulisielutkainuu.blogspot.com

Vastuuhenkilön nimi: Kokkonen Jyri

Asema: Ohjelmajohtaja

Sähköposti: jyri.kokkonen(at)kajaani.fi

Puhelinnumero: 044 7100 904

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Paltamo, Sotkamo, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrittäjät.

Luoviin aloihin kuuluu muun muassa kulttuuri- ja elämyspalveluiden toimialoja, kuten muotoilu, graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-tuotanto sekä jakelu, digitaalinen sisältötuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide, kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotanto.

Valmennuksen kohderyhminä ovat Työtä Taiteesta -valmennuksen osallistujat sekä muut luovien alojen aloittelevat yrittäjät Kainuussa.
- Taideosuuskuntien aktiivit (Osk Hietaneilikka, Osk Kitarakunta, Osk G-Voima)
- Kuvataiteilijat ja kuvanveistäjät
- Esiintyvät taiteilijat (Routa Company)
- Mainostoimisto ja graafisen alan yrittäjät
- Ohjelma- ja elämyspalveluyrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta luovilla aloilla synnyttää teoksia, tekijänoikeuksia ja palveluja, jonka hyödyt generoivat uutta osaamista ja tekijöitä mm. matkailuun ja hyvinvointialalle sekä yleisesti palvelutoimialojen kehittymiseen Kainuussa.

Laajentuva Luovien alojen tarjonta luo uusia mahdollisuuksia erilaisiin tapahtumiin, ohjelmapalveluihin ja elämyksiin vahvistaen myös yhteisöllisyyttä ja alueidentiteettiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ABC - luovien toimialojen yrittäjänammattitutkinto valmennus on askel kohti yrittäjyyttä kulttuurialalla. Se on tarkoitettu luovilla aloilla itsensä työllistäville ihmisille, jotka haluavat kehittää omia yrittäjyystaitojaan ja kehittää omaa yrittäjäosaamistaan eri alojen yrittäjien kanssa.
Valmennus tarjoaa osallistujalle käytännönläheistä valmennusta oman yrityksen kehittämiseen sekä asiakkuuksien ja verkostojen rakentamiseen. Valmennuksen osallistujat suorittavat valmennuksen aikana yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) näytöt. ABC -yrittäjävalmennus alkaa elokuussa 2008.

Yritystoiminnassa tarvittavia taitoja opitaan yhteisöllisissä valmennuksissa. Yhdessä 15 hengen luovien alojen aloittavien yrittäjien ryhmässä yritystoiminnan haasteiden oivaltaminen muodostaa peilipinnan omien yrittäjätaitojen kehittymiselle kohti tulevaisuuden luovaa yrittäjää. Valmennus perustuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian yrittäjän ammattitutkinto Tulisielut -valmennusohjelmaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistymisestä laaditaan lehdistötiedote. Koulutuksen järjestämisestä tiedotetaan Kainuun Sanomissa. Hankkeen osallistujat tiedottavat omista kokemuksistaan ja onnistumisistaan projektin aikana tai sen päätyttyä. Hankkeen toteutuksesta tiedotetaan Kajaanin seudun aluekeskusohjelman kotisivuilla ja päättymisestä Kainuun Sanomissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvät käytännöt rakentuvat valmennuksen etenemisen myötä. Vuoden 2008 joulukuussa projektin työtatavasta, onnistuneisuudesta, innovatiivisista elementeistä ja konkreettisista tuloksista tiedotetaan Kainuun Sanomissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 767

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 763

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tulisielut -hankkeen tuloksena kainuulaisten luovien alojen yrittäjien liiketoimintaosaaminen on vahvistunut. 13 yrittäjää on suorittanut osaamisensa vakuudeksi Yrittäjän ammattitutkinnon ja valmennusohjelman aikana syntyneet yhteistyöverkostot sekä markkinointi- ja asiakaslähtöinen näkemys tukevat yrittäjien toimintaa jatkossakin.

Hankkeen aikana on perustettu kaksi (2) uutta yritystä. Lisäksi hankkeen tuloksena tullaan perustamaan syksyn 2009 aikana luovien alojen yrittäjien yhteinen markkinointiosuuskunta.

Hankkeen aikana syntyneet yhteisen kehittämisen työkalut ja käytännöt ovat osallistujien ja kaikkien luovien alojen yrittäjien käytössä jatkossa.