Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10850

Projektin nimi: Aikuinen takaisin työelämään-koulutukset (VTM), Keski-Suomen TE-keskus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.3.2009 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0206360040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/Keski-Suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja Pudas

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400373686

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rakenteelliseen työttömyyteen luettavat henkilöt: pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä, työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat, joilla on parhaat mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille.
Rahoituksesta kohdentuu Saarijärvi-Viitasaari -alueelle 12 %.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tässä rinnakkaisprojektissa järjestetään työvoimakoulutusta em. kohderyhmälle, varsinaisessa ESR-projektissa määritelty tarkemmin välilliset kohderyhmät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 77, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä projekti on Välityömarkkinat - työnhakijan ammatilliset polut -projektin S10815 rinnakkaisprojekti. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden käynnistäminen: ohjaavat työvoimakoulutukset kohderyhmälle projektin aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Varsinainen ESR-projekti hoitaa. Työvoimakoulutuksia koskevan tiedotuksen hoitaa työ- ja elinkeinotoimistot normaalin käytännön mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Varsinainen ESR-projekti hoitaa. Myös työhallinnon sisällä voidaan levittää hyviä käytäntöjä esim. ESR-projektin ja työvoimakoulutuksen yhdistämisen osalta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 815

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 815

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rinnakkaisprojekktin tarkoituksena oli tuottaa pääprojektin toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluvat ohjaavat työvoimakoulutukset kahden eri TE-toimiston alueella. Koulutuksiin osallistui yhteensä 77 henkilöä, joista naisia oli 45.